Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Tapahtuuko kambrikauden lajiräjähdys myös teknologialle?


 

Morten Springborg C WorldWide -rahastoyhtiöstä vertaa käynnissä olevaa teknologista kehitystä kambrikauden lajiräjähdykseen. Katso videolta millaisia vaikutuksia Mortenin mielestä uudella lajiräjähdyksellä on sijoittajalle.

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Kambrikauden lajiräjähdyksellä tarkoitetaan yli 500 miljoonaa vuotta sitten tapahtunutta elämänmuotojen äkillisen monimuotoutumisen aikaa. Kambrikaudella siirryttiin yksinkertaisista eliöistä lukuisiin monimutkaisiin elämänmuotoihin verrattain lyhyessä ajassa.

 ”Tuolloin, hyvin lyhyessä ajassa, elämänmuodot lisääntyivät kiihtyvällä tahdilla. Siirryimme yksinkertaisista, muutaman solun organismeista hyvin monimutkaisiin elämänmuotoihin. Pitkään oli epäselvää, miksi näin tapahtui. Vasta hiljattain on esitetty teoria, jonka on sittemmin todettu myös paikkansa pitäväksi, että elämän monimuotoisuuden äkillinen lisääntyminen johtui lajien uudesta kyvystä havainnoida ympäristöään”, Morten kertoo. 

Mortenin näkemyksen mukaan elämme nyt globaalissa taloudessa kambrikautta vastaavassa tilanteessa. Teknologian kiihtyvästä kehityksestä johtuen, kaikki laitteet tulevat olemaan yhteydessä toisiinsa ja kykenevät havainnoimaan ympäristöään sekä reagoimaan siinä tapahtuviin muutoksiin. 

”Yksi tämän mahdollistava kyky on konenäkö, joka kehittyy huimaa vauhtia. Ensimmäiset sovellutukset tulemme näkemään liikennevälineissä, kuten itseohjautuvissa autoissa sekä teollisuudessa toimivissa autonomisissa roboteissa. Myös me ihmiset tulemme olemaan osa tätä verkostoa esimerkiksi ruumiintoimintojamme tarkkailevien antureiden avulla, jotka lähettävät tietoa realiajassa datakeskuksiin sekä ruumiintoimintojamme tarkkaleville lääkäreille”, Springborg kuvailee.

Positiivinen kehityssykli kiihdyttää kasvua 

Millainen vaikutus uudella lajiräjähdyksellä on sijoittajan näkökulmasta? Morten Springborgin mielestä vaikutukset tulevat koskettamaan jokaisen ihmisen elämää ja siten vaikutukset muisteja ja puolijohteita valmistaville yrityksille ovat ymmärrettävästi erittäin positiiviset. Morten uskoo myös, että datalla on jatkossa nykyistä korkeampi arvo, joka luo täysin uutta liiketoimintaa. 

”Tuhat miljardia IoT- laitetta tulee liittymään verkkoon seuraavan 20 vuoden aikana. Tämä tulee luomaan valtavasti kysyntää antureille ja puolijohteille sekä lisäämään datan määrää. Uskomme, että yritykset ovat alkaneet nyt ymmärtää datan arvon, koska data on yksi tekoälyn kolmesta pääraaka-aineesta. Kaksi muuta ovat nykyistä paljon tehokkaammat prosessorit sekä syvä neuroverkkojen tuntemus”, Morten toteaa. 

Morten Springborin mielestä datan määrän räjähtävä kasvu tulee tarkoittamaan myös tekoälyn räjähtävää kasvua. Tätä hän perustelee positiivisen kehityssyklin syntymisellä. Tässä syklissä yhä lisääntyvät IoT-laitteet tuottavat yhä enemmän dataa, joka taas luo kysyntää suuremmalle laskentateholle eli puolijohteille. Datan arvon ymmärtäminen johtaa taas aina vain lukuisampien IoT-laitteiden käyttöönottoon ja sitä kautta entistä suurempaan datan määrään.

”Tulemme pääsemään tähän positiiviseen kehityssykliin, joka johtaa kiihtyvään teknologiseen kehitykseen monilla elämämme osa-alueilla. Ei pelkästään liikennevälineissä, kuten itseohjautuvissa autoissa, jotka tulevat markkinoille jo hyvin pian, vaan tulemme näkemään yhä enemmän myös täysin automaattisia teollisia tuotantolinjoja, sekä vaikutuksia terveydenhuoltopalveluissamme”, sanoo Springborg. 

Syklisestä markkinakehityksestä tasaisen kasvun aikaan 

Morten Springborg uskoo, että jatkossa puolijohteiden ja muistien kysyntä tulee siirtymään tasaisen kasvun aikaan, koska se ei ole enää riippuvainen pelkästään PC- ja kännykkäteollisuudesta. 

”Aiemmin muistien ja puolijohteiden kysyntä on ollut hyvin syklistä. Kovaa kysyntää on saattanut kestää 6-12 kuukautta PC-markkinoiden tai kännykkämarkkinoiden imusta johtuen, jonka jälkeen on koettu taas alamäkeä. Uskomme, että tulevaisuudessa kasvu tulee olemaan tasaista, koska markkina laajenee. Kysyntää eivät luo enää pelkästään PC-laitteet ja kännykät, vaan myös teollinen automaatio sekä itseohjautuvat autot”, Morten Springborg perustelee. 

Springborg uskoo, että markkinoilla on nyt useita puolijohteiden, muistien, datan sekä tekoälyn parissa työskenteleviä yrityksiä, joiden arvostus ei ole vielä kovin korkealla. 

”3-5 vuoden päästä nämä yritykset tulevat olemaan erittäin hyviä sijoituskohteita”, Morten Springborg toteaa.

Haluatko lukea lisää aiheesta? Lataa Mortenin kirjoittama tutkimus The coming Cambrian explosion in technology.Avautuu uuteen ikkunaan