Kysymyksiä ja vastauksia

Yleisiä kysymyksiä

En ole Nordean asiakas, miksi sain kirjeen koskien Nordean kotipaikan siirtoa?

Laki velvoittaa pankkia ilmoittamaan kotipaikan siirtymisestä kaikille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tili tai kortti Nordeassa. Kirje lähetettiin myös niille tilinomistajille (esimerkiksi kuolinpesät), joiden pankkitili oli ollut pitkään käyttämättömänä.

Miksi sain paperikirjeen postitse, vaikka normaalisti saan kirjeet digitaalisesti verkko- ja mobiilipankkiin?

Talletussuojaa koskeva viranomaisten ohjeistus edellyttää, että talletussuojan muutoksiin liittyvä viestintä lähetetään asiakkaille paperikirjeenä.

Miksi Nordea halusi siirtää kotipaikkansa Suomeen?

Kotipaikan siirtäminen Euroopan pankkiunionin sääntelyn piiriin antaa pankille vakaan ympäristön kehittää ja ylläpitää kilpailukykyisiä, yksilöllisiä ja korkealuokkaisia palveluita.

Pohjoismaat ovat maailman kymmenenneksi suurin talous, ja Nordea on Pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin pankki. Toimimme neljässä maassa, ja meidän on voitava toimia aidosti yhtenä pankkina näillä kaikilla markkina-alueilla. Haluamme, että meillä on tasavertaiset toimintaedellytykset sekä ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö, jotta kilpailukykymme säilyy.

Luottoluokituslaitosten Nordealle antamat luokitukset ovat Euroopan korkeimpia, ja haluamme säilyttää tämän aseman. Meillä on 9,6 miljoonaa henkilöasiakasta ja 580 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Autamme esimerkiksi nuoria hankkimaan ensiasunnon, yrittäjiä toteuttamaan unelmansa ja yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.

Vaikuttaako kotipaikan siirto asiakkaisiin?

Ei, asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan kotipaikan siirron jälkeen. Siirto ei vaikuta siihen, miten ja missä yksittäisiä asiakkaitamme koskevat päätökset tehdään. Olemme aivan yhtä lähellä asiakkaitamme kuin aina ennenkin.

Kotipaikan siirto ei vaikuta asuntolainojen korkoihin, eläkesäästöihin, maksuihin ja palkkioihin tai muihin palvelujemme ehtoihin.

Muuttuiko Nordean nimi?

Kyllä, uusi juridinen nimi on Nordea Bank Oyj. Brändinimi Nordea ei muutu.

Palvelut

Muuttuuko asuntolainani korko?

Ei. Kotipaikan siirto ei aiheuta tämän tyyppisiä muutoksia.

Miten muutos vaikuttaa sijoituksiini rahastoissa tai sijoitusvakuutuksessa?

Ei mitenkään.

Muuttuvatko sopimukseni Nordean kanssa ja niiden ehdot?

Eivät. Yleisiin ehtoihin ei ole ollut tarvetta tehdä varsinaisia muutoksia. Päivitimme ehtomme kuitenkin palvelutarjoajan nimen ja valvovia viranomaisia koskevien tietojen osalta. Nämä samat tiedot käyvät myös ilmi vastaanottamastasi kirjeestä.

Kotipaikan siirron jälkeen Nordean pankkipalveluita Suomessa tarjoaa Nordea Bank Oyj.

Talletussuoja

Miten kotipaikan siirtäminen vaikuttaa talletussuojaani Suomessa?

Asiakkaiden talletukset kuuluvat Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin. Suomen talletussuojajärjestelmä turvaa talletukset 100 000 euroon saakka. Lisäksi talletus korvataan kokonaisuudessaan, jos tilillä olevat varat on saatu omassa käytössä olevan asunnon myynnistä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi toisen, omaan käyttöön tarkoitetun asunnon hankkimiseksi. Tällainen lisäsuoja on voimassa kuusi kuukautta päivästä, jona varat talletettiin tilille.

Mitä tapahtuu talletussuojalleni, jos minulla on 100 000 euroa talletuksia Nordeassa Suomessa ja 50 000 kruunua talletuksia Nordeassa Tanskassa?

Suomen talletussuoja turvaa talletukset 100 000 euroon saakka. Määrä perustuu EU- direktiiviin ja on sama kaikissa EU:n jäsenmaissa. Talletussuoja on pankki- ja asiakaskohtainen. Sen enimmäismäärään lasketaan mukaan kaikki talletuksesi Nordeassa ja sen sivuliikkeissä.

Jos sinulla on Nordea Suomessa talletuksia 100 000 euroa ja sen lisäksi talletuksia Nordea Tanskassa 50 000 Tanskan kruunua, nämä talletuksesi lasketaan yhteen, kun lasketaan talletussuojan 100 000 euron enimmäismäärää. Normaalitapauksessa 50 000 Tanskan kruunun talletus ei siten ole Suomen talletussuojan piirissä, koska siltä osin talletustesi yhteismäärä ylittää 100 000 euroa.

Tanskan talletussuoja on joiltakin osin kuitenkin kattavampi kuin Suomen talletussuoja. Tietyt talletustuotteet ovat Tanskassa korkeamman talletussuojan piirissä. Nordea on liittynyt myös Tanskan talletussuojajärjestelmään turvatakseen Tanskan Nordean asiakkaille saman talletussuojan kuin muilla tanskalaisten pankkien asiakkailla. Jos sinulla on Tanskan Nordeassa talletus, sinulle kerrottu Tanskan talletussuojasta erillisellä kirjeellä.

Miten olette tiedottaneet asiakkaita talletussuojan siirtymisestä Suomen talletussuojajärjestelmän piiriin?

Tiedotimme asiasta kirjeitse kaikille asiakkaille, joilla on esimerkiksi tili tai kortti Nordeassa. Kirje lähetettiin myös niille tilinomistajille (esimerkiksi kuolinpesät), joiden pankkitili on ollut pitkään käyttämättömänä.

Sijoittajien korvausrahastosuoja

Mikä on sijoittajien korvausrahastosuoja?

Sijoittajien Korvausrahasto on perustettu turvaamaan sijoittajien saatavia, jos korvausrahastoon kuuluva pankki tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajan saatavia. Saatavia voivat olla esimerkiksi sijoittajan arvopaperisäilytyksessä olevat arvopaperit ja niihin liittyvät rahavarat.

Korvaus ei koske arvopaperien kurssimuutoksien aiheuttamia tappioita tai palveluntarjoajan antamista huonoista neuvoista aiheutuneita menetyksiä. Tällaisista menetyksistä asiakas vastaa aina itse.

Sijoittajien korvausrahaston suoja ei kata sijoitusrahastotoimintaa eikä sijoitussidonnaisia vakuutuksia.

Sijoittajien korvausrahastosta maksetaan korvausta enintään 20 000 euroa ei-ammattimaisille sijoittajille.

Miten kotipaikan siirtäminen vaikuttaa sijoittajien korvausrahastosuojaani?

Korvausrahastosuojaa sääntelee kotipaikan siirron myötä Suomen lainsäädäntö. Ssääntely perustuu eurooppalaiseen direktiiviin ja erot ovat pienet.

Ruotsin sääntelyn mukaan korvauksia maksetaan pankin tai sijoituspalvelun tarjoajan konkurssitilanteessa ja Suomen sääntelyn mukaan palveluntarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa.

Sekä Ruotsin että Suomen sääntelyn mukaan yhdelle sijoittajalle maksettava korvauksen määrä on enintään 20 000 euroa sijoittajalta olevan saatavan suuruudesta.

Suomen sääntelyn mukaan korvaus lasketaan kuitenkin siten, että rahasto vastaa 90 % saatavan määrästä ja asiakas 10 %:n osuudesta. Täyden korvauksen saaminen edellyttää siten noin 22 200 euron suuruista saatavaa palvelutarjoajalta. Ruotsin sääntely ei tunne tällaista 90 %:n rajoitusta.

Ruotsin sääntelyn mukaan korvaukseen on oikeutettu sekä ei-ammattimainen sijoittaja että ammattimainen sijoittaja. Suomen sääntelyn mukaan korvaukseen on oikeutettu ainoastaan ei-ammattimainen sijoittaja.