Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Mikä on sinun suunnitelmasi säästämiseen?

Säästämisen ja sijoittamisen suunnittelu lähtee liikkeelle sinun tarpeistasi. Suunnitelma on kaiken A ja O säästöjen kerryttämiseksi. Millainen sijoittaja sinä olet?

Mitä kannattaa ottaa huomioon säästämisen suunnitelma tehdessäsi?

Suunnitelmassa keskipisteenä ovat omat tavoitteesi, riskinottohalukkuutesi- ja kykysi sekä tuotto-odotuksesi. Nämä säästämisen tarpeesi ovat tärkeitä valitessasi säästökohteita.

Jos säästät vuoden päässä siintävää lomamatkaa varten, voi olla fiksumpaa laittaa rahaa sivuun tilille. Siksi, että tilillä rahan menettämisen riski on pieni. Jos taas haaveissa on asunto, joka on tarkoitus ostaa viiden vuoden päästä, voi rahoille pyrkiä hakemaan tuottoa esimerkiksi rahastosijoittamisella. Yksi asia on kuitenkin varmaa: oli säästämisen tavoite lähellä tai kaukana, pieni tai iso, aina kannattaa tehdä suunnitelma.

Oli elämäntilanteesi tai varallisuusasemasi mikä tahansa, meillä on ratkaisu niin vaurastumisen aloittamiseen kuin jo suureksi kasvaneen omaisuuden hoitoon.

Millainen sijoittaja olet?

Ilman riskiä ei voi olla tuottoa. Yksi tavoittelee isoa tuottoa ja kestää isoa riskiä, eikä menetä yöuniaan markkinoiden myllerryksessä. Toiselle taas tärkeää on varallisuuden suojaaminen ja kolmannelle maltillinen kasvattaminen. Meillä voit sijoittaa olit sitten riskinkaihtaja tai -ottaja.

Kaipaatko apua sijoitussuunnitelman tekemisessä? Tutustu vaihtoehtoihimme:

Digitaalinen sijoitusneuvoja Nora

Säästämisen aloittaminen on nyt helppoa. Digitaalisen sijoitusneuvojamme Noran avulla saat sijoitussunnitelman, joka sopii juuri sinun sijoitusprofiiliisi.

Tee oma säästämisen suunnitelmasi

Sijoitusneuvoja apunasi

Jos kaipaat apua säästämisen suunnitelmasi suhteen. Sijoitusneuvojamme käyvät kanssasi läpi säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä kysymyksiä ja teemme juuri sinulle sopivan sijoitusuunnitelman.

Ota yhteyttä

Voit myös itse valita säästämisen keinosi

Tutustu eri säästämisen vaihtoehtoihin.

Tilisäästäminen

Säästämiseen on monia eri tapoja, joista tilisäästäminen on monelle tutuinta. Tavalliselle käyttötilille kannattaa säästää omaa varakassaa. Nordean suositus varakassan kooksi on noin kahden – kolmen kuukauden nettotuloja vastaava summa.  

  • Säästämisen tileiltä saat säästöille käyttötiliä hieman parempaa korkoa ja voit nostaa varat milloin tahansa. 
  • Määräaikaistili taas avataan tietylle ajanjaksolle, esimerkiksi viideksi vuodeksi, ja varat ovat sidottuna tilillä sen aikaa. Määräaikaistilin varoille maksetaan kiinteä korko. 
  • ASP-tilille säästetään ensiasuntoa varten vähintään kahden vuoden ajan. Sen etuna on käyttötiliä parempi korko sekä ensiasunnon oston yhteydessä maksettava lisäkorko. 

Rahastosäästäminen

Onko säästämisen suunnitelmasi pikälle ajalle ja tuottotavoitteesi tilin korkoa korkeampi? Tuntuuko markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vaivalloiselta ja aikaa vievältä? Sijoitusrahastojen avulla voit säästää valmiiksi hajautettuun rahastoon, josta salkunhoitaja huolehtii säästäjän puolesta. Voi valita omaan riskinottohalukkuuteen ja säästöaikaan sopivan vaihtoehdon. Rahastot sijoittavat hyvin monella eri tavalla ja eri kohteisiin. Lisäksi sijoittaja voi valita joko tuotto- tai kasvu-osuuksien välillä.

On myös hyvä ymmärtää ero aktiivisesti hoidetun ja passiivisen rahaston välillä. Passiivisesti hoidetut rahastot pyrkivät pitämään koostumuksensa mahdollisimman lähellä vertailuindeksiään, minkä vuoksi niitä kutsutaan joskus myös indeksirahastoiksi. 

Passiivinen rahasto käy kauppaa vain, kun indeksiä päivitetään vastaamaan tilannetta markkinoilla,  esimerkiksi kaksi tai neljä kertaa vuodessa. Siten passiivisen rahaston salkunhoitajan ei tarvitse tehdä markkina-analyysiä tai käyttää näkemystään. Tämän vuoksi rahaston kulut ovat alemmat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen, jotka tavoittelevat osake- ja sektorivalinnoilla korkeampaa tuottoa kuin mitä markkinoilta keskimäärin saa.

Rahastot voidaan jaotella sijoituskohteiden valinnan perusteella:

Säännöllinen rahastosäästäminen on fiksu ja joustava tapa kartuttaa säästöjä omaan elämäntilanteeseen sopivassa tahdissa.

Osakesäästäminen

Suora osakesijoittaminen on teknisesti helppoa: sinun tarvitsee vain avata osakesäästötili tai arvo-osuustili ja kaupankäyntipalvelu, jonka jälkeen voit alkaa käydä osakekauppaa Nordean verkkopalveluissa. Sen sijaan oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii  perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Keskeisintä riskien hallinnassa on hajauttaminen. Järkevä hajauttaminen on sijoittajalle jopa olennaisempaa kuin esimerkiksi markkinoiden aktiivinen seuranta tai yhtiöiden tuntemus. Kun hajautus on hyvin tehty, sijoitussalkun arvo kehittyy tasaisemmin kuin ilman hajautusta. Hyvin hajautetun salkun arvo ei romahda, vaikka yhdellä osakkeella menee huonosti.

Sijoituksia voidaan hajauttaa maantieteellisesti, toimialakohtaisesti ja ajallisesti sekä eri omaisuuslajien välillä. Hajauttaessasi pienennät riskiä ostamalla useiden eri yhtiöiden osakkeita eri toimialoilta ja eri maista ja maanosista. Ajallinen hajauttaminen toteutuu, kun ostat esimerkiksi osakkeita säännöllisesti pitkällä tähtäimellä. Näin tulet tehneeksi sijoituksia niin lasku- kuin nousuaikoina.

Vakuutussäästäminen

Sijoitusvakuutus, säästövakuutus, säästöhenkivakuutus, vakuutuskuori. Tutun kuuloisia termejä, kun puhutaan vakuutussäästämisestä. Nimestään huolimatta vakuutussäästäminen ei ole perinteistä vakuuttamista, vaan pitkäaikaisen säästämisen ja sijoittamisen muoto, joka sopii monenlaiselle säästäjälle ja sijoittajalle.