Mitä kannattaa ottaa huomioon säästämisen suunnitelma tehdessäsi?

Suunnitelmassa keskipisteenä ovat omat tavoitteesi, riskinottohalukkuutesi- ja kykysi sekä tuotto-odotuksesi. Nämä säästämisen tarpeesi ovat tärkeitä valitessasi säästökohteita.

Jos säästät vuoden päässä siintävää lomamatkaa varten, voi olla fiksumpaa laittaa rahaa sivuun tilille. Siksi, että tilillä rahan menettämisen riski on pieni. Jos taas haaveissa on asunto, joka on tarkoitus ostaa viiden vuoden päästä, voi rahoille pyrkiä hakemaan tuottoa esimerkiksi rahastosijoittamisella. Yksi asia on kuitenkin varmaa: oli säästämisen tavoite lähellä tai kaukana, pieni tai iso, aina kannattaa tehdä suunnitelma.

Oli elämäntilanteesi tai varallisuusasemasi mikä tahansa, meillä on ratkaisu niin vaurastumisen aloittamiseen kuin jo suureksi kasvaneen omaisuuden hoitoon.

Suosittelemme säästämään säännöllisesti kolmella eri aikajänteellä ja kolmeen eri tarkoitukseen:

  1. Arkisten yllätysten tuomien odottamattomien menojen varalle.
  2. Pitkäaikaisesti varallisuutta tasaisesti kasvattaen.
  3. Vielä pidemmällä tähtäimellä omia eläkepäiviä silmällä pitäen.

Millainen sijoittaja sinä olet?

Ilman riskiä ei voi olla tuottoa. Yksi tavoittelee isoa tuottoa ja kestää isoa riskiä, eikä menetä yöuniaan markkinoiden myllerryksessä. Toiselle taas tärkeää on varallisuuden suojaaminen ja kolmannelle maltillinen kasvattaminen. Meillä voit sijoittaa olit sitten riskinkaihtaja tai -ottaja.

Kaipaatko apua sijoitussuunnitelman tekemisessä? Tutustu vaihtoehtoihimme:

Tilisäästäminen

Aluksi on hyvä varmistaa, että tileillä on varoja parin-kolmen kuukauden menojen verran, sillä tämän verran on hyvä varata puskuriksi yllättäviä menoja varten varakassaksi. Tähän soveltuvat parhaiten joustavat säästämisen tilit, joilta voit tehdä tarvittaessa nostoja.

  • Säästämisen tileiltä saat säästöille käyttötiliä hieman parempaa korkoa ja voit nostaa varat milloin tahansa. Tutustu säästämisen tileihin.
  • Määräaikaistili taas avataan tietylle ajanjaksolle, esimerkiksi viideksi vuodeksi, ja varat ovat sidottuna tilillä sen aikaa. Määräaikaistilin varoille maksetaan kiinteä korko. 
  • ASP-tili on tili, jolle säästetään ensiasuntoa varten vähintään kahden vuoden ajan. Sen etuna on käyttötiliä parempi korko sekä ensiasunnon oston yhteydessä maksettava lisäkorko. 

Rahastosäästäminen

Onko säästämisen suunnitelmasi pikälle ajalle ja tuottotavoitteesi tilin korkoa korkeampi? Tuntuuko markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vaivalloiselta ja aikaa vievältä? Sijoitusrahastojen avulla voit säästää valmiiksi hajautettuun rahastoon, josta salkunhoitaja huolehtii säästäjän puolesta. Voi valita omaan riskinottohalukkuuteen ja säästöaikaan sopivan vaihtoehdon. Rahastot sijoittavat hyvin monella eri tavalla ja eri kohteisiin. Lisäksi sijoittaja voi valita joko tuotto- tai kasvu-osuuksien välillä.

On myös hyvä ymmärtää ero aktiivisesti hoidetun ja passiivisen rahaston välillä. Passiivisesti hoidetut rahastot pyrkivät pitämään koostumuksensa mahdollisimman lähellä vertailuindeksiään, minkä vuoksi niitä kutsutaan joskus myös indeksirahastoiksi. 

Passiivinen rahasto käy kauppaa vain, kun indeksiä päivitetään vastaamaan tilannetta markkinoilla,  esimerkiksi kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Siten passiivisen rahaston salkunhoitajan ei tarvitse tehdä markkina-analyysiä tai käyttää näkemystään. Tämän vuoksi rahaston kulut ovat alemmat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen, jotka tavoittelevat osake- ja sektorivalinnoilla korkeampaa tuottoa kuin mitä markkinoilta keskimäärin saa.

Lue lisää rahastotyypeistä alla:

Säännöllinen rahastosäästäminen on fiksu ja joustava tapa kartuttaa säästöjä omaan elämäntilanteeseen sopivassa tahdissa.

Osakesäästäminen

Suora osakesijoittaminen on teknisesti helppoa: sinun tarvitsee vain avata osakesäästötili tai kaupankäyntipalvelu ja arvo-osuustili, jonka jälkeen voit alkaa käydä osakekauppaa Nordean verkkopalveluissa. Sen sijaan oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii  perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Keskeisintä riskien hallinnassa on hajauttaminen. Järkevä hajauttaminen on sijoittajalle jopa olennaisempaa kuin esimerkiksi markkinoiden aktiivinen seuranta tai yhtiöiden tuntemus. Kun hajautus on hyvin tehty, sijoitussalkun arvo kehittyy tasaisemmin kuin ilman hajautusta. Hyvin hajautetun salkun arvo ei romahda, vaikka yhdellä osakkeella menee huonosti.

Sijoituksia voidaan hajauttaa maantieteellisesti, toimialakohtaisesti ja ajallisesti sekä eri omaisuuslajien välillä. Hajauttaessasi pienennät riskiä ostamalla useiden eri yhtiöiden osakkeita eri toimialoilta ja eri maista ja maanosista. Ajallinen hajauttaminen toteutuu, kun ostat esimerkiksi osakkeita säännöllisesti pitkällä tähtäimellä. Näin tulet tehneeksi sijoituksia niin lasku- kuin nousuaikoina.

Vakuutussäästäminen

Sijoitusvakuutus, säästövakuutus, säästöhenkivakuutus, vakuutuskuori. Tutun kuuloisia termejä, kun puhutaan vakuutussäästämisestä. Nimestään huolimatta vakuutussäästäminen ei ole perinteistä vakuuttamista, vaan pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen muoto, joka sopii monenlaiselle säästäjälle ja sijoittajalle.

Tärkeää tietoa sijoittamisesta

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Rahaston tai osakkeen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääoman.