Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Kysymyksiä ja vastauksia

Yleisiä kysymyksiä

En ole Nordean asiakas, miksi sain kirjeen koskien Nordean kotipaikan siirtoa?

Laki velvoittaa pankkia ilmoittamaan kotipaikan siirtymisestä kaikille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tili tai kortti Nordeassa. Kirje lähetetään myös niille tilinomistajille (esimerkiksi kuolinpesät), joiden pankkitili on ollut pitkään käyttämättömänä.

Miksi sain paperikirjeen postitse, vaikka normaalisti saan kirjeet digitaalisesti verkko- ja mobiilipankkiin?

Talletussuojaa koskeva viranomaisten ohjeistus edellyttää, että talletussuojan muutoksiin liittyvä viestintä lähetetään asiakkaille paperikirjeenä.

Miksi Nordea haluaa siirtää kotipaikkansa Suomeen?

Kotipaikan siirtäminen Euroopan pankkiunionin sääntelyn piiriin antaa pankille vakaan ympäristön kehittää ja ylläpitää kilpailukykyisiä, yksilöllisiä ja korkealuokkaisia palveluita.

Pohjoismaat ovat maailman kymmenenneksi suurin talous, ja Nordea on Pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin pankki. Toimimme neljässä maassa, ja meidän on voitava toimia aidosti yhtenä pankkina näillä kaikilla markkina-alueilla. Haluamme, että meillä on tasavertaiset toimintaedellytykset sekä ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö, jotta kilpailukykymme säilyy.

Luottoluokituslaitosten Nordealle antamat luokitukset ovat Euroopan korkeimpia, ja haluamme säilyttää tämän aseman. Meillä on 9,6 miljoonaa henkilöasiakasta ja 580 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Autamme esimerkiksi nuoria hankkimaan ensiasunnon, yrittäjiä toteuttamaan unelmansa ja yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.

Vaikuttaako kotipaikan siirto asiakkaisiin?

Ei, asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan kotipaikan siirron jälkeen. Siirto ei vaikuta siihen, miten ja missä yksittäisiä asiakkaitamme koskevat päätökset tehdään. Olemme aivan yhtä lähellä asiakkaitamme kuin aina ennenkin.

Kotipaikan siirto ei vaikuta asuntolainojen korkoihin, eläkesäästöihin, maksuihin ja palkkioihin tai muihin palvelujemme ehtoihin.

Muuttuuko Nordean nimi?

Kyllä, uusi juridinen nimi on Nordea Bank Oyj. Brändinimi Nordea ei muutu.

Palvelut

Muuttuuko asuntolainani korko?

Ei. Kotipaikan siirto ei aiheuta tämän tyyppisiä muutoksia.

Miten muutos vaikuttaa sijoituksiini rahastoissa tai sijoitusvakuutuksessa?

Ei mitenkään.

Muuttuvatko sopimukseni Nordean kanssa ja niiden ehdot?

Eivät. Yleisiin ehtoihin ei ole tarvetta tehdä varsinaisia muutoksia. Päivitämme ehtomme kuitenkin palvelutarjoajan nimen ja valvovia viranomaisia koskevien tietojen osalta. Nämä samat tiedot käyvät myös ilmi vastaanottamastasi kirjeestä.

Kotipaikan siirron jälkeen Nordean pankkipalveluita Suomessa tarjoaa Nordea Bank Oyj.

Talletussuoja

Miten kotipaikan siirtäminen vaikuttaa talletussuojaani Suomessa?

Asiakkaiden tilit tulevat Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin. Suomen talletussuojajärjestelmä turvaa talletukset 100 000 euroon saakka. Järjestelmä  turvaa myös oman asunnon myynnistä saadut varat kuuden kuukauden ajan, jos myyjä aikoo ostaa varoilla uuden oman asunnon

Mitä tapahtuu talletussuojalleni, jos minulla on 100 000 euroa talletuksia Nordeassa Suomessa ja 50 000 kruunua talletuksia Nordeassa Tanskassa?

Suomen talletussuoja turvaa talletukset 100 000 euroon saakka. Määrä perustuu EU- direktiiviin ja on sama kaikissa EU:n jäsenmaissa. Talletussuoja on pankki- ja asiakaskohtainen. Sen enimmäismäärään lasketaan mukaan kaikki talletuksesi Nordeassa ja sen sivuliikkeissä.

Jos sinulla on Nordea Suomessa talletuksia 100 000 euroa ja sen lisäksi talletuksia Nordea Tanskassa 50 000 Tanskan kruunua, nämä talletuksesi lasketaan yhteen, kun lasketaan talletussuojan 100 000 euron enimmäismäärää. Normaalitapauksessa 50 000 Tanskan kruunun talletus ei siten ole Suomen talletussuojan piirissä, koska siltä osin talletustesi yhteismäärä ylittää 100 000 euroa.

Tanskan talletussuoja on joiltakin osin kuitenkin kattavampi kuin Suomen talletussuoja. Tietyt talletustuotteet ovat Tanskassa korkeamman talletussuojan piirissä. Nordea tulee liittymään myös Tanskan talletussuojajärjestelmään turvatakseen Tanskan Nordean asiakkaille saman talletussuojan kuin muilla tanskalaisten pankkien asiakkailla. Jos sinulla on Tanskan Nordeassa talletus, sinulle kerrotaan Tanskan talletussuojasta erillisellä kirjeellä.

Miten tiedotatte asiakkaita talletussuojan siirtymisestä Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin?

Tiedotamme asiasta kirjeitse kaikille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tili tai kortti Nordeassa. Kirje lähetetään myös niille tilinomistajille (esimerkiksi kuolinpesät), joiden pankkitili on ollut pitkään käyttämättömänä.

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Mikä on sijoittajien korvausrahastosuoja?

Sijoittajien Korvausrahasto on perustettu turvaamaan sijoittajien saatavia, jos korvausrahastoon kuuluva pankki tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajan saatavia.

Ruotsin sääntelyn mukaan korvauksia maksetaan pankin tai sijoituspalvelun tarjoajan konkurssitilanteessa ja Suomen sääntelyn mukaan palveluntarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa. Saatavia voivat olla esimerkiksi sijoittajan arvopaperisäilytyksessä olevat arvopaperit ja niihin liittyvät rahavarat.

Miten kotipaikan siirtäminen vaikuttaa sijoittajien korvausrahastosuojaani?

Sijoittajien korvausrahastosta maksetaan korvausta enintään 20 000 euroa ei-ammattimaisille sijoittajille.