Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Asuntolainan ennenaikainen takaisinmaksu tai luopumismaksu

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu ja viitekoron vaihtaminen 1.12.2010 ja sen jälkeen nostetuista lainoista

Yksityishenkilön lainan ennenaikaisesta loppuunmaksusta ja viitekoron vaihtamisesta peritään luopumismaksu:

  • kun lainaa on myönnetty yli 20.000,00 €, ja
  • lainan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Ennenaikainen lyhentäminen

Luopumismaksu peritään edellä mainituin edellytyksin myös lainan osan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Lainan ennenaikainen takaisinmaksu ja viitekoron vaihtaminen 1.1.1994 - 30.11.2010 nostetuista lainoista

Yksityishenkilön lainan ennenaikaisesta loppuunmaksusta ja viitekoron vaihtamisesta peritään luopumismaksu:

  • kun lainaa on myönnetty yli 16.818,79 €, ja
  • lainan korko on kiinteä tai koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta, ja
  • lainan maksuajankohtana pankin tarjoaman vastaavan uuden lainan korkotaso on alempi kuin velallisen ennenaikaisesti maksaman lainan sovittu korko

Ennenaikainen lyhentäminen

Luopumismaksu peritään edellä mainituin edellytyksin myös lainan osan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Luopumismaksun määrä

Luopumismaksuna peritään enintään velkakirjan mukaisen koron ja vastaavan uuden lainan koron erotus kiinteäkorkoisen lainan jäljellä olevalta luottoajalta tai viitekorkoon sidotun lainan jäljellä olevalta koronmääräytymisjaksolta. Tämä koskee myös lainan ennenaikaista loppuunmaksua ja viitekoron vaihtamista.

Ennen 8.3.1991 KOP:ssä nostetuista kiinteäkorkoisista lainoista perittävä luopumismaksu

Kiinteäkorkoisen lainan velallisella on koko laina-ajan oikeus irtisanoa velka ennen eräpäivää vain maksamalla irtisanotusta pääomasta luopumismaksua seuraavasti:

Laina-aikaa jäljellä irtisanotun määrän maksamispäivästä sovitun ajan loppuunLuopumismaksun määrä
alle 0,5 vuotta0,25 %
alle 1 vuosi0,75 %
alle 1,5 vuotta1,25 %
alle 2 vuotta1,5 %
alle 2,5 vuotta 2 %
alle 3 vuotta2,5 %
alle 3,5 vuotta3 %
alle 4 vuotta3,5 %
alle 5 vuotta4 %
alle 6 vuotta4,5 %
alle 7 vuotta5 %
7 vuotta tai yli5,5 %

8.3.1991 - 1.1.1994 välisenä aikana KOP:ssä nostetuista kiinteäkorkoisista lainoista perittävä luopumismaksu

Kiinteäkorkoisen lainan velallisella on koko laina-ajan oikeus irtisanoa velka tai sen osa ennen eräpäivää vain maksamalla irtisanotusta pääomasta 1,25 % vuotuista luopumismaksua maksupäivästä laina-ajan loppuun.

Luopumismaksua ei peritä kuitenkaan enempää kuin 10 % irtisanotusta luoton määrästä.

Luopumismaksua ei peritä, jos maksupäivänä jäljellä olevalle laina-ajalle voimassa oleva markkinahinta on korkeampi kuin lainaan sovellettava korko.

Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävä luopumismaksu ennen 1.1.1994 muista kuin KOP:ssa nostetuista kiinteäkorkoisista lainoista

Peruskorkoon, euriborkorkoon tai pankin primekorkoon sidotun lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta tai lyhentämisestä ei peritä luopumismaksua.

Pitkäaikaiseen markkinakorkoon sidotun lainan koronmääräytymisjakson aikana tapahtuvasta maksuohjelman ylittävästä maksusta peritään luopumismaksua seuraavasti:

  • Jos pitkäaikainen markkinakorko on laskenut yli 1,0 prosenttiyksikköä, maksu on 0,75 % kultakin täydeltä vuodelta laskettuna maksupäivästä kulumassa olevan koronmääräytymisjakson loppuun, kuitenkin enintään 3 %.

Luopumismaksu peritään vastaavasti myös silloin, kun pitkäaikaiseen markkinakorkoon sidotun lainan viitekorkoa muutetaan kesken koronmääräytymisjakson. Pitkäaikaisen markkinakoron arvoa verrataan valittavan uuden viitekoron arvoon.

Luopumismaksua peritään vain, jos maksupäivänä voimassa oleva markkinakorko on yli yhden prosenttiyksikön alempi kuin lainaan sovellettava markkinakorko.

Luopumismaksua ei peritä valtion varoista välitetyistä lainoista.

Ennen 1.1.1994 SSP:ssä nostetuista lainoista perittävä luopumismaksu

Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta peritään palkkiota ja kuluja velkakirjaehtojen mukaan. Jos palkkioihin ja kuluihin on oikeus, mutta velkakirjassa ei ole määritelty palkkion ja kulujen määrää, palkkiota peritään 1 % ennenaikaisen takaisinmaksun määrästä. Lisäksi peritään jälleenrahoituksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset.