Nordea Turvasalkku III

Turvaa pääomalle tuotto-odotuksesta tinkimättä. Tutustu uuteen sijoitusvaihtoehtoon, joka on saatavilla vain rajoitetun ajan.

Kannamme riskejä kanssasi

Nordean Premium-asiakkaana sinulla on 7.3.-25.3.2022 välisenä aikana uniikki mahdollisuus siirtyä tilisäästämisestä sijoittamiseen. Kerrytä varallisuutta tilitalletusta paremmalla tuotto-odotuksella, mutta kuitenkin rajatulla riskillä.

Nordea Turvasalkku III -sijoituskori on joustava sijoituskohde pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoittamalla Nordea Turvasalkku III:een  sinulla on mahdollisuus tilitalletusta parempaan tuottoon pääomaa suojaavasti. 

Nordea Turvasalkku III tavoittelee noin 1,7 % vuosittaista tuottoa ennen kuluja ja pääomalle takaamme 95 % pääomaturvan sijoituskorin arvolle viiden vuoden kuluttua. 

Voit liittää Nordea Turvasalkku III sijoituskohteeksi sijoitusvakuutukseen. Jos elämäntilanteesi tai sijoitustavoitteesi muuttuvat, voit halutessasi nostaa Nordea Turvasalkku III:een sijoittamasi varat käyttöösi tai siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen milloin tahansa. 

Miten Nordea Turvasalkku III pääomaturva muodostuu?

Nordea Turvasalkku III:n osittainen pääomaturva on voimassa 5 vuoden kuluttua ennalta määrättynä takuupäivänä 25.3.2027. Nordea Henkivakuutus takaa, että takuupäivänä Nordea Turvasalkku III:n osuuden arvo on vähintään 95 % siitä arvosta mikä sijoituskorin osuudella oli  25.3.2022. Takuupäivänä riski pääoman menettämisestä on enintään 5 % lisättynä vakuutuksen kululla. 

Voit myös halutessasi nostaa varasi ennen takuupäivää, mutta tällöin osittaista pääomaturvaa ei ole, vaan toimeksianto toteutetaan markkina-arvolla.

Turvasalkku III

  • Takuupäivänä riski pääoman menettämisestä on enintään 5 % lisättynä vakuutuksen kuluilla, jos sijoitus on voimassa takuupäivään 25.3.2027 asti. Pääomaturvassa ei huomioida sijoitusvakuutuksen kuluja. Takuupäivän jälkeen varat voi pitää edelleen sijoituskorissa, siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen sopimuksen sisällä tai nostaa varat käyttöön.
  • Merkintäaikana 7.3.-25.3.2022 varat on sijoitettu > ei pääomaturvaa merkintäaikana, mutta mahdollisuus tuottoon on.
  • Varat on nostettavissa markkina-arvoon myös ennen takuupäivää, jolloin toimeksianto toteutetaan markkina-arvoon.

Miten Nordea Turvasalkku III:een sijoitettuja varoja hoidetaan?

Nordea Turvasalkku III hoidetaan Nordean kansainvälisen sijoitusnäkemyksen mukaisesti - sijoitusammattilaiset seuraavat ja analysoivat säännöllisesti markkinatilannetta. Turvasalkku III sijoitetut varat hajautetaan laajasti ja kansainvälisesti useisiin omaisuuslajeihin. 

Nordea Turvasalkun omaisuuslajijakauma

Nordea Turvasalkku III:n voit valita sijoituskohteeksi sijoitusvakuutuksiin vain 7.3.-25.3.2022 välisenä aikana. Minimisijoitus on 10 000 euroa. Mahdollisuus sijoittaa Nordea Turvasalkku III voi päättyä aiemmin, jos sijoituskorin maksimimäärä 40 miljoonaa euroa täyttyy.

Kolme hyvää syytä sijoittaa Nordea Turvasalkku III:een

  • Nordea Turvasalkku III -sijoituskori on joustava ratkaisu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Voit halutessasi nostaa varat käyttöösi tai siirtää ne toiseen sijoituskohteeseen milloin tahansa.
  • Sijoittamalla Nordea Turvasalkku III:een sinulla on mahdollisuus tilitalletusta parempaan tuottoon. Nordea Turvasalkku -sijoituskori tavoittelee noin 1,7 % vuosittaista tuottoa ennen kuluja.
  • Nordea Turvasalkku III -sijoituskori tarjoaa suojaa pääomalle. Takaamme 95 % pääomaturvan sijoituskorin arvolle viiden vuoden kuluttua.

Ota yhteyttä omaan varainhoitajaasi

Voit olla yhteydessä varainhoitajaasi Premium Asiakaspalvelun kautta. Helpoiten soitat ollessasi kirjautuneena mobiilipankkiin.

Premium Asiakaspalvelu - Soita 0200 3000 Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuuvarauma

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on vakavarainen suomalainen henkivakuutusyhtiö ja osa vahvaa eurooppalaista finanssipalveluja tarjoavaa Nordea-konsernia. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n oma varallisuus on 161 % Q4/2020 lainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten edellyttämästä vakavaraisuuspääomavaatimuksesta.

Nordea Turvasalkku III tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa tuotteidensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Turvasalkku III:een asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. 

Nordea Turvasalkku III ei ole sijoitusrahastolain sääntelemä sijoitusrahasto eikä se siten ole Sijoittajien Korvausrahaston eikä Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee Nordea Turvasalkku III koskevan materiaalin lisäksi perehtyä myös vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Turvasalkku III:n arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Nordea Turvasalkku III tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimansa Nordea Turvasalkku III:n, siihen liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Vakuutusyhtiö ei takaa Nordea Turvasalkku III:n arvonsäilyvyyttä tai arvonkehitystä, vaan Nordea Turvasalkku III:n arvo voi nousta tai laskea voimakkaastikin lyhyellä aikavälillä. Vakuutusyhtiö antaa Nordea Turvasalkku III:lle osittaisen pääomatakuun. Vakuutusyhtiö takaa, että Nordea Turvasalkku III:n laskennallisen osuuden arvo on takuupäivänä 25.3.2027 vähintään 95 % siitä arvosta, joka sillä oli 25.3.2022. Takuun toteutuessa Nordea Turvasalkku III:n arvonkehitys jatkuu takuupäivän jälkeen takuutasolta. Vakuutuksenomistajan vaihtaessa sopimuksensa arvonkehityksen liitettäväksi muun sijoituskohteen arvonkehitykseen ennen tai jälkeen takuupäivää ei pääomatakuu ole voimassa. Verotus voi muuttua sopimusaikana.