Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Muutoksia Nordea Funds Oy:n hallinnoimien rahastojen säännöissä

Sijoitusrahastojen rahastokohtaisiin sääntöihin on lisätty koskeva uusi 20 § palkitsemiseen liittyen. Lisäyksen taustalla on sijoitusrahastolain uudet vaatimukset, joiden mukaan sijoitusrahaston säännöissä on mainittava, että merkittävä osa palkan ja palkkioiden muuttuvista osista niiden rahastoyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden osalta, joihin tulee soveltaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa sijoitusrahastolain mukaisesti, on maksettava asianomaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksina tai sellaisina vastaavina muina rahoitusvälineinä, jotka toimivat yhtä tehokkaina kannustimina kuin rahasto-osuudet. Lisäksi sääntöihin on tehty teknisiä muutoksia sääntönumerointiin.

Muutos koskee seuraavia sijoitusrahastoja:

Nordea lntia
Nordea Kiina
Nordea Private Banking Kort Obligasjon
Nordea Private Banking Likviditet
Nordea Private Banking Obligasjon

Erikoissijoitusrahastojen ja sijoitusrahastojen rahastokohtaisiin sääntöihin on tehty muutos koskien rahastojen merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamispaikkaa. Rahastojen sääntöjen muutokset liittyvät Nordea Pankki Suomi Oyj:n sulautumiseen Nordea Bank AB (publ):n, jonka seurauksena rahasto­ osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantoja otetaan vastaan sulautumisen toimeenpanon jälkeen kaikissa sijoituspalveluja tarjoavissa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeissä aiemmin rahastojen säännöissa mainitun Nordea Pankki Suomi Oyj:n sijasta. Toimeksiantoja otetaan vastaan myös Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliikkeessä, kuten aiemminkin.
Muutos koskee erikoissijoitusrahastoja Nordea Osakesalkku ja Nordea Private Banking Focus Nordic sekä seuraavia sijoitusrahastoja:

Nordea Corporate Bond
Nordea Euro Midi Korko
Nordea Euro Obligaatio
Nordea Euro Yrityslaina Plus
Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt
Nordea Eurooppa
Nordea Eurooppa lndeksirahasto
Nordea European New Frontiers
Nordea lntia
Nordea ltä-Eurooppa
Nordea Japani
Nordea Kaukoitä
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat
Nordea Kiina
Nordea Korkotuotto
Nordea Korko
Nordea Lyhyt Korko
Nordea Maailma
Nordea Maailma lndeksirahasto
Nordea Maailma Osinko
Nordea Nordic Small Cap
Nordea Pohjois-Amerikka
Nordea Pohjoismaat
Nordea Premium Varainhoito Global Kasvu
Nordea Premium Varainhoito Global Tasapaino
Nordea Premium Varainhoito Global Maltti
Nordea Premium Varainhoito Kasvu
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino
Nordea Premium Varainhoito Maltti
Nordea Premium Varainhoito Varovainen
Nordea Private Banking Equity Core
Nordea Private Banking Equity Opportunities
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities
Nordea Private Banking Focus Korko
Nordea Private Banking Kort Obligasjon
Nordea Private Banking Likviditet
Nordea Private Banking Obligasjon
Nordea Pro Euro Obligaatio
Nordea Pro Eurooppa
Nordea Pro Stable Return
Nordea Pro Suomi
Nordea Suomi
Nordea Suomi lndeksirahasto
Nordea Suomi Small Cap
Nordea Säästö 10
Nordea Säästö 25
Nordea Säästö 50
Nordea Säästö 75
Nordea Säästö Korko
Nordea Vakaa Tuotto
Nordea Valtionlaina AAA
Nordea Venäjä
Nordea Yrityslaina Plus
Nordea Plan Konservativ

Sijoitusrahastojen sääntöjen muutoksilla tarkennetaan rahastokohtaisten sääntöjen 2 §:ssä mainittujen johdannaissopimusten käyttöalaa siten, että säännöissä mainitaan luottojohdannaiset.

Muutos koskee seuraavia sijoitusrahastoja:

Nordea Corporate Bond
Nordea Euro Midi Korko
Nordea Euro Obligaatio
Nordea Euro Yrityslaina Plus
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat
Nordea Korkotuotto
Nordea Korko
Nordea Lyhyt Korko
Nordea Norsk Kredittobligasjon
Nordea Plan Conservative
Nordea Premium Varainhoito Kasvu
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino
Nordea Premium Varainhoito Maltti
Nordea Premium Varainhoito Varovainen
Nordea Private Banking Fixed Income Credit Opportunities
Nordea Private Banking Focus Korko
Nordea Pro Euro Obligaatio
Nordea Pro Stable Return
Nordea SEK lnstituutiokorko
Nordea Stratega Korko
Nordea SVE Reaalikorko
Nordea Säästö 10
Nordea Säästö 25
Nordea Säästö 50
Nordea Säästö 75
Nordea Säästö Korko
Nordea Valtionlaina AAA
Nordea Yrityslaina Plus


Lisätietoja

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastoja koskevat sääntömuutokset 25.1.2017. Muutetut säännöt tulevat voimaan 9.3.2017. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Nordea-rahastojen säännöt, avaintietoesitteet, palkkiot ja muut lisätiedot rahastoista ovat saatavilla internet-osoitteesta www.nordea.fi/rahastoAvautuu uuteen ikkunaan, Nordean Asiakaspalvelusta 0200 0300 (pvm/mpm) ma–pe 24 h/vrk sekä Nordean sijoituspalveluja tarjoavista konttoreista.


Nordea Funds Oy

Hallitus