Näkemys puuttuu

Nordea ei anna näkemystä kaikille sijoitustuotteelle. Näiden sijoitustuotteiden rakenteen vuoksi näkemystä ei saada mallinnettua. Mikäli toivotte lisätietoja, olkaa yhteydessä pankkiyhteyshenkilöönne tai sijoitusneuvojaan.