Miksi sijoitusten hajauttaminen kannattaa?

Vanha sanonta, jonka mukaan kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, tiivistää hajauttamisen ydinajatuksen. Sijoitusten hajauttaminen pienentää riskiä.

Miksi hajauttaminen on tärkeää?

Sijoittamisessa riskitaso on korkeimmillaan silloin, kun tehdään yksittäinen osakesijoitus ja varat keskitetään yhteen ja samaan kohteeseen. Hajauttamisella pyritään tasaamaan sijoittamiseen liittyviä riskejä. Jos yksi sijoituskohde tuottaa huonosti, voi toinen kohde tuottaa hyvin ja näin kompensoida salkun kokonaisarvoa. Hajautettu sijoitus on riskitasoltaan lähtökohtaisesti hajauttamatonta matalampi.

Hajauttaminen on myös olennainen osa tavoitteellista säästämistä ja sijoittamista, sillä hyvin hajautetun sijoitussalkun tuottoa, riskiä ja käyttäytymistä on helpompi ennakoida pitkällä aikavälillä. Tappioiden vaikutus omaan talouteen koetaan usein myös merkittävämmäksi kuin voittojen, ja siksi monipuolinen sijoitusten hajautus voi auttaa välttämään tappioita. Hajauttamalla ei voida kuitenkaan välttää yksittäisten kohteiden tappioita, mutta hajauttamalla voidaan pienentää niiden vaikutusta sijoitussalkkuun.

Miten sijoituksien hajauttaminen käytännössä onnistuu?

  • On mahdollista sijoittaa itsenäisesti suoraan osakkeisiin tai korkosijoituksiin ja tehdä omat valinnat sijoituskohteista. Tällöin vastuu hajautuksesta on luonnollisesti sijoittajalla itsellään. 
  • Rahastosijoittaminen on vaivattomampi vaihtoehto, sillä rahastoyhtiö valitsee sijoituskohteet rahaston sisällä ja huolehtii hajauttamisesta. Sijoittajan tarvitsee vain valita itselleen sopiva riskitaso. Tämän valinnan perusteella esimerkiksi oman pankin sijoitusneuvoja auttaa valitsemaan sopivan sijoitusrahaston.

Tärkein tekijä hajautetun sijoitussalkun tuoton ja riskin kannalta on sen sisältämien osakkeiden ja korkosijoitusten suhde. Hyvin hajautettu sijoitussalkku sisältää näistä molempia. Kun osakkeiden arvo laskee, tietyt korkosijoitukset, kuten valtionlainat ja yrityslainat, voivat tuottaa hyvin tasaten koko salkun arvoa ja turvaten omaisuutta.

Hajauta kuukausisäästämällä

Kuukausisäästäminen on erinomainen tapa rajoittaa salkun riskiä. Se kuitenkin toimii parhaiten silloin, kun saa kuukausittain rahavirtaa (esim. palkkaa tai vuokratuloja), josta voi sijoittaa. Jos makuuttaa rahaa  tilillä seuraavaa kuukautta odottaen, voi jäädä paitsi potentiaalisista tuotoista, jos pörssikurssit ehtivät nousta matkan varrella. Lue lisää pörssikursseista ja indekseistä.

Maantieteellinen, toimialakohtainen vai ajallinen hajautus? 

Sekä maantieteellinen, toimialakohtainen että ajallinen hajauttaminen kannattaa pitää mielessä. Maantieteellisesti esimerkiksi finanssikriisin jälkeen Pohjois-Amerikan markkinat ovat tuottaneet selvästi Eurooppaa paremmin. Toimialoista taas esimerkiksi perus- ja kulutustavarateollisuuden osakkeet tuottavat eri tahtiin. 

Lisäksi sijoitusten ajallinen hajautus esimerkiksi kuukausisäästämisen muodossa takaa sen, että sijoittaa vähitellen ja pitkäjänteisesti. Hajauttamalla sijoituksia myös ajallisesti voit tasata markkinaheilahteluiden vaikutusta sijoituksiin.

Katso videolta miksi hajauttaminen on sijoittajan tärkein päätös:

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Menestyvän sijoittajan avaimet: Sijoittajan tärkein päätös

Sijoitusten seuranta

Omat sijoitukset on hyvä tarkistaa kerran vuodessa.

Jos hoidat itse omia sijoituksiasi, kannattaa varmistaa, että salkkusi koostumus on edelleen sellainen kuin haluat. Jos taas olet antanut sijoituksesi pankin hoidettavaksi, voit tarkistaa kerran vuodessa, että riskinottohalukkuutesi ja sijoituksesi vastaavat yhä toiveitasi.

Jos sijoituksesi ovat kasvattaneet arvoaan huomattavasti vuoden aikana, sijoitussalkun painotuksia kannattaa tarkistaa uudelleen. Sijotussalkun painotuksen tarkistamisella voit varmistaa, että yksittäiset sijoituskohteet eivät nouse liian suureen painoarvoon salkussasi, ja aiheuta riskejä, joihin et ole varautunut.

Katso videolta miksi salkun huoltaminen on tärkeää:

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Menestyvän sijoittajan avaimet: Salkun huolto