Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisesti sijoittamalla ja säästämällä voit vaikuttaa muuhunkin kuin omaan talouteesi. Jos esimerkiksi ympäristö, ihmisoikeudet tai työolojen parantaminen ovat sinulle tärkeitä arvoja, voit ottaa ne huomioon sijoituskohteita valitessasi.

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen ja ESG?

Vastuullisuusasioista ja vastuullisen sijoittamisen yhteydessä käytetään usein myös termiä ESG. ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance.

Näillä termeillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Yritysten toiminnassa vastuullisuus näkyy yrityksen liiketoimintamallissa eli siinä, miten sen tuotteet ja palvelut tukevat kestävää kehitystä. Vastuullisuus näkyy myös yrityksen riskienhallinnassa - miten se minimoi negatiiviset vaikutukset omassa toiminnassaan.

Vastuullinen sijoittaminen tai eettinen sijoittaminen tarkoittaa edellä mainittujen asioiden; ympäristöon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa.

Haluatko tietää lisää vastuullisen sijoittamisen tyyleistä ja niiden tuotto-odotuksista? Nordean uusi vastuullisuusjulkaisu tarjoaa sijoittajille tutkimuspohjaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta.

Vaikuta päätöksilläsi sijoittamalla vastuullisesti

Kun sijoitat vastuullisesti, vastuulliset yhtiöt saavat lisää rahoitusta ja vastuuttomiin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa.  Sijoituspäätöksiä tehtäessä tarkastele talouslukujen lisäksi sitä, miten yhtiö hoitaa vastuullisuusasioita: 

  • huolehtivatko ne ympäristöasioista eivätkä saastuta, 
  • pitävätkö ne huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja 
  • noudattavatko ne kansainvälisiä sopimuksia?

Vastuulliset tuotteet ovat kilpailukykyisiä

Myös vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on olla tuottavaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vastuullisten sijoitusten pitkän aikavälin tuotto ei ole heikompi kuin muiden sijoitusten.  

Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään ole kalliimpaa kuin perinteinen sijoittaminen.

Tee vastuullinen valinta – valitse vastuullisimmista tuotteista omasi

Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordealla on paljon kokemusta vastuullisesta sijoittamisesta. Esimerkiksi Nordean rahastoissa noudatettava vastuullisen sijoittamisen prosessi on palkittu useana vuonna Euroopan parhaana.

Vastuullinen valinta on tuoteperhe, joka sisältää kaikkein vastuullisimmat säästämisen ja sijoittamisen tuotteemme. Niissä painotetaan vahvasti vastuullisuutta samalla kun pyritään täyttämään muut tuotteitamme koskevat kriteerit ja vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi riskiin, tuottoon ja kuluihin. 

Valitse juuri sinua kiinnostavat Vastuullisen valinnan tuotteet:

Tulevaisuuden ilmasto- ja ympäristöratkaisut?

Kiinnostavatko sinua yhtiöt, jotka panostavat tulevaisuuden ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin?

Nordea Ilmasto ja Ympäristö

  • Maailmanlaajuisesti sijoittava osakerahasto
  • Sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminnassa keskitytään vaihtoehtoisen energiantuotantoon, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tai ympäristönsuojeluun.
  • 40–60 keskisuurta ja suurta yhtiötä, jotka toimivat eri puolilla maailmaa 
  • Yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia niin ympäristönäkökulmien kuin tuottopotentiaalin kannalta.

Tutustu Ilmasto ja Ympäristö -rahastoon.

Pienempi hiilijalanjälki?
Vastuullisuuden edelläkävijät?
Kaikki kerralla?

Ilmasto- ja ympäristörahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat sijoittaa kestävään kehitykseen ja vähähiilisempiin ilmastoratkaisuihin.

Lue lisää Ilmasto- ja ympäristörahastosta

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista

Nordean Maapallokorit

Vastuullista vakuutussäästämistä sinulle, joka haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin.

Lue lisää Maapallokoreista

Nordea ja Nasdaq julkaisevat sijoitusten vastuullisuusjalanjäljen

Olemme aloittaneet Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä vastuullisten sijoitusten ympäristöjalanjälki näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Yhteistyön tuloksena esittelemme uuden Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon. Yhteenvedon avulla on helppo havainnollistaa, miten tärkeää vastuullisten valintojen tekeminen on. Vastuullisuusjalanjälki on saatavilla Nordean vastuullisiin yhdistelmärahastoihin, vastuullisiin mallisalkkuihin sekä Nordea Henkivakuutuksen vastuullisiin Maapallokoreihin.

Tutustu Nordean ja Nasdaqin Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvetoon.

Nordean rahastojen vastuullisuusprosessi

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. Nordeassa kaikki rahastojemme sijoitukset seulotaan säännöllisesti kansainvälisiä sopimuksia ja säännöksiä rikkovien yhtiöiden tunnistamiseksi. 

Sijoita vastuullisesti kestävään tulevaisuuteen

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisista yhdistelmärahastoista