Nordean tutkimukseen perustuvia räätälöityjä sijoituksia

SijoittajanTodistukset ovat räätälöityjä sijoituksia, joilla on erilaisia ominaisuuksia. SijoittajanTodistuksemme sopivat sijoitussalkkunsa hajautusta etsivälle sijoittajalle, joka haluaa innovatiivisia tuotteita, joiden tuotto perustuu Nordean markkinanäkemykseen.

SijoittajanTodistukset rakennetaan tiettyyn markkinanäkemykseen ja riskiprofiiliin sopiviksi ja ne perustuvat Nordean analyytikoiden näkemykseen rahoitusmarkkinoista. Jos analyytikkomme odottavat markkinoiden nousevan, luomme tähän näkemykseen sopivan SijoittajanTodistuksen. Jos analyytikkomme uskovat markkinoiden pysyvän ennallaan, voimme luoda tuotteita, jotka tuottavat voittoa tasaisilla markkinoilla. Jos analyytikot näkevät tulevan markkinakehityksen negatiivisena, voimme luoda tästä skenaariosta hyötyvän tuotteen. Kuten näet, SijoittajanTodistuksia on useita erilaisia. Tästä syystä onkin tärkeää, että tutustut tarkasti miten kukin tuote toimii ja mitä sen riskit ovat.

SijoittajanTodistuksista

SijoittajanTodistuksen tuotto riippuu yhden tai useamman markkinan tai yksittäisen omaisuuserän kehityksestä. Näitä voivat olla esimerkiksi osakkeet, joukkovelkakirjat, hyödykkeet tai valuutat. Tuote nimetään sen markkinan mukaan, josta sen tuotto riippuu, kuten Osaketodistus, Luottotodistus ja niin edelleen.

SijoittajanTodistuksia voi rakentaa usealla eri tavalla. Tuotteella voi esimerkiksi olla maksimituotto tai -tappio. Osa tuotteista voi tuottaa nousevilla markkinoilla toisten tuottaessa paikallaan pysyvillä tai laskevilla markkinoilla. Joillain tuotteilla voi olla myös yhdistelmiä näistä ominaisuuksista.

Sijoittaessasi SijoittajanTodistukseen otat riskin koko sijoitetun pääoman tappiosta. Sekä tuotto että riski riippuvat kohde-etuutena olevien omaisuuserien kehityksestä ja kunkin yksittäisen tuotteen rakenteesta. Kunkin tuotteen markkinointimateriaalissa käydään läpi kohde-etuutena olevaa markkinaa, tuotteen rakennetta ja tuotteeseen liittyviä riskejä ja kustannuksia. Löydät esitteet klikkaamalla mitä tahansa tuotetta SijoittajanTodistusten arvot -listassa.

Lisää SijoittajanTodistuksista
Vastuuvarauma

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset lasketaan liikkeeseen jonkin Nordea Bank Oyj:n EMTN-ohjelman alla. Tarkat ehdot kullekin SijoittajanTodistukselle määritetään lopullisissa ehdoissa ja kyseisen ohjelman Ohjelmaesitteessä. On tärkeää, että tutustut näihin dokumentteihin ja tuotteen markkinointimateriaaliin ennen sijoituspäätöstä. Löydät kaikki ohjelmaesitteemme osoitteesta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Vastuuvarauma

Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.

Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Soveltuvat lisätiedot kun tätä materiaalia jaetaan Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen osalta katsotaan, että siltä osin kun tämä materiaali sisältää jonkin johdannaisen hinnan tai markkinan analysointia ja tähän ei voida soveltaa U.S Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sääntelyn analyysi (”research”) määritelmän mukaisia vapautuksia, materiaali on laadittu myynti- tai kaupankäyntitoiminnan työntekijän toimesta, eikä Nordea Research-osaston toimesta. Tässä materiaalissa esitetyt näkemykset ja/tai kannanotot ovat siten kunkin Nordean myynti ja/tai kaupankäyntiyksikön omia ja voivat poiketa Nordea Research-osaston näkemyksistä ja kannanotoista. Tämän materiaalin tarkoitus on yksinomaan toimia tarjouksena johdannaiskaupankäyntiin.

Mikään esitetty historiallinen tai simuloitu kehitys, mukaan lukien ”back-testing”, mallintaminen tai skenaarioiden analysointi ei ole indikaatio tulevasta kehityksestä. Tässä ei anneta takuita minkään mallinnuksen, skenaarioanalyysin tai ”back-testing” tiedon oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai tehdyistä oletuksista. Kaikki tässä materiaalissa esitetyt näkemykset ja arviot perustuvat julkaisuhetken tilanteeseen ja voivat muuttua.

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Lue lisää Nordeasta osoitteessa www.nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan