Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Opintolainan takaisinmaksu – mitä on hyvä tietää opintolainan maksuohjelmasta

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin opintojen päätyttyä. Kun pankki saa Kelalta tiedon opintojesi päättymisestä tai keskeytymisestä, on aika laatia opintolainan takaisinmaksua koskeva suunnitelma. Takaisinmaksusuunnitelma räätälöidään aina kulloisenkin elämäntilanteesi ja maksukykysi mukaan.

Opintolainan lyhennys opintojen aikana 

Opintojen aikana et maksa korkoja erikseen, vaan opintolainan korko lisätään lainan pääomaan eli pääomitetaan kahdesti vuodessa: 15.6. ja 15.12.

Opintolainan korot pääomitetaan niiden lukukausien aikana, jolloin saat opintotukea, sekä vielä kerran viimeisen opintotukilukukauden jälkeen.

Pääomituksen seurauksena takaisin maksettava velkapääoma kasvaa myös korkojen ja koron korkojen verran. Pankki huolehtii pääomituksesta ilman erillistä pyyntöä. Kun opintolainan korko pääomitetaan, velallinen voi halutessaan maksaa sen osuuden koroista tekemällä ylimääräisen lyhennyksen. Kun korkoja ei enää pääomiteta, maksetaan koko koron osuus sovittuna koronmaksupäivänä.

Jos opintolainavelallinen jättää koron maksamatta, Kela opintolainan takaajana voi joutua maksamaan sen pankille, minkä jälkeen opiskelija ei voi enää saada uutta opintolainaa. Jos Kela joutuu maksamaan lainan pankille, se perii saatavat velalliselta takaisin seitsemän (7) prosentin korolla. Opintolainan korko määräytyy opintotukiasetuksessa säädetyllä tavalla. Tarvittaessa perinnässä turvaudutaan ulosottoon.

Opintolainan takaisinmaksu opintojen päätyttyä

Opintolainan takaisinmaksu alkaa yleensä 1,5–2 vuoden kuluttua siitä, kun opintotuen maksaminen päättyy. Takaisinmaksun aikataulu on yleensä noin kaksi kertaa opintojen keston pituinen, ja siitä voidaan sopia joustavasti kulloisenkin elämäntilanteesi ja maksukykysi mukaan. Myös opintolainan takaisinmaksu kerralla on mahdollinen, jos velallisen taloudellinen tilanne sen sallii.

Korkeakouluopiskelijana voit saada Kelan maksaman opintolainahyvityksen 2 500 euroa ylittävästä opintolainan määrästä, kun olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen ja lisäksi suorittanut opintosi määräajassa. Lue lisää opintolainahyvityksestä Kelan sivultaAvautuu uuteen ikkunaan.

Opintolainahyvitys on 40 % opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euron rajan. Hyvitys on yleensä ylimääräinen opintolainan lyhennys, jonka Kela maksaa pankkiin valmistumisesi jälkeen.

Olet lisäksi oikeutettu verotuksen opintolainavähennykseen, jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi ennen 1.8.2014, suoritat tutkintosi määräajassa ja sinulla on opintolainaa yli 2 500 euroa. Opintolainavähennys on esitelty tarkemmin Kelan verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan. Kelan verkkosivuilla. Kelan sivuilta löydät myös laskurin, jonka avulla voit selvittää, voitko saada opintolainavähennystä.

Laadimme opintolainalle lainaehtojen mukaisen maksuohjelman. Opintolainan lyhennykset sovitaan kuukausittain erääntyviksi. Opintolainan valtiontakaus on voimassa 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Mikäli elämäntilanteesi muuttuu suuntaan tai toiseen, voit sopia joustavasti maksuohjelman muutoksista myös sen jälkeen, kun olemme ensimmäisen kerran sopineet kanssasi opintolainan takaisinmaksun aikataulusta.