Nordea Vakuutukset -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nordea Vakuutukset -verkkopalvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelulle on tehty saavutettavuusarviointi kolmannen osapuolen toimesta lokakuussa 2020 ja seloste on julkaistu joulukuussa 2020. Selostetta on päivitetty viimeksi 10.10.2022.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Alla on lueteltu tiedossamme olevat puutteet.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vielä täysin vastaa saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava: 

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö 

 • Kuvakkeiden ja kuvien tekstivastineissa on puutteita. 

1.3.1 Informaatio ja suhteet 

 • Joillain sivuilla vihjetekstin avaavia kysymysmerkkikuvakkeita ei lueta painikkeina vaan tavallisena tekstinä. 
 • Lomakkeen valintapainikkeet eivät muodosta ryhmää, jolloin niitä ei hahmota vaihtoehtoisiksi toisilleen.  
 • Joidenkin taulukoiden toiminnassa on ruudunlukuohjelmaa käyttävälle epäselviä kohtia:  
  • Taulukoiden sisällä on haitarielementtejä, joista ruudunlukuohjelmaa käyttävä ei saa tietoa.  
  • Haitarielementtien avaaminen ja sisältöön eteneminen eivät ole selkeitä.  
  • Taulukon otsikkomäärittelyt eivät toimi kaikilla selaimilla.  

1.4.1 Värien käyttö 

 • Osa linkeistä on hankala huomata. Niillä on puutteellinen kontrasti taustan kanssa eikä linkeissä ole alleviivausta.  

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen 

 • Kun tekstiä suurentaa 200 %, joidenkin painikkeiden tekstit eivät näy kokonaan.  

Hallittava:

2.1.1 Näppäimistö 

 • Oikean yläkulman valikkoon ei pääse nuolinäppäimillä. Tabulaattorilla valikko kuitenkin toimii.  
 • Joidenkin taulukoiden toiminnassa on ruudunlukuohjelmaa käyttävälle epäselviä kohtia:  
  • Taulukoiden sisällä on haitarielementtejä, joista ruudunlukuohjelmaa käyttävä ei saa tietoa.  
  • Haitarielementtien avaaminen ja sisältöön eteneminen eivät ole selkeitä.  
  • Taulukon otsikkomäärittelyt eivät toimi kaikilla selaimilla.  

2.4.2 Sivuotsikot  

 • Joidenkin sivujen otsikot (title) eivät aina vastaa sivun sisältöä.  

2.4.3 Kohdistusjärjestys 

 • Joillain avattavilla sivuilla kohdistus on sivun lopussa.  
 • Lomakkeen Jatka ja Peruuta -painikkeiden kohdistusjärjestys ei vastaa visuaalista esitystapaa. 

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 

 • Kuvakkeiden ja kuvien tekstivastineissa on puutteita.  

Ymmärrettävä: 

3.3.1 Virheen tunnistaminen 

 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa selkeää palautetta virheellisesti täytetystä lomakkeesta ja puuttuvista tai virheellisesti täytetyistä kentistä.  

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet 

 • Pakollisia kenttiä ei ole merkitty ohjelmallisesti pakollisiksi.  

Toimintavarma: 

4.1.3 Tilasta kertovat viestit 

 • Ruudunlukijakäyttäjä ei saa selkeää palautetta virheellisesti täytetystä lomakkeesta ja puuttuvista tai virheellisesti täytetyistä kentistä. 

Sisältö, joka ei ole lainkaan saavutettavaa vielä:  

 • Sähköinen korvaushakemus 
 • Säästöjen allokaationmuutos 
 • Sijoitussuunnitelman muutos 

Asianmukaisuuden arviointi (tuoteosaaminen) -testi 

NVDA-ruudunlukija lukee toisinaan taulukoiden sisällön väärin. Tämä koskee etenkin Windows OneCore -puhesyntetisaattoria. Ongelmia on ainakin seuraavissa kohdissa:  

 • Sarakkeen numero luetaan osaksi solussa olevaa lukua, kun luku on satoja tuhansia.  
 • Osa solussa olevasta tekstistä (esimerkiksi sopimusnumero) jätetään toisinaan lukematta. 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan