Osakkeet ja osakesijoittaminen

Osakkeet sopivat osaksi hajautettua salkkua, jossa varat on jaettu useampaan kuin yhteen kohteeseen. Osakesijoittaminen vaatii liikkeeseen laskeneiden yhtiöiden sekä markkinoiden säännöllistä seuraamista. Aloita osakesijoittaminen jo tänään!

Osakesijoittamisen aloittaminen

Suoran osakesijoittamisen aloittaminen on helppoa; 

Mitä osakkeet ovat?

Osakkeet ovat osakeyhtiön liikkeelle laskemia yhtiön omistusosuuksia, jotka tuottavat tiettyjä oikeuksia omistajilleen. Laskemalla osakkeita liikkeelle, yhtiö voi kerätä rahoitusta uusilta omistajilta, jotka sijoittavat varojaan yhtiöön ja saavat vastineeksi tiettyjä oikeuksia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun ostat jonkin yhtiön osakkeita, sinusta tulee kyseisen yhtiön osakas.  

Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa sekä oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. 

Osakkeisiin sijoittaminen

Osakesijottaminen ja oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Sijoittaessasi osakkeisiin, voit ensimmäiseksi valita, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Päättäessäsi itse, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa, on syytä käyttää perusteellista harkintaa sijoituskohteen valinnassa. 

Hyvä osingonmaksuhistoria, hyvin laadittu kasvusuunnitelma, lupaavat kasvumahdollisuudet, ammattitaitoinen johto, megatrendien vaikutus yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön tunnuslukujen tarkastelu ovat esimerkkejä potentiaalisista valintakriteereistä, mutta myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa osakkeenostopäätökseen. 

Sijoittajan henkilökohtainen kiinnostus  yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein eduksi osakesijoittamisessa.

Osakkeet ja niiden ominaisuudet

Osakkeisiin voi sijoittaa:

  • suoraan ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita pörssistä tai

  • välillisesti osake- ja yhdistelmärahastojen tai sijoitusobligaatioiden kautta.

Lisäksi yksi osakesijoittamisen keino on osakkeiden merkitseminen osakeanneissa tai osakemyynneissä, jossa yhtiön nykyiset omistajat myyvät osia omistuksistaan uusille sijoittajille.

Osakkeet ovat käytännössä arvo-osuuksia ja niitä varten tarvitset osakesäästötilin tai arvo-osuustilin. Osakekaupan toteuduttua saat kaupasta laskelman, jonka avulla selvität myyntivoiton tai -tappion verotuksessa.

Kaupankäyntiin verkkopankissa tarvitset arvo-osuustilin lisäksi kaupankäyntipalvelun. Nordea Investor -palvelun avulla voit antaa pörssitoimeksiantoja sekä seurata niiden toteutumista sekä osakesijoitustesi arvon kehittymistä.

Osakeomistuksen riski pienenee osakesalkkua hajauttamalla

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joille on tyypillistä voimakas kurssien vaihtelu. Tästä syystä osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat usein korkeammat kuin esimerkiksi korkosijoituksissa. Samalla osakesijoittamiseen liittyvät riskit ovat vastaavasti suurempia. Paras tapa suojautua osakesijoittamisen riskeiltä on hajauttaa osakkeenomistusta useaan eri kohteeseen.

Osakeomistuksen hajauttaminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tyypillisiä esimerkkejä osakeomistuksen hajautusstrategioista ovat toimialahajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen ja ajallinen hajauttaminen. Riskiä voi pienentää myös sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkosijoituksiin, rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin. Lue lisää sijoitusten hajauttamisesta ja siitä miksi se on tärkeää.

Miten osakkeiden tuotto määrittyy?

Osakesijoitusten tuotto perustuu osakekurssin mahdolliseen nousuun ja osinkoihin.

Monet sijoittavat osakkeisiin ennen kaikkea kurssien nousuun kohdistuvien odotusten vuoksi. Osakekurssi voi tietenkin myös laskea, jolloin tuotto voi jäädä negatiiviseksi. Jos sijoittaja päättää tällöin realisoida sijoituksensa, voi hänelle aiheutua sijoitustappio, jolloin hän menettää osan sijoittamastaan pääomasta tai pahimmillaan sen kokonaan.

Osakkeiden hinnat heilahtelevat yleensä enemmän kuin joukkolainojen hinnat. Sen vuoksi myös riski on suurempi sijoitettaessa osakkeisiin. Toisaalta osakkeiden voidaan kuitenkin odottaa tarjoavan parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. 

Mitä ovat osingot ja milloin niitä maksetaan?

Osinko on voitto-osuus, jonka (yleisimmin osakeyhtiömuotoinen) yritys jakaa omistajilleen. Suurin osa yrityksistä jakaa osingon kerran vuodessa.

Osakkeenomistajille mahdollisesti suoritettavasta osingon maksusta ja sen määrästä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi päättää, ettei osinkoa makseta esimerkiksi, jos yhtiön tulos on tappiollinen tai jos pääomaa tarvitaan uusiin investointeihin. Siksi nopeasti kasvavat yhtiöt maksavat useimmiten pienempää osinkoa kuin muut, tai eivät maksa sitä ollenkaan.

Askarruttaako markkinatilanne?

Jos haluat keskustella kanssamme sijoituksistasi, jätä yhteydenottopyyntö neuvojillemme.

Jätä yhdeydenottopyyntö

Käy kauppaa osakkeilla verkkopankissa

Uudessa verkkopankissa voit käydä kauppaa osakkeilla.

Kirjaudu verkkopankkiin Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa Nordean osakkeesta

Nordean osakkeella käydään kauppaa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Lue lisää Nordean osakkeesta Avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu myös muihin sijoitustuotteisin

Nordea Capital

Nordea Capital on monipuolinen ja joustava sijoittamisen ratkaisu, joka sopii erityisesti aktiiviseen ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Lue lisää Nordea Capitalista

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet

Sijoituskohteidemme joukosta löydät myös pörssilistattuja Bull & Beareja, Warrantteja ja Turbowarrantteja.

Tutustu pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin

Strukturoidut tuotteet

Nordea tarjoaa myös listaamattomia Sijoitusobligaatioita ja Sijoittajan Todistuksia, joiden avulla voit hyödyntää sijoittamisessa meidän markkinanäkemystämme.

Tutustu strukturoituihin tuotteisiin

Usein kysyttyä osakkeista ja osakesijoittamisesta