Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Läheisen kuolema

Otamme osaa läheisenne kuoleman johdosta

Surun keskellä omaisilla on useita käytännön asioita hoidettavana – hautajaiset, perunkirjoituksen valmistelu, pankkiasioiden hoitaminen mm. laskut, vainajan tilit ja palvelut. Haluamme antaa neuvoja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisessa. 

Ilmoitus läheisen kuolemasta Nordeaan

Ilmoituksen läheisen kuolemasta voi tehdä joko soittamalla Asiakaspalveluumme 0200 3000 ma-su 24/7, Chatillä tai asioimalla toimipaikassa. Nordea saa tiedon henkilön kuolemasta myös Väestörekisterikeskukselta. 

Pankkiasioiden hoitaminen ennen perunkirjoitusta ja perunkirjoituksen valmistelu

Tilit ja palvelut

Vainajan elinaikanaan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa. Vainajan ja kuolinpesän laskuja voidaan maksaa vainajan tililtä

  • verkko- tai mobiilipankissa edellyttäen, että Nordeaan on ilmoitettu pesän osakkaat ja heiltä on saatu valtakirjat 
  • puhelimitse Nordea 24/7 Asiakaspalvelussa tai suojatulla Chatilla pankkitunnuksilla tunnistautuen
  • Nordean toimipaikoissa tai maksupalveluna

Seuraavien palveluiden voimassaolo päättyy: e-laskut verkkopankissa, vainajan pankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin, maksu- ja rinnakkaiskortit.

Pesän osakas on oikeutettu saamaan tietoja vainajan käytössä olleista tileistä ja palveluista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Kuolinpesän omaisuudesta päättävät pesän osakkaat yhdessä. Pesänosakkuuden pankki voi todeta vainajan virkatodistuksesta, jonka voi toimittaa Nordeaan sähköisesti nordea.fi/omaposti tai asioimalla toimipaikassa.     

Lähetämme automaattisesti maksuttoman saldotodistuksen pankkitileistä ja luotoista Nordeassa vainajan kotiosoitteeseen. Mahdollisen lesken osalta saldotodistus tulee tilata erikseen. Mikäli vainajalla on ollut henkivakuutus Nordeassa, siitä lähetetään saldotodistus erikseen.

Huomioitavaa henkivakuutuskorvauksen hakemisessa

Henkivakuutuskorvausta tulee hakea erikseen vakuutusyhtiöltä ja sen voi tehdä jo ennen perunkirjoitusta. Ohjeet korvaushakemukseen löydät sivulta nordea.fi/korvaushakemus. Korvaus maksetaan henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesti.

Perunkirjoituksen toimittaminen 3 kk kuluessa kuolemasta

Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Verottaja voi myöntää hakemuksesta lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen. Perunkirjoituksen toimittaminen annetaan usein lakimiehen tai muun asiantuntijan tehtäväksi. 

Perukirjan ja liitteiden toimittaminen Nordeaan

Pankeilla on lain perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja pankkiasioinnin tarkoitus.  Kuolinpesän osalta tämä hoidetaan perukirjan ja sen liitteiden perusteella.

Ennen perinnönjakoa tulee toimittaa Nordean toimipaikkaan kopio perukirjasta liitteineen sekä alkuperäiset valtakirjat. Käymme asiakirjat läpi noin viikon kuluessa. Lähetämme tekstiviestin asiasta pesää hoitavalle henkilölle. Ilmoitamme myös mahdollisista puutteista asiakirjoihin liittyen. Puuttuvia asiakirjoja voi toimittaa pankille vastauslähetyksenä tai toimipaikkaan.

Pankkiasioiden hoitaminen perunkirjoituksen jälkeen 

Perinnönjaon voi toteuttaa, kun toimitetut asiakirjat on käyty läpi Nordeassa ja pesänhoitaja on saanut asiasta ilmoituksen. Pesän osakkaat voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla yhden henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita ja perinnönjakoa. Vainajan tilin voi jättää voimaan mahdollista veronpalautusta varten tai tarvittaessa jakamattoman kuolinpesän käyttöön.

Perinnönjako

Nordeassa olevat tilivarojen jakamisen sekä rahastojen ja arvo-osuuksien myynnin voi valtuutettu henkilö hoitaa toimipaikassa tai puhelimitse Asiakaspalvelussamme 0200 3000 tunnistautumalla pankkitunnuksilla edellyttäen, että asiakirjat ja valtakirjat kaikilta pesän osakkailta on toimitettu ja käyty läpi Nordeassa ennen jakoa.    

Rahasto- ja arvo-osuuksien siirrot perinnönsaajien arvo-osuustileille voidaan hoitaa vuoronumeropalveluna Nordean toimipaikoissa, tällöin tarvitaan lainvoimainen ositus- ja/tai perinnönjakokirja alkuperäisenä. Lainvoimainen jakokirja on myös välttämätön, jos perinnönjaossa saatuja vakuuksia pantataan.

Pesänselvittäjä kuolinpesässä

Mahdollisessa perinnönjakoa koskevassa riitatilanteessa voi käräjäoikeus pesän osakkaan/osakkaiden hakemuksesta määrätä kuolinpesän pesänselvittäjän hallintoon. Kun pesänselvittäjän määräämistä koskeva päätös on annettu, ainoastaan pesänselvittäjä hoitaa kuolinpesän asioita.

Ota yhteyttä

Me Nordeassa ajattelemme, että kuolintapauksen sattuessa omaisilla on selvitettävänään sellainen joukko käytännön järjestelyjä, ettei yhtään ylimääräistä vaivaa kaivata. Siksi haluamme, että pankkiasiat sujuvat joustavasti sekä totutulla tavalla.

Soita Nordea 24/7

0200 3000

Lisätietoa konttoreistamme

Etsi lähin konttori

Näin hoidat pankki- ja raha-asiat Avautuu uuteen ikkunaan

Tilien ja korttien sulkeminen, laskujen hoitaminen ja perunkirjoitus – kun omainen kuolee, on muutamat käytännön raha-asiat surusta huolimatta hoidettava aikailematta pois päiväjärjestyksestä.

Lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

5 asiantuntijan neuvoa: Kuolinpesän raha-asiat kuntoon Avautuu uuteen ikkunaan

Raskas raha-asioiden taakka kevenee, kun suunnittelu on tehty kunnolla. Kuolinpesän osakkaiden kannattaa huomioida myös verotukseen liittyviä asioita päätöksiä tehtäessä.

Lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan