Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin vuodenvaihteessa

Perintö- ja lahjaverotusta kevennettiin vuodenvaihteessa, kun veroasteikkojen kaikkia prosentteja alennettiin. Ylin veroprosentti laski ensimmäisessä veroluokassa lahjaverotuksessa 20 %:sta 17 %:iin ja perintöverotuksessa 19 %:iin. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia tai puolisot ovat olleet aiemmin avioliitossa.

Lisäksi puolisovähennys korotettiin 60 000 eurosta 90 000 euroon ja alaikäisyysvähennys 40 000 eurosta 60 000 euroon. Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousi 4 000 eurosta 5 000 euroon. 

Henkivakuutuskorvausten verokohtelu muuttuu 

Perintö- ja lahjaverouudistuksen myötä kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten osittainen verovapaus poistuu. Lakimuutos koskee säästöhenkivakuutuksia ja riskihenkivakuutuksia.

Tähän asti kuolemantapauksessa maksettavat vakuutuskorvaukset ovat olleet perintöverovapaita 35 000 euroon asti edunsaajina oleville lähiomaisille. Edunsaajana ollut leski on saanut verovapaasti puolet hänelle maksettavasta vakuutuskorvauksesta, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. 

Jatkossa lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille kuin lähiomaisille maksettava kuolemantapaussumma on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa, kuten tähänkin asti.

Henkivakuutuskorvausten verovapauden poistumiselle yhden vuoden siirtymäaika

Henkivakuutuskorvausten verovapauden poistumisen osalta lakia sovelletaan vasta 1.1.2018 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos henkivakuutuskorvaus perustuu vuonna 2017 sattuneeseen kuolemantapaukseen, korvaus on lähiomaisille kokonaan perintöverovapaa 35 000 euroon saakka edunsaajaa kohti. Jos edunsaajana on vakuutetun leski, hän saa verovapaasti puolet hänelle maksettavasta kuolemantapaussummasta, kuitenkin vähintään 35 000 euroa. Siirtymäaika koskee myös vuoden 2017 aikana avattavia vakuutuksia.