Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Usein kysyttyä kuolinpesän pankkiasioista

Läheisen menettäminen on henkisesti vaativaa aikaa ja tuo lisäksi mukanaan useita käytännön asioita järjestettäväksi – hautajaiset, perunkirjoituksen valmistelu sekä pankkiasioista huolehtiminen. Olemme koonneet tälle sivulle muutamia yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia kuolinpesän pankkiasiointiin liittyen. Löydät sivuiltamme nordea.fi/laheisen-kuolema myös muistilistan ja laajemminkin muita ohjeita tueksesi näiden asioiden hoitoon.

Kysymys ja vastaus

Miten ilmoitan läheiseni kuolemasta Nordealle?

Ilmoituksen voit tehdä helpoiten soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluumme numeroon 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk,  chatilla myös muiden pankkien tunnuksilla tai asioimalla konttorissa. 

Vaikka pankki saa tiedon kuolemantapauksesta Väestörekisterikeskuksesta, tieto tulee usein viiveellä. Siksi sinun olisi hyvä myös itse ilmoittaa meille, jotta voimme auttaa sinua kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisessa.

Kun olemme saaneet tiedon kuolemantapauksesta, lähetämme perunkirjoitusta varten saldotodistuksen Nordeassa olevista tileistä vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen. Lue lisää: Miten saan kuolinpesän tilitiedot perunkirjoitusta varten?

Perukirjaan tarvitaan usein lisätietoja kuolinpesän omaisuudesta. Yksikin kuolinpesän osakas saa meiltä kaikki perunkirjoitusta varten tarvitsemansa tiedot kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Tietoja asiakkaan elinajalta voimme luovuttaa vasta perunkirjoituksen jälkeen kaikkien osakkaiden suostumuksella. Jos edesmenneellä on ollut tallelokero, tulee sen sisältö luetteloida. Lue lisää tallelokeron luetteloinnista kohdasta: Miten saan kuolinpesän tilitiedot perunkirjoitusta varten?

Kuolinpesän osakkuus todetaan vainajan virkatodistuksesta, jonka voit toimittaa Nordeaan sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse uuden viestin vastaanottajaksi “Kuolinpesän asiakirjat”.

Miten voin maksaa kuolinpesän laskuja?

Ensimmäiset kuolinpesän laskut liittyvät usein kuolemantapaukseen, kuten hautaukseen ja muistotilaisuuteen. Myös vainajan elinaikaisista laskuista, kuten sairaanhoitokuluista ja yhtiövastikkeesta, huolehtiminen kuuluu kuolinpesälle.

Kuolinpesän tililtä voi maksaa vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja jo ennen perunkirjoitusta. Laskut voi Nordeassa maksaa yksikin kuolinpesän edustaja, kuten leski, perillinen tai muu kuolinpesän asioista huolehtiva omainen heti, kun pankille on ilmoitettu kuolemantapauksesta. 

Kuolinpesän erääntyviä laskuja voidaan maksaa Nordeassa: 

  • verkkopankissa kuolinpesälle laskujen maksamista varten avattavan Kulutilin avulla
  • puhelimitse Nordea 24/7 -asiakaspalvelussa numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk
  • chatilla pankkitunnuksilla tunnistautuneena. Nordea.fi:n chat palvelee myös muiden pankkien tunnuksilla.

Vainajan elinaikanaan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa, ja nämä sopimukset kuolinpesän asioiden hoitajan kannattaa irtisanoa ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Vastaavasti vainajan verkkopankkipalvelussa olevat e-laskut, verkkopankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin sekä maksu- ja rinnakkaiskortit päättyvät kuolemantapauksen johdosta. 

Kuolinpesän kulutili

Kulutili on kuolinpesälle laskujen maksamista varten avattava uusi tili, jonka avulla kuolinpesän laskut voidaan maksaa helposti kuolinpesän osakkaan tai muun käyttöoikeuden haltijan verkkopankissa jo ennen perunkirjoitusta. Kulutilin avaaminen edellyttää suostumusta kaikilta ennen perunkirjoitusta tiedossa olevilta osakkailta, jotka voivat antaa valtakirjan kulutilin avaamiseksi ja liittämiseksi valtuutetun verkkopankkiin. 

Kulutilille voi siirtää muilta kuolinpesän Nordeassa olevilta tileiltä yhteensä enintään 10.000 euroa tai tätä pienemmän summan, jonka arvioidaan kattavan tiedossa olevat laskut. 

Kulutilin avaamiseen tarvitaan kaksi erillistä lomaketta:

Pankille on osakkaiden toteamiseksi toimitettava lisäksi vähintään vainajan virkatodistus ja muut tiedossa oleva asiakirjat, kuten mahdollinen testamentti.

Kaikki lomakkeet ja asiakirjat voi toimittaa pankille sähköisesti omapostilla nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”. 

Miten saan kuolinpesän tilitiedot perunkirjoitusta varten?

Lähetämme edesmenneen viimeiseen kotiosoitteeseen maksuttoman saldotodistuksen, josta ilmenevät perukirjaa varten tarvittavat tilitiedot. Lesken saldotodistus on tilattava erikseen.

Yksikin osakas saa pyytämällä kaikki tiedot vainajan pankkiasioista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta. Kuolinpesän osakkuus todetaan virkatodistuksesta. Elinaikaisia tietoja voidaan luovuttaa vain kaikille osakkaille yhteisesti ja ne voi saada vasta, kun pankin tekemä osakasselvitys on valmis.

Perunkirjoituksessa tarvittavan tiedon edesmenneen tallelokerossa olevasta omaisuudesta ja asiakirjoista saat tallelokeron luetteloinnin avulla. Tallelokeron luettelointia varten varataan aika konttoriin, jossa autamme sinua luetteloinnissa. Tallelokeroa ei saa tyhjentää ennen perunkirjoitusta. 

Varaa aika tallelokeron luettelointia varten tai pyydä tarvitsemiasi lisätietoja soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk tai chatin kautta myös muiden pankkien tunnuksilla. 

Miten voin toimittaa kuolinpesän asiakirjat pankkiin?

Voit toimittaa perukirjan liitteineen Nordeaan sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse uuden viestin vastaanottajaksi “Kuolinpesän asiakirjat”.

Vaihtoehtoisesti voit postittaa kopiot asiakirjoista alla olevaan osoitteeseen. Lisää mukaan tieto yhteyshenkilöstä sekä hänen puhelinnumero ja osoite.

Nordea Bank Oyj

Operations Finland / Estates

5001230-2101

00006 VASTAUSLÄHETYS

Miten vainajan osakkeet ja sijoitukset voi myydä tai siirtää toiselle henkilölle?

Pankin todettua kuolinpesän osakkaat perukirjasta ja sen mahdollisista liitteistä, voivat osakkaat yhdessä päättää myös Nordeassa olevalla kuolinpesän arvo-osuustilillä tai rahastosalkussa olevasta omaisuudesta. Tämän niin sanotun osakasselvityksen valmistumisesta pankki tiedottaa tekstiviestillä. Tämän jälkeen osakkeita ja rahastoja on mahdollista myydä tai siirtää osakkaiden nimiin.

Osakkeiden ja rahastojen myyntiä varten riittävät valtakirjat kaikilta osakkailta, ja myyntitoimeksiannon voi tehdä soittamalla asiakaspalveluumme. Jos osakkeita tai rahastoja siirretään kuolinpesän nimistä osakkaiden nimiin niitä rahaksi muuttamatta, on pankille lisäksi aina esitettävä lainvoimainen perinnönjakosopimus. Valtakirjan voi antaa esimerkiksi täyttämällä "Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 612 KB)Avautuu uuteen ikkunaan" ja lähettämällä sen pankkiin sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Jos osakkeita tai rahastoja halutaan siirtää kuolinpesältä osakkaiden nimiin, siirto tehdään konttorissa. Voit varata ajan konttoriin soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluumme numeroon 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk tai chatilla myös muiden pankkien tunnuksilla.

Osakkeita ja rahastoja myydessä kannattaa huomioida, että luovutusvoittoveron määrään voi vaikuttaa se, myydäänkö osakkeet kuolinpesän vai osakkaan henkilökohtaisissa nimissä. Verotuksesta saat lisää tietoa Verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Miten lopetan vainajan tilin?

Kun pankki on saanut osakasselvityksen valmiiksi, voivat osakkaat yhdessä päättää Nordeassa olevien palvelujen, kuten tilien, käytöstä ja lopettamisesta. Vainajan tilin voi jättää toistaiseksi voimaan mahdollista veronpalautusta varten tai tarvittaessa jakamattoman kuolinpesän käyttöön.

Perunkirjoituksen jälkeen pankkiasioiden hoitoon tarvitaan kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus. Sen voi antaa Nordealle helpoiten täyttämällä "Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 612 KB)Avautuu uuteen ikkunaan" ja lähettämällä se pankkiin sähköisesti omapostilla nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Tileillä olevat varat voidaan jakaa kaikkien osakkaiden antamilla valtuutuksilla tai tilit voi liittää osakkaan verkkopankkiin jakoa varten. Perinnönjakosopimusta ei rahatilisiirroissa ole välttämätöntä esittää pankille. Kun tilillä olevat varat on jaettu, se voidaan lopettaa. Tilin lopetus onnistuu helpoiten soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluumme numeroon 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk tai chatilla myös muiden pankkien tunnuksilla.