Nordea Turvasalkku II

Turvaa pääomalle tuotto-odotuksesta tinkimättä. Tutustu uuteen sijoitusvaihtoehtoon, joka on saatavilla vain rajoitetun ajan.

Kannamme riskejä kanssasi

Nordean Premium-asiakkaana sinulla on 11.10.-29.10.2021 välisenä aikana uniikki mahdollisuus siirtyä tilisäästämisestä sijoittamiseen. Kerrytä varallisuutta tilitalletusta paremmalla tuotto-odotuksella, mutta kuitenkin rajatulla riskillä.

Nordea Turvasalkku II -sijoituskori on joustava sijoituskohde pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoittamalla Nordea Turvasalkku II:een  sinulla on mahdollisuus tilitalletusta parempaan tuottoon pääomaa suojaavasti. 

Nordea Turvasalkku II tavoittelee noin 2 % vuosittaista tuottoa ennen kuluja ja pääomalle takaamme 95 % pääomaturvan sijoituskorin arvolle viiden vuoden kuluttua. 

Voit liittää Nordea Turvasalkku II sijoituskohteeksi sijoitusvakuutukseen. Jos elämäntilanteesi tai sijoitustavoitteesi muuttuvat, voit halutessasi nostaa Nordea Turvasalkku II:een sijoittamasi varat käyttöösi tai siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen milloin tahansa. 

Miten Nordea Turvasalkku II pääomaturva muodostuu?

Nordea Turvasalkku II:n osittainen pääomaturva on voimassa 5 vuoden kuluttua ennalta määrättynä takuupäivänä 29.10.2026. Nordea Henkivakuutus takaa, että takuupäivänä Nordea Turvasalkku II:n osuuden arvo on vähintään 95 % siitä arvosta mikä sijoituskorin osuudella oli  29.10.2021. Takuupäivänä riski pääoman menettämisestä on enintään 5 % lisättynä vakuutuksen kululla. 

Voit myös halutessasi nostaa varasi ennen takuupäivää, mutta tällöin osittaista pääomaturvaa ei ole, vaan toimeksianto toteutetaan markkina-arvolla.

Turvasalkku II-takuupaiva

  • Takuupäivänä riski pääoman menettämisestä on enintään 5 % lisättynä vakuutuksen kuluilla, jos sijoitus on voimassa takuupäivään 29.10.2026 asti. Pääomaturvassa ei huomioida sijoitusvakuutuksen kuluja. Takuupäivän jälkeen varat voi pitää edelleen sijoituskorissa, siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen sopimuksen sisällä tai nostaa varat käyttöön.
  • Merkintäaikana 11.10.-29.-10.2021 varat on sijoitettu > ei pääomaturvaa merkintäaikana, mutta mahdollisuus tuottoon on.
  • Varat on nostettavissa markkina-arvoon myös ennen takuupäivää, jolloin toimeksianto toteutetaan markkina-arvoon.

Miten Nordea Turvasalkku II:een sijoitettuja varoja hoidetaan?

Nordea Turvasalkku II hoidetaan Nordean kansainvälisen sijoitusnäkemyksen mukaisesti - sijoitusammattilaiset seuraavat ja analysoivat säännöllisesti markkinatilannetta. Turvasalkku II sijoitetut varat hajautetaan laajasti ja kansainvälisesti useisiin omaisuuslajeihin. 

Nordea Turvasalkun omaisuuslajijakauma

Nordea Turvasalkku II:n voit valita sijoituskohteeksi sijoitusvakuutuksiin vain 11.10.-29.10.2021 välisenä aikana. Minimisijoitus on 10 000 euroa. Mahdollisuus sijoittaa Nordea Turvasalkku II voi päättyä aiemmin, jos sijoituskorin maksimimäärä 60 miljoonaa euroa täyttyy.

Kolme hyvää syytä sijoittaa Nordea Turvasalkku II:een

  • Nordea Turvasalkku II -sijoituskori on joustava ratkaisu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Voit halutessasi nostaa varat käyttöösi tai siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen milloin tahansa.
  • Sijoittamalla Nordea Turvasalkku II:een sinulla on mahdollisuus tilitalletusta parempaan tuottoon. Nordea Turvasalkku -sijoituskori tavoittelee noin 2 % vuosittaista tuottoa ennen kuluja.
  • Nordea Turvasalkku II -sijoituskori tarjoaa suojaa pääomalle. Takaamme 95 % pääomaturvan sijoituskorin arvolle viiden vuoden kuluttua.

Ota yhteyttä omaan varainhoitajaasi

Voit olla yhteydessä varainhoitajaasi Premium Asiakaspalvelun kautta. Helpoiten soitat ollessasi kirjautuneena mobiilipankkiin.

Premium Asiakaspalvelu - Soita 0200 3000 Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuuvarauma

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on vakavarainen suomalainen henkivakuutusyhtiö ja osa vahvaa eurooppalaista finanssipalveluja tarjoavaa Nordea-konsernia. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n oma varallisuus on 161 % Q4/2020 lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten edellyttämästä vakavaraisuuspääomavaatimuksesta.

Nordea Turvasalkku II tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Turvasalkku II:een asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. 

Nordea Turvasalkku II ei ole sijoitusrahastolain sääntelemä sijoitusrahasto eikä se siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee Nordea Turvasalkku II koskevan materiaalin lisäksi perehtyä myös vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Turvasalkku II:n arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Nordea Turvasalkku II tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimansa Nordea Turvasalkku II:n, siihen liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Vakuutusyhtiö ei takaa Nordea Turvasalkku II:n arvonsäilyvyyttä tai arvonkehitystä, vaan Nordea Turvasalkku II:n arvo voi nousta tai laskea voimakkaastikin lyhyellä aikavälillä. Vakuutusyhtiö antaa Nordea Turvasalkku II:lle osittaisen pääomatakuun. Vakuutusyhtiö takaa, että Nordea Turvasalkku II:n laskennallisen osuuden arvo on takuupäivänä 29.10.2026 vähintään 95 % siitä arvosta, joka sillä oli 29.10.2021. Takuun toteutuessa Nordea Turvasalkku II:n arvonkehitys jatkuu takuupäivän jälkeen takuutasolta. Vakuutuksenomistajan vaihtaessa sopimuksensa arvonkehityksen liitettäväksi muun sijoituskohteen arvonkehitykseen ennen tai jälkeen takuupäivää ei pääomatakuu ole voimassa. Verotus voi muuttua sopimusaikana.