Bull nousevaan markkinaan, Bear laskevaan

Sijoittajilla on erilaisia markkinanäkemyksiä. Osa uskoo osakkeen, indeksin tai hyödykkeen nousevan ja osa uskoo sen laskevan. Jotkut odottavat suuria markkinaliikkeitä ja toiset pienempiä. Myös sijoittajan suhtautuminen riskiä kohtaan vaihtelee.

Jotta voisimme vastata jokaisen sijoittajan eriäviin näkemyksiin, olemme pörssilistanneet Bulleja & Beareja erisuuruisilla päivänsisäisillä vipukertoimilla välillä 1-20. Bull sopii sijoittajalle, joka uskoo markkinoiden nousevan, kun taas sijoittaja, joka uskoo markkinoiden laskevan, voi valita Bearin. Harkitessasi minkä Bullin tai Bearin valitset sinun tulee muistaa, että korkeampi päivänsisäinen vipu tarkoittaa korkeampaa tuottopotentiaalia. Vipu toimii kuitenkin kumpaankin suuntaan. Suurempi vipu tarkoittaa myös suurempaa riskiä rahan menettämisestä ja voit menettää enimmillään koko sijoittamasi summan. Bull & Bear sopivat vain kokeneille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan korkeatakin riskiä.

Uutiset

Ei uutisia tällä hetkellä.

Näin Bull & Bear toimivat

Bullilla & Bearilla käydään kauppaa pörssissä. Koska Bull & Bear ovat vivutettuja sijoitustuotteita, voi niiden hinta vaihdella joissain tapauksissa merkittävästikin enemmän kuin niiden kohde-etuuden hinta.

Bull & Bear sisältävät päivänsisäisen vivun. Alla olevassa taulukossa näet miten Bullin & Bearin arvot kehittyvät yhden päivän aikana kohde-etuuden hinnan noustessa tai laskiessa 3 prosenttia.

Kohde-etuuden arvonkehitysBull X3Bear X3
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Koska Bullille & Bearille lasketaan korkoa korolle, niiden arvo voi poiketa kohde-etuuden arvonkehityksestä (kerrottuna vipukertoimella) ajan myötä. Jos tuotteella ei ole stop-loss -puskuria ja kohde-etuuden päivänsisäinen arvonmuutos kerrottuna Bullin tai Bearin vipukertoimella on -100 prosenttia tai vähemmän, menetät koko sijoittamasi summan. Jos tuotteella on stop-loss -puskuri ja kohde-etuuden päivänsisäinen arvonkehitys kerrottuna vipukertoimella on yli stop-loss -tason, erääntyy tuote automaattisesti ja jäännösarvo lasketaan. Jäännösarvo voi olla nolla.

Mikäli siis kohde-etuuden arvo laskisi jonain päivänä esimerkiksi 7 prosenttia, olisi tähän kohde-etuuteen sidottu Bull X15 (ilman stop-loss -puskuria) arvoton ja se erääntyisi, koska vipukerroin 15 kerrottuna - 7 prosentilla on alle -100 prosenttia.

Alta löydät yleisen markkinointimateriaalin, josta voit lukea tarkemmin miten Bull & Bear toimivat ja ottaa selvää niihin liittyvistä riskeistä.

Hinnat ja tuoteinformaation Nordnet Bank Ab:n jakelemille tuotteille, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea, löydät Nordnetin kotisivuiltaOpens new window.

Bull & Bear markkinointimateriaali
Lisää Bullista & Bearista
Vastuuvarauma

Markkinointimateriaali

Bull & Bear ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee ymmärtää miten ne toimivat. Markkinointimateriaalistamme löydät tärkeää tietoa Bullista & Bearista.

Bull & BearOpens new window

Videoistamme voit oppia lisää miten Bull & Bear -sertifikaatit toimivat. Video on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Bull & Bear

Bull & Bear ovat niin sanottuja ETN:iä (Exchange-Traded Note), jotka lasketaan liikkeeseen sertifikaatteina Nordea Bank Oyj:n warranttien ja sertifikaattien ohjelmaesitteen alla. Jokaiseen yksittäiseen Bulliin & Beariin sovellettavat ehdot määritellään sertifikaatin lopullisissa ehdoissa ja on tärkeää, että ymmärrät ne ennen sijoituspäätöstä. Löydät ohjelmaesitteemme sivulta nordea.comOpens new window

Voit käydä kauppaa Bulleilla & Beareilla esimerkiksi Nordea InvestorissaOpens new window

Vastuuvarauma

Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.

Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. 

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Kaupankäynnin aloitusajat Nordean Bull & Bear-sertifikaateille, Minifutuureille ja Unlimited Turboille

Kaupankäyntiajat riippuvat sertifikaattien kohde-etuudesta. Kaupankäyntiajat ilmoitetaan paikallisessa ajassa.

SWEDEN

Nasdaq First North StockholmSwedish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance17:2517:2520:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)17:25


DENMARK

Nasdaq First North CopenhagenDanish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:5516:5520:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)16:55


FINLAND

Nasdaq First North FinlandFinnish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open10:0010:0010:0009:1509:1509:1510:00
Close / Rebalance18:2518:2521:0021:0021:00 (Rebalance at 18:30)21:00 (Rebalance at 18:30)18:25


NORWAY

Oslo Børs and Nasdaq First NorthNorwegian sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:2016:2016:20 (rebalance 20:00)
16:20 (rebalance 20:00)
16:20 (Rebalance at 17:30)16:20 (Rebalance at 17:30)
16:20