Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset ovat innovatiivisia ja mielenkiintoisia sijoituksia. Niiden tuotto perustuu erilaisiin markkinanäkymiin ja riskiprofiileihin. Ne voivat tuottaa markkinoiden noustessa, pysyessä paikallaan tai jopa laskiessa.

Nordean tutkimukseen perustuvia räätälöityjä sijoituksia

SijoittajanTodistukset ovat räätälöityjä sijoituksia, joilla on erilaisia ominaisuuksia. SijoittajanTodistuksemme sopivat sijoitussalkkunsa hajautusta etsivälle sijoittajalle, joka haluaa innovatiivisia tuotteita, joiden tuotto perustuu Nordean markkinanäkemyskeen.

SijoittajanTodistukset rakennetaan tiettyyn markkinanäkemykseen ja riskiprofiiliin sopiviksi ja ne perustuvat Nordean analyytikoiden näkemykseen rahoitusmarkkinoista. Jos analyytikkomme odottavat markkinoiden nousevan, luomme tähän näkemykseen sopivan SijoittajanTodistuksen. Jos analyytikkomme uskovat markkinoiden pysyvän ennallaan, voimme luoda tuotteita, jotka tuottavat voittoa tasaisilla markkinoilla. Jos analyytikot näkevät tulevan markkinakehityksen negatiivisena, voimme luoda tästä skenaariosta hyötyvän tuotteen. Kuten näet, SijoittajanTodistuksia on useita erilaisia. Tästä syystä onkin tärkeää, että tutustut tarkasti miten kukin tuote toimii ja mitä sen riskit ovat.

SijoittajanTodistuksista

SijoittajanTodistuksen tuotto riippuu yhden tai useamman markkinan tai yksittäisen omaisuuserän kehityksestä. Näitä voivat olla esimerkiksi osakkeet, joukkovelkakirjat, hyödykkeet tai valuutat. Tuote nimetään sen markkinan mukaan, josta sen tuotto riippuu, kuten Osaketodistus, Luottotodistus ja niin edelleen.

SijoittajanTodistuksia voi rakentaa usealla eri tavalla. Tuotteella voi esimerkiksi olla maksimituotto tai -tappio. Osa tuotteista voi tuottaa nousevilla markkinoilla toisten tuottaessa paikallaan pysyvillä tai laskevilla markkinoilla. Joillain tuotteilla voi olla myös yhdistelmiä näistä ominaisuuksista.

Sijoittaessasi SijoittajanTodistukseen otat riskin koko sijoitetun pääoman tappiosta. Sekä tuotto että riski riippuvat kohde-etuutena olevien omaisuuserien kehityksestä ja kunkin yksittäisen tuotteen rakenteesta. Kunkin tuotteen markkinointimateriaalissa käydään läpi kohde-etuutena olevaa markkinaa, tuotteen rakennetta ja tuotteeseen liittyviä riskejä ja kustannuksia. Löydät esitteet klikkaamalla mitä tahansa tuotetta SijoittajanTodistusten arvot -listassa.

Lisää SijoittajanTodistuksista

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset lasketaan liikkeeseen jonkin Nordea Bank Oyj:n EMTN-ohjelman alla. Tarkat ehdot kullekin SijoittajanTodistukselle määritetään lopullisissa ehdoissa ja kyseisen ohjelman Ohjelmaesitteessä. On tärkeää, että tutustut näihin dokumentteihin ja tuotteen markkinointimateriaaliin ennen sijoituspäätöstä. Löydät kaikki ohjelmaesitteemme osoitteesta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Vastuuvarauma