Muutoksenhakutahot

Voit ottaa yhteyttä seuraaviin ulkopuolisiin, pankista riippumattomiin tahoihin, mikäli olet tyytymätön pankin antamaan ratkaisuun:

FINE- Vakuutus ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia.
Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita. Lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Lisätietoja osoitteesta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvontaAvautuu uuteen ikkunaan.

Nordean ratkaisuun tyytymätön asiakas voi aina viedä asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse tai käyttäen yllä mainittuja muutoksenhakukeinoja. Asiakas voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän käyttänyt edellä mainittuja muutoksenhakukeinoja.
Lisätietoja osoitteesta: www.oikeus.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Anna palautetta

Palautteiden perusteella parannamme palveluamme, kehitämme tuotteita ja välitämme kiitokset ja kehitysideat oikeaan paikkaan.

Lue lisää palautteen antamisesta

Palveluasiamies

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit olla yhteydessä Nordean palveluasiamieheen.

Lue lisää

Palautelomake

Lomake on palautteenantoa varten, jos haluat hoitaa päivittäisiä pankkiasioitasi, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Siirry palautelomakkeelle