Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Ilmasto ja ympäristö -rahasto

Ilmasto ja ympäristä -rahasto on osakerahasto sinulle, joka haluat sijoittaa kestävään kehitykseen ja vähähiilisempiin ilmastoratkaisuihin.

Sijoita ilmastoon ja ympäristöön

Ilmasto ja ympäristö -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kestävät ilmastoratkaisut tukevat siirtymistä vähähiilisempään talouteen.

Rahaston sijoitukset kohdistetaan pääasiassa yrityksiin, joiden liiketoiminnassa keskitytään vaihtoehtoisiin energianlähteisiin, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä ympäristönsuojeluun.

Lue Nordea Funds Magazinen artikkeli Ilmasto ja ympäristö -rahastostaAvautuu uuteen ikkunaan.

Sijoitusprofiili

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti 40 - 60 innovatiivisia ilmastoratkaisuja tuottavan yhtiön osakkeisiin. Tyypillisesti rahastoon valitut osakkeet ovat aliarvostettuja, keskikokoisten kasvuyhtiöiden osakkeita. 

Rahaston sijoituskohteet ovat vaihtoehtoisen energian tuotantoon, luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen tai ympäristönsuojeluun keskittyviä yhtiöitä.

Tuotto ja riski

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä maailman osakemarkkinoiden keskimääräistä tuottoa parempaan tuottoon. Vastaavasti siihen liittyvä riski on korkeampi kuin maailman osakemarkkinoilla keskimäärin.

Hinnat

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Säännöt ja esitteet