Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Asiakaskirjeet

Toukokuussa 2018 lähetämme henkilö- ja yritysasiakkaillemme kirjeitä ajankohtaisista aiheista.

Sain kirjeen Nordean kotipaikan siirrosta. Mitä se tarkoittaa ja mistä löydän lisätietoa asiasta?

Nordea valmistautuu siirtämään kotipaikan Ruotsista Suomeen 1.10.2018. Muutos on juridinen eikä sillä ole vaikutusta asiakkaan päivittäiseen asiointiin. Lue lisää kotipaikan siirrosta

Sain kirjeen uudesta tietosuoja-asetuksesta. Mitä se tarkoittaa ja mistä löydän lisätietoa asiasta?

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa pankkitoimintaamme. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Uutta yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella EU-asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Kerromme tietosuojaselosteessamme tarkemmin, miten käytämme henkilötietoja. Lue lisää Nordean tietosuojaselosteesta

Sain kirjeen korttipalveluiden hinnaston ja ehtojen muutoksesta. Miksi hintoja muutetaan?

Korttien hinnoittelua ei ole muutettu viime vuosina merkittävästi ja tulevilla hintamuutoksilla kompensoimme kustannustason nousua. Olemme hinnoittelumuutosten jälkeen edelleen kilpailukykyisiä suhteessa kilpailijoihimme.

Paperilaskun hinnoittelumuutoksella haluamme vaikuttaa toimintamme ympäristövaikutuksiin kannustamalla asiakkaita e-laskun käyttöön. Digitaalisten palvelujen käyttö pienentää paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa täten hiilijalanjälkeemme.

Tilinhoitomaksu veloitetaan asiakkaalta vain siinä tapauksessa, jos hänellä on luottoa käytössä eikä hän maksa koko käytettyä luottoa ensimmäisellä laskulla. Kyseistä kulua ei siis veloiteta jatkuvasti jokaiselta luottokortin haltijalta, vaan ainoastaan asiakkailta, jotka käyttävät korttiluottoa.

Valuuttalisä on muun kuin euromääräisen korttitapahtuman valuuttakurssiin sisällytettävä lisä. Se veloitetaan korttiostojen tai käteisnostojen yhteydessä tapahtuvasta valuutanvaihdosta. Tällöin valuuttakurssina käytetään markkinoiden keskikurssia, johon lisätään ehtojen mukaisesti valuuttalisä. Valuuttalisä ei ole palvelumaksu, eikä siitä näin ollen ole mainintaa pankin palveluhinnastossa.

Miksi korttiehdot muuttuvat?

Olemme uudistaneet korttiehdot tarkentamalla kortin käyttöön liittyviä kohtia. Samalla olemme päivittäneet ehdot vastaamaan nykyistä korttivalikoimaamme.

Mistä löydän uudet 1.8.2018 voimaan tulevat korttiehdot?

Sain kirjeen tiliehtojen muutoksesta. Mitä se tarkoittaa?

Haluamme varautua siihen, että tulevaisuudessa myös ne asiakkaamme, joilla ei ole mobiili- ja verkkopankkiin vaadittavia Nordean pankkitunnuksia, voivat kuitenkin vastaanottaa sähköisiä viestejä Nordean sähköisessä palvelussa (Omapostissa), johon voi tunnistautua myös muiden pankkien tunnuksilla. Tässä vaiheessa ehtomuutos ei vaikuta mitenkään asiakkaan ja pankin väliseen viestintään.