Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuuvapauslause

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää, jota ei ole tässä Tarjousasiakirjassa nimenomaisesti huomioitu. 

Tätä Tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. 

Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Australiassa, Kiinassa, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa eikä Yhdysvalloissa.