Seesteisen näköinen nainen katsoo ulos ikkunasta kahvikuppi kädessään.

Yhä useampi harkitsee henkivakuutusta läheisiään ajatellen

Suomalaiset ovat olleet aikaisemmin laiskoja henkilövakuuttajia, mutta asenteet ovat muuttumassa nopeasti. Moni haluaa turvata läheistensä arjen, ja panostus omaan hyvinvointiin nähdään tärkeänä.

On viisasta ottaa vastuuta itsestään ja läheisistään

Suomalaiset ovat perinteisesti suhtautuneet henkilövakuutuksiin huolettomasti: vain 31 prosenttia suomalaisista on ottanut itselleen henkivakuutuksen. Vielä harvemmalla on vakavan sairauden turva. Tämä käy ilmi Finanssiala ry:n tuoreimmasta vakuutustutkimuksesta.

– Luvut ovat kansainvälisessä vertailussa pieniä ja kuvastavat suomalaista yhteiskuntaa. Suomalaiset ovat uskoneet, että yhteiskunta pitää meistä huolen. Asenteissa on kuitenkin tapahtumassa selvä muutos. Asiakkaiden riskitietoisuus on kasvanut. On havahduttu, että on viisasta ottaa itse vastuuta itsestään ja läheisistään, uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Hanna Härmä Nordea Henkivakuutuksesta sanoo.

Hanna Härmä, Nordea Henkivakuutus

Korona-aika on hyvä esimerkki siitä, että elämässä voi tapahtua mitä vain ikään katsomatta. Kiinnostus henkilövakuutuksiin on kasvanut, ja se näkyy selvästi myös Nordeassa.

– Asiakkaat ovat arvostaneet sitä, että olemme uskaltaneet ottaa rohkeasti puheeksi myös elämän vakavat tapahtumat – ennen kuin on liian myöhäistä. On viisasta varautua myös riskeihin, joilla on seurauksia omaan ja läheisten elämään.

Läheiset ja terveys nousseet tärkeimmälle sijalle

Suurimmiksi uhkiksi taloudelliselle hyvinvoinnilleen suomalaiset kokevat vakuutustutkimuksen mukaan pitkäaikaisen sairauden, työttömyyden ja lomautukset. Vakava sairaus huolettaa eniten.

Aiemmin vakuutuksia on ajateltu uhkakuvien kautta ja vakuutetun itsensä turvaksi. Nyt arvotutkimukset osoittavat, että läheiset ja terveys ovat suomalaisten tärkeimmät arvot.

– Enää ei mietitä vain sitä, miten itselleni käy kriisissä. Moni pohtii, mitä läheisille tapahtuu, jos minä sairastun vakavasti ja menetän työni. Haluamme myös turvata heidän arkensa, Härmä kuvaa suomalaisten ajatuskulkuja.

Perinteinen henkivakuutus ja henkilövakuutus eroavat toisistaan. Henkivakuutus on kuolemanvaraturva, joka toteutuu vakuutetun kuoltua.

Henkilövakuutus on laajempi. Se auttaa myös elämänaikaisissa kriiseissä, kuten vakavassa sairastumisessa, sekä antaa turvaa pysyvän työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta.

Kutistaako vero perinnön?

Tietoisuus perintöveron vaikutuksista omaisille saa monet havahtumaan: pystyvätkö läheiset maksamaan veron, joutuvatko he pulaan ja myymään kodin tai sijoitusasunnon maksaakseen verot?

Härmä sanoo, että henkilövakuutuksen ottaminen on paitsi varautumista myös osa varallisuudenhallintaa.

– Henkilövakuutus auttaa nimenomaan siinä, ettei esimerkiksi perillisten tarvitse myydä saamaansa omaisuutta verojen vuoksi. Hyvin harkittu vakuutusturva säästää monelta murheelta. Vakuutukset ovat hyvä tapa hankkia taloudellista turvaa itselleen ja läheisilleen. Ne sopivat hyvin perintösuunnitteluun ja asiakkaalle, jolla on isot tulot, mutta myös velkaa.

Omaan hyvinvointiin ollaan valmiita panostamaan

Kiinnostus hyvinvointiin ja oman terveyden mittaamiseen ovat vahvoja kansainvälisiä trendejä. Tämä muuttaa myös vakuuttamisen palveluvalikoimaa ja palkitsee hyvinvointiinsa panostavia.

Suomessa Nordea Henkivakuutus on ensimmäinen henkilövakuuttaja, joka on ottanut käyttöön hyvinvointiedun. Liikuntasuorituksia mitataan ja tallennetaan sykemittarilla, älykellolla tai älyrannekkeella, joka liitetään puhelimen aktiivisuussovellukseen. Asiakas voi aktiivisella liikunnalla nostaa vakuutusturvaansa jopa 25 prosenttia. Vakuutusturvan korotus on mahdollista saada henkivakuutukseen, vakavan sairauden turvaan, pysyvän työkyvyttömyyden turvaan sekä tapaturmaisen kuoleman tai pysyvän työkyvyttömyyden turvaan.

– Asiakkaat ovat ottaneet hyvinvointiedun innostuneesti vastaan ja se näyttää tosiaankin kannustavan terveyttä edistäviin valintoihin. Ensimmäiset omilla elintavoilla korotetut vakuutuskorvaukset on jo maksettu, Hanna Härmä kertoo.

Henkilövakuutus vähentää huolta tulevasta

  • 31 % aikuisista on ottanut henkivakuutuksen, miehet selvästi useammin kuin naiset.
  • 38 % suurin pelon-/huolenaihe on pitkäaikainen sairaus
  • 87 % henkivakuutusten ostajista on tyytyväisiä ostopäätökseensä ja helpottuneita, kun asia on pois päiväjärjestyksestä.

Tutustu MyLife-vakuutukseen

Lue lisää ja laske hinta vakuutukselle

Nordea MyLifen vakuutusturvat myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tai Nordea Vakuutus Suomi Oy, joiden asiamiehenä toimii Nordea Bank Oyj.

Lähteet: Henkivakuutusten ostopolku Suomessa 2018–2020 -tutkimus/Nordea MyLife ja Vakuutustutkimus 2020/Finanssiala ry.