Personligt lån i stället för bostadsbolagslån

Ska ditt bostadsbolag renovera? Tycker du att finansieringsvederlaget till ditt bostads-bolag är för stort? Ta din andel av bostadsbolagets lån i ditt eget namn, så får du en månatlig betalning som passar just din ekonomi och dessutom får du en skatteförmån.

  • Finansieringsvederlag eller eget lån?
  • Ett bostadsaktiebolag tar vanligen upp lån för en renovering. Delägarna betalar det småningom till bostadsaktiebolaget i form av finansieringsvederlag.
  • Villkoren för ett bostadsbolagslån är desamma för alla delägare, och du kan därför inte inverka på det finansieringsvederlag som du ska betala.
  • Ta upp ett personligt lån i Nordea och betala bort den andel av bostadsbolagets lån som hänför sig till din bostad. Då kan du själv besluta om en betalningsplan som passar din livssituation. 

Egenskaper

Ett personligt lån har många goda sidor jämfört med bostadsbolagets lån.

  • Vi skräddarsyr lånetiden, räntan och de övriga villkoren så att de passar dig – villkoren för ett bostadsbolagslån är desamma för alla delägare, och vederlaget kan vara för högt för en del delägare.
  • Räntorna på ett personligt lån för köp eller ombyggnad av bostad är avdragsgilla i beskattningen, men bostadsbolagets låneräntor kan du inte dra av i din beskattning.
  • När din livssituation ändras kan betalningsplanen för lånet ändras till exempel genom amorteringsfria perioder – i ett bostadsbolagslån kan en enskild delägares situation inte beaktas.

Det finns flera alternativa sätt att ersätta bostadsbolagslånet med ett personligt lån. Disponenten i ditt bostadsbolag ger dig information om bostadsbolagets lånevillkor, hur stor din andel är och om eventuella återbetalningstidpunkter.

Priser

Bostadslån - Priser

De vanligaste avgifterna för bostadslån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
FlexAmortering till ett lån. Att lägga till FlexAmortering till ett befintligt bostadslån kräver alltid att låneraterna debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper, fr.o.m. 1.9.2019 4,10€4,10 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet.**200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
Sändning av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €

Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran

10,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel
Valutakredit

Ansök om bostadslån på webben

Ansök nu Öppnas i nytt fönster