Läheisen kuolema

Surun keskellä on paljon huolehdittavaa

Surun keskellä omaisilla on suuria huolenaiheita - hautajaiset pitäisi järjestää, kuolinpesän päivittäiset laskut pitää hoitaa ja hautajaisjärjestelyiden lisäksi olisi huolehdittava myös vainajan jäämistöstä. Jäämistöstä on tehtävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksesta laadittava perukirja on luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Usein perunkirjoituksen toimittaminen annetaan lakimiehen tai muun asiantuntijan tehtäväksi.

Vainajan virkatodistus on hyvä olla mukana, kun asioit konttorissamme.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Nordea saa tiedon kuolemantapauksesta Väestörekisterikeskukselta. Omaisten kannattaa kuitenkin ilmoittaa asiasta mahdollisimman nopeasti pankille. Perunkirjoitusta varten lähetämme kuolinpesän osakkaille vainajan omaisuudesta maksuttoman saldotodistuksen.

Kaikkien pesän osakkaiden etu edellyttää kuolinpesään liittyvien asiakirjojen huolellista tutkimista. Tästä syystä asiakirjat tutkitaan Nordeassa keskitetysti. Pyydämmekin toimittamaan kuolinpesän asiakirjat pankkiin yhdellä kertaa perunkirjoituksen jälkeen.

Kuolinpesän pankkiasioiden hoito ennen perunkirjoitusta

Kuolinpesän maksettavaksi osoitettuja laskuja voidaan maksaa yhdenkin osakkaan toimesta Nordean konttorissa. Asiakkaan elinaikanaan tekemät tili- ja maksuliikesopimukset, kuten automaattisen maksupalvelun sopimukset ja suoraveloitusvaltuutukset, ovat edelleen voimassa.

Vainajan nimissä olleita Nordean automaatti- ja/tai maksukortteja sekä rinnakkaiskortteja ei voi enää käyttää. Pankkitunnusten käyttömahdollisuus ja tilinkäyttöoikeudet on myös poistettu.

Huomioitavaa henkivakuutuskorvauksen hakemisessa

Mikäli vainajalla on ollut henkivakuutus, lähetämme siitä tiedon kuolinpesän osoitteeseen. Otathan huomioon, ettei vakuutuskorvauksia makseta automaattisesti, vaan niitä pitää erikseen hakea vakuutusyhtiöltä. Korvaushakemuksen ja lisätietoa hakemisesta saat täältä.

Vakuutuskorvausta voi hakea jo ennen perunkirjoitusta. Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan useimmiten kopio perunkirjoitusta varten hankittavasta sukuselvityksestä. Vakuutuskorvaus jaetaan ja maksetaan edunsaajamääräyksen mukaisesti.

Valtakirja

Kuolinpesän pankkiasioiden hoito edellyttää yksilöityä valtakirjaa. Osakkaat voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla yhden henkilön hoitamaan kuolinpesän asioita pankissa.  Pankki tarvitsee lainvoimaisen ositus- ja /tai perinnönjakokirjan, jotta se voi kirjata perinnönjaossa tulleet arvo-osuudet osakkaiden arvo-osuustileille. Lainvoimainen jakokirja on myös välttämätön, jos jaossa tulleita vakuuksia pantataan.

Ota yhteyttä

Me Nordeassa ajattelemme, että kuolintapauksen sattuessa omaisilla on selvitettävänään sellainen joukko käytännön järjestelyjä, ettei yhtään ylimääräistä vaivaa kaivata. Siksi haluamme, että pankkiasiat sujuvat joustavasti sekä totutulla tavalla.

Soita Nordea 24/7

0200 3000

Lisätietoa konttoreistamme

Etsi lähin konttori

Näin hoidat pankki- ja raha-asiat Avautuu uuteen ikkunaan

Tilien ja korttien sulkeminen, laskujen hoitaminen ja perunkirjoitus – kun omainen kuolee, on muutamat käytännön raha-asiat surusta huolimatta hoidettava aikailematta pois päiväjärjestyksestä.

Lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

5 asiantuntijan neuvoa: Kuolinpesän raha-asiat kuntoon Avautuu uuteen ikkunaan

Raskas raha-asioiden taakka kevenee, kun suunnittelu on tehty kunnolla. Kuolinpesän osakkaiden kannattaa huomioida myös verotukseen liittyviä asioita päätöksiä tehtäessä.

Lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan