Mikä on rahasto ja miksi sijoittaa rahastoon?

Rahasto on arvopapereista koostuva sijoituskohde, jonka omistavat siihen sijoittaneet henkilöt rahasto-osuuksiensa suhteessa. Rahasto on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan kuin valtava säästöpossu, jonne yksittäiset sijoittajat siirtävät varojaan. Vastineeksi saat sijoitussummasi mukaisen määrän rahasto-osuuksia. Rahastoihin sijoittaminen on helppoa ja sinun ei tarvitse seurata markkinoita, vaan rahaston salkunhoitaja alan ammattilaisena huolehtii sijoituksista puolestasi. Pääset alkuun jo pienelläkin summalla, esimerkiksi 10 eurolla kuussa.

Valitessasi rahastoa, on hyvä muistaa tuotto-odotuksen ja riskin kulkevan käsi kädessä. Matalariskisten rahastojen tuotto-odotukset ovat matalammat kuin korkeariskisten rahastojen tuotto-odotukset. 

Miten aloittaa rahastosijoittaminen tai rahastosäästäminen?

Muistathan, että sijoittamalla rahastoihin et sido itseäsi tai rahojasi mihinkään. Voit nostaa säästösi tai muuttaa säästösummaa milloin tahansa oman tilanteesi mukaan.

Inspiraatiota säästämiseen

Tutustu Funds Magazineen Avautuu uuteen ikkunaan

Kokeile Rahastovalitsinta

Rahastovalitsin auttaa sinua rakentamaan valitsemaasi riskiprofiiliin sopivan, hajautetun rahastosalkun. Alkuun pääset jo 10 eurolla.

Siirry Rahastovalitsimeen Avautuu uuteen ikkunaan

Tiedätkö jo millainen sijoittaja olet?

Jos kaipaat apua sopivien rahastojen valintaan, me autamme sinua. Varaa aika maksuttomaan sijoitustapaamiseen.

Varaa aika tästä

Rahastosäästäminen vastuullisempiin kohteisiin

Kun säästät vastuullisiin rahastoihin, voit kartuttaa säästöjäsi tinkimättä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvistä näkökohdista.

Vastuullista sijoittamista koskevat periaatteet otetaan huomioon kaikissa Nordean rahastoissa.  Nordea tarjoaa myös laajan valikoiman rahastoja, joilla on erityiset vastuullisuuskriteerit. Kriteerit voivat kuitenkin vaihdella rahastojen ja markkinoiden välillä. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä työmme kattaa kaikki Nordean hoitamat rahastot, joten niissä on käytössä perustason ESG-kriteerit. Lue lisää siitä, miten Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti.

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastot ovat yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavat varansa korko- ja osakerahastoihin. Kun valitset Säästäjän rahaston, saat monipuolisen yhdistelmän erilaisia Nordea-rahastoja.

Lue lisää Säästäjän rahastoista

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista

Nordea Innovation Stars -rahasto

Rahasto sijoittaa innovatiivisiin, terveydenhuollon, teknologian tai vastuullisuuden saralla toimiviin yhtiöihin. Se on osa Nordean Tähtirahastojen perhettä.

Lue lisää Nordea Innovation Stars -rahastosta

Nordea Tasa-arvorahasto

Nordea Tasa-arvorahasto -rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Lue lisää Nordea Tasa-arvorahastosta

Metsärahastot, kiinteistörahastot ja muut kumppanirahastot

Nordea tarjoaa yhteistyökumppaneidensa kautta laadukkaita teemarahastoja. Voit sijoittaa muun muassa metsään, liikekiinteistöihin, veteen ja ilmastoon.

Lue lisää kumppanirahastoista

ETF-rahastot

Tutustu ETF-rahastoihin ja ETF-sijoittamiseen.

Lue lisää ETF-rahastoista

Indeksirahastot

Tutustu indeksirahastoihin ja indeksisijoittamiseen.

Lue lisää indeksirahastoista

Rahastojen kulut

Juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston kokonaiskuluja vuositasolla.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu. 

Ei-euromääräisten rahastojen osalta valuuttakaupan palkkio on 0,3%.

Rahastojen palkkiot löydät rahastokohtaisesti Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahastojen verotus

Rahastojen verotus toimii pääomaverotuksen periaatteiden mukaisesti.

  • Rahaston rahasto-osuudesta saatava tuotto kuuluu pääomatulon piiriin.
  • Myös rahaston lunastuksesta saatavasta mahdollisesta myyntivoitosta peritään pääomatulovero.
  • Pääomatulon verotus on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, jonka jälkeen ylimenevästä osuudesta peritään 34 prosenttia veroa.
  • Lue lisää sijoitusrahastojen verotuksesta Verohallinnon verkkosivuilta osoitteessa vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.
  • Lisätietoa löydät myös Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaastaAvautuu uuteen ikkunaan.

Miten eri rahastoluokat ja -tyypit eroavat toisistaan?

Rahastot jaetaan yleensä neljään eri rahastoluokkaan tai -tyyppiin: osakerahastoihin, korkorahastoihin, yhdistelmärahastoihin ja vaihtoehtoisiin rahastoihin. Tämän lisäksi rahastot voivat olla joko passiivisia tai aktiivisia. Tutustu tarkemmin siihen, että mitä nämä termit merkitsevät ja millaisille sijoittajille erilaiset rahastot sopivat.

Matalamman riskin korkorahastot

Korkorahastot sijoittavat joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin sijoitusvälineisiin. Muihin rahastoluokkiin verrattuna korkorahastojen riski on pieni tai kohtuullinen. Korkorahastot eivät ole yhtä herkkiä talouden ailahteluille, kuten taantumille tai geopoliittisille tapahtumille. Korkorahastot sopivat sijoittajalle, joka ei halua ottaa riskiä ja ei odota korkeita tuottoja.

Lue lisää korkorahastoista

Osakerahastoilla korkean riskin tuottoja

Osakerahastot sijoittavat pääosin pörssilistattuihin osakkeisiin. Muihin rahastoluokkiin verrattuna osakerahastojen riski on korkea. Riskitaso on kuitenkin yksittäisiä osakesijoituksia alempi, sillä sijoitukset on hajautettu useaan eri kohteeseen ja usein myös eri toimialoille ja markkina-alueille. Osakerahastot sopivat yleensä pitkän aikavälin sijoittajille, joka on valmis ottamaan riskiä tuottoja saavuttaakseen.

Lue lisää osakerahastoista

Hajautetut yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot tyypillisesti sijoittavat sekä osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Yhdistelmärahastojen pitkän aikavälin tuotto-odotus ja riski riippuvat siitä, miten varat on jaettu korko- ja osakemarkkinoiden välillä. Mitä enemmän rahastossa on osakesijoituksia, sitä korkeampi rahaston riski ja tuotto-odotus ovat. Yhdistelmärahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

Lue lisää yhdistelmärahastoista

Aktiivinen vai passiivinen rahasto?

Niin sanotut aktiiviset rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan. Aktiivinen rahasto pyrkii voittamaan vertailuindeksinsä, jolloin sen tavoitteena on nimenomaan indeksiä korkeampi tuotto. 

Passiiviseen rahastoon, kuten indeksirahastoon sijoittaminen vaatii hieman enemmän omaa aktiivisuutta kuin aktiiviseen rahastoon sijoittaminen. Kun aktiivisen rahaston rahastonhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja tekee osto- ja myyntipäätöksiä sen perusteella, sijoittaessasi passiiviseen indeksirahastoon tulee sinun tehdä nämä päätökset itse. Lisäksi on hyvä muistaa, että indeksirahastot ovat passiivisia omistajia, jotka eivät rankaise yhtiöiden johtoa virheistä ja siten vastuullisuus ei ole rahastoissa erityisen korkea. 

Lue Nordea Funds Magazinen juttu Valitako aktiivinen vai passiivinen rahasto?Avautuu uuteen ikkunaan

Miten sijoitusrahasto toimii?

Sijoitusrahasto toimii niin, että rahastoyhtiö kerää säästäjiltä varoja, jotka se sijoittaa eri sijoituskohteisiin, jotka yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahaston avulla piensijoittaja voi hyödyntää etuja, joista pääsevät muutoin hyötymään vain suurimmat sijoittajat. Rahastot ovat yksi joustavimmista sijoitustavoista, sillä niihin sisältyy sekä riskien hajautus että säännöllinen salkunhoito.

Jäsenet omistavat sijoitusrahaston, joka sijoittaa jäsenten sijoittamat varat arvopapereihin. Jäseneksi pääsee ostamalla rahasto-osuuden. Jokainen osuus vastaa osaa sijoitusrahaston kokonaisvarallisuudesta.

Sijoitusrahaston hajautus

Sijoitusrahaston tärkein etu on riskien hajauttaminen. Osa rahastoista voi hajauttaa riskin jopa 400:aan eri arvopaperiin (osakkeeseen ja/tai joukkolainaan). Ostamalla rahasto-osuuksia sijoittaja hankkii automaattisesti rahaston sääntöjen puitteissa hajautetun sijoitussalkun.

Sijoittaja voi valita riskiprofiiliaan ja sijoitusaikaansa vastaavan rahaston omien kiinnostustensa mukaisesti.

Kun useat sijoittajat sijoittavat yhdessä, rahastoon voidaan ostaa useiden eri yhtiöiden osakkeita eri sektoreilta, maista ja alueilta sekä eripituisia joukkolainoja. Se on usein hyvä vaihtoehto varsinaisten arvopaperien ostolle. Riski on hajautettu sijoitetusta summasta riippumatta.

Sijoitusrahaston rahasto-osuus

Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan rahastossa olevaa omaisuuteen. Itse omaisuus muodostuu useista eri arvopapereista. Sijoittajat ostavat näiden rahastojen rahasto-osuuksia. Jokaisella rahastolla on omat sijoitusperiaatteensa, ja ne sijoittavat siis useisiin arvopapereihin, joita yhdistellään eri tavoilla.

Asiantuntijat seuraavat arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä aktiivisesti ja tekevät sijoitusrahastoon tarvittavat muutokset näkemyksensä mukaisesti. Sijoituksia ei kuitenkaan kannata unohtaa kokonaan. Tarkastele niitä säännöllisin väliajoin, jotta esimerkiksi osakkeiden ja joukkolainojen jakauma pysyy sellaisena kuin haluat.