Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Kysymyksiä ja vastauksia lainaturvasta

Miksi minun kannattaisi ottaa lainaturva?

Lainaturvavakuutuksen avulla voit varmistaa, että lainasi takaisinmaksu sujuu ennakkosuunnitelmien mukaan, vaikka elämä itse ei sujuisikaan. Kattavin versio Lainaturva Plussasta auttaa kulutus- tai asuntolainan hoidossa silloin, jos sinua kohtaa työttömyys, tilapäinen työkyvyttömyys (sairausloma),  vakava sairaus, tapaturmasta aiheutuva pysyvä työkyvyttömyys, tapaturmasta aiheutuva pysyvä haitta tai kuolema. Lainaturvalla et turvaa pelkästään itseäsi, vaan sillä turvaat myös puolisosi, lastesi, muiden läheistesi ja mahdollisten takaajien tulevaisuutta.

Mitä Lainaturva Plus maksaa?

Lainaturva Plussan vakuutusmaksuun vaikuttaa kussakin turvalajissa lainaturvavakuutuksen suuruus ja vakuutetun ikä sekä vakavan sairauden turvassa myös vakuutetun tupakointi/ tupakoimattomuus.

Tarkat vakuutuskorvausten perusteet sekä eri turvalajeihin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista sekä niiden merkitystä tarkemmin selventävästä tuoteselosteesta. Pyydä laskelma oman lainasi ja tulevaisuutesi turvaamisesta Nordea 24/7:stä 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk. 

Miten lainaturvaa maksetaan?

Se on vaivatonta, koska voit maksaa vakuutusmaksun osissa, lainan koronmaksujen yhteydessä, maksukausittain, jälkikäteen.

Mitä edellytyksiä minun tulee täyttää saadakseni lainaturvan?

Voit saada Lainaturva Plussan, jos olet iältäsi 18–59-vuotias Nordea Pankin laina-asiakas, terve ja työkykyinen vakuutusyhtiön edellyttämällä tavalla sekä olet asunut viimeiset 5 vuotta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa. Vakuutuksen hakijan tulee myös hallita täysin suomen tai ruotsin kieli.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden vakuutuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksen hakija on ollut kuuden viime kuukauden ajan jatkuvasti työssä ja työ- tai virkasuhteessa Suomessa tai suomalaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla ja tämä jatkuu edelleen ja että vakuutettavan henkilön kotipaikka on Suomessa. Lisäksi edellytetään, että vakuutuksen hakija ei ole, eikä hänen voida kohtuudella edellyttää olevankaan tietoinen odotettavissa olevasta lomautuksesta tai työttömäksi joutumisestaan.

Edellä mainittujen kelpoisuusehtojen lisäksi edellytetään, että vakuutusyhtiö hyväksyy vakuutushakemuksen. Tarkat vakuutuskorvausten perusteet sekä eri turvalajeihin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista sekä niiden merkitystä tarkemmin selventävästä tuoteselosteesta.

Voinko saada lainaturvan lainaan, jonka otin jo pari vuotta sitten?

Kyllä, voit ottaa Lainaturva Plussan olemassa olevaan Nordea Pankin myöntämään asunto- tai kulutusluottoon.

Voinko ottaa lainaturvaa enemmän tai vähemmän kuin minulla on lainaa?

Kyllä. Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan ja kuolemanvaraturvan korvausmääräksi voidaan sopia myös lainamäärää suurempi tai pienempi summa. Vakavan sairauden turvan määräksi voidaan kuitenkin sopia enintään jäljellä olevan lainan määrä. Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan suuruudeksi sovitaan tietty kuukausikorvaus, joka voi vastata lainan hoitokustannuksen suuruista summaa tai olla sitä suurempi tai pienempi.

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) turvan kuukausikorvauksen suuruudeksi voidaan sopia enintään 1 350 € kuukaudessa. Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan varalta kertakorvaus voi olla enintään 200 000 €, vakavan sairauden kertakorvaus voi olla enintään 150 000 € ja  kuolemanvaraturvan kertakorvaus voi olla enintään 250 000 €.

Mitä lainaturvalle tapahtuu, jos haluan pidentää lainani takaisinmaksuaikaa?

Voit pidentää Lainaturva Plussan vakuutusaikaa vastaamaan uutta laina-aikaa, jos voit antaa uuden hyväksyttävän terveysselvityksen. Muussa tapauksessa lainaturvan vakuutusaika säilyy ennen laina-ajan muutosta voimassa olleen vakuutussopimuksen mukaisena.

Haluaisin korottaa alun perin valitsemaani Lainaturva Plussan vakuutusmäärää, miten se onnistuu?

Korotus onnistuu, kunhan voit antaa uuden, hyväksyttävän terveysselvityksen ja työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvalajissa lisäksi uuden työssäoloselvityksen.

Laina on sekä minun että puolisoni nimissä. Teenkö siis kaksi vakuutusta, kun haluan, että meidät molemmat on vakuutettu?

Voit ottaa puolisosi kanssa Lainaturva Plussan yhteisturvana. Yhteisturvan vakuutusmaksu on aina edullisempi kuin erillisten vakuutusten yhteishinta.

Mitä hyötyä sinkulle on lainaturvasta?

Luotonhoitokykyyn vaikuttavat olennaisesti terveydentila ja työssäolo. Kun otat lainaasi työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden, vakavan sairauden ja tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan, turvaat luotonhoitokykyäsi myös muuttuneissa elämäntilanteissa.

Meneekö vakuutuskorvauksista veroa?

Työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan perusteella maksettava kuukausikorvaus on veronalaista ansiotuloa. Vakavan sairauden ja tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan turvan perusteella maksettava kertakorvaus on vakuutetulle itselleen maksettuna veroton. Vakuutetun kuoleman johdosta maksettavaa vakuutuskorvausta verotetaan henkivakuutusverolainsäädännön mukaan.