Nordea Visio -säästöhenkivakuutus

Nordea Visio -säästöhenkivakuutus on joustava ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Se sopii erityisen hyvin perintösuunnitteluun ja varallisuuden siirtoon lähiomaisille.

Säästöhenkivakuutus Sijoituskohteet Verotus Hinnat Tuotemateriaali Säästöhenkivakuutus

Hyödy Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen eduista ja joustavuudesta

 • Pääsy yhden sopimuksen kautta laajaan valikoimaan monipuolisia sijoituskohteita, esimerkiksi rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot.
 • Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa.
 • Voit tehdä lisäsijoituksia ja tarvittaessa nostaa varoja käyttöösi kesken sopimusajan.
 • Voit ohjata varojasi haluamallasi tavalla ilman erillistä testamenttia.
 • Kätevä seurata ja hoitaa verkkopankissa. 


Nordea Vision myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Sijoituskohteet

Tuottokori

Tuottokori sopii maltillista tuottoa tavoittelevalle, pitkäjänteiselle säästäjälle ja sijoittajalle. Tuottokori tavoittelee pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Tavoite pyritään saavuttamaan hoitamalla sijoituskoria aktiivisesti ja noudattamalla selkeää sijoitusstrategiaa. Aktiivinen hoito tarkoittaa korin sijoitusten ja riskitason jatkuvaa seuraamista ja tarvittavien muutosten tekemistä harkitusti. Sijoitusstrategian perustana on sijoitusten hajauttaminen valtionlainoihin, yrityslainoihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin. Sijoituskori sisältää kotimaisia ja kansainvälisiä sijoituskohteita. 
Tutustu Tuottokorin sääntöihin (pdf, 81 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Osakekorit

Nordea Osakekorien avulla pääset helposti mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen. Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Sopimukseesi liitetty Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista ja sen arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Nordean tarjoamat Osakekorit sopivat sinulle, jos
 • olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin.
 • seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit.
 • haluat mukaan valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen.

Tutustu tästä Nordean tarjoamiin Osakekorien sääntöihin (pdf, 39 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Nordea-rahastot

Jos haluat itse hoitaa sijoitustasi, valittavanasi on Nordea-rahastojen kattava valikoima. Voit valita joko yhden tai useamman osake- korko- tai yhdistelmärahaston ja vaihtaa valitsemiasi rahastoja markkinatilanteen mukaan. Lisätietoja rahastoista saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahastot Nyt -palveluun

Lisää hajautusta sijoitusobligaatioilla

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana.  Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Nordean verkkopankissa.

Vakuutustili sopii väliaikaiseksi sijoituskohteeksi

Jos haluat matalariskisen sijoitusvaihtoehdon vakuutussäästämiseen ja -sijoittamiseen, kannattaa sinun tutustua Vakuutustiliin, joka tarjoaa markkinoiden heilahdellessa parkkipaikan sijoitetuille varoillesi. Vakuutustili sopii myös erityisen hyvin väliaikaiseksi kohteeksi etsiessäsi uutta sijoituskohdetta.

Vakuutustilin arvonkehitys on sidottu Nordea Pankin tarjoamaan euromääräisen shekkitilin korkoon. Tilin korko on yhden viikon euriborkorko, vähennettynä marginaalilla, joka on tällä hetkellä 0,4 %. Jos yhden viikon euriborkorko on alempi kuin 0,4 %, ei laskennallista tuottoa kerry lainkaan. Nordea Henkivakuutuksen tarjoamalle Vakuutustilille lasketaan päivittäin arvo, jonka muutos vastaa tilille maksettavaa päiväkorkoa. Tiliin sidotuille säästöille kertyvästä tuotosta ei voimassaolevan verolainsäädännön mukaan peritä korkotulon lähdeveroa. 

Vakuutustili on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallinnoima tili.

Verotus

Verokohtelusta


 • Säästöhenkivakuutuksen arvonkehityksen määrittäviä sijoituskohteita voi vaihtaa ilman mahdollista tuoton verotusta.
 • Vakuutuksen sijoituskohteiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen verotuksessa.
 • Vakuutuksesta tehtävät varojen nostot ennen vakuutuksen päättymistä tapahtuvat ensisijaisesti pääomasta, ja tuottoa verotetaan vasta sitä nostettaessa.
 • Kuolemantapauksessa lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille kuin lähiomaisille maksettava kuolemantapaussumma on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa.

Huomioitavaa: Jos vakuutuskorvaus perustuu ennen vuotta 2018 sattuneeseen kuolemantapaukseen, korvaus on lähiomaisille kokonaan perintöverovapaa 35 000 euroon saakka edunsaajaa kohti. Jos edunsaajana on vakuutetun leski, hän saa verovapaasti puolet hänelle maksettavasta kuolemantapaussummasta, kuitenkin vähintään 35 000 euroa.  

Verotiedot 1.1.2018 tilanteen mukaan. Selvittääksesi vakuutuksen verotuksen merkityksen juuri omassa tilanteessasi, ota aina yhteys Nordean asiantuntijaan.

Hinnat
Koskee 8.10.2015 alkaen voimaan tulleita vakuutuksia
VeloituksetHinta
KuormituspalkkioKuormituspalkkiota peritään 1 prosenttia 100.000 euron vakuutusmaksujen määrään.
HoitopalkkioVakuutussäästöistä veloitetaan vuotuista 0,65 % hoitopalkkiota 100.000 euron vakuutussäästöjen määrään, ylittävästä osasta säästöjä hoitopalkkion määrä on 0,1 %. Hoitopalkkion määrä on vähintään 4 euroa kuukaudessa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 1 prosenttiin vakuutussäästöistä.
Sijoituskorien hallinnointipalkkiot

Vakuutukseen liitettävistä sijoituskoreista peritään sopimuksen hoitopalkkion lisäksi sijoituskorien sääntöjen mukaiset palkkiot. Tällä hetkellä sijoituskorien vuotuiset hallinnointipalkkiot ovat seuraavat:

 • Tuottokori 0,95%
 • Osakekorit 0,50%

Sijoituskorien hallinnointipalkkio on vähennetty niiden päivittäisestä arvosta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa sijoituskorien vuotuinen hallinnointipalkkio korien sääntöjen mukaisesti.

Henkivakuutusturvan maksut (Perintöturva-ominaisuus)Vakuutusturvan ylläpitämiseksi kuoleman varalta veloitetaan kuukausittain laskuperusteiden mukaisesti määräytyvä vakuutusmaksu. Maksujen määrät riippuvat vakuutetun iästä ja vakuutusturvan suuruudesta.
Sijoitussuunnitelman muutosSijoitussuunnitelmaa muuttamalla tulevaisuudessa maksettavien vakuutusmaksujen jakautumisesta määrääminen eri rahastojen välillä on veloituksetonta 6 kertaa kalenterivuodessa, minkä jälkeen konttorissa tehtävistä muutoksista veloitetaan 10 euroa kultakin toimeksiannolta. Toistaiseksi verkkopankissa voi tehdä sijoitussuunnitelman muutoksia ilman toimenpidepalkkiota.
Säästöjen siirtäminen sijoituskohteesta toiseenVakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutussäästöjä sijoitusrahastosta toiseen veloituksetta 6 kertaa kalenterivuoden aikana, minkä jälkeen konttorissa tehtävistä siirroista veloitetaan 50 euroa kultakin toimeksiannolta. Verkkopankissa tehtävät siirrot ovat toistaiseksi veloituksettomia.
Panttausvahvistus50,00 €
Takaisinosto50,00 €
Lisätiliote10,00 €
LunastuspalkkioTakaisinostettavasta tai erääntyvästä säästön määrästä peritään 1 % lunastuspalkkiota 250.000 euron suoritusten yhteismäärään saakka.
VähimmäismäärätPienin sallittu vakuutusmaksu on kertasuorituksena 10.000 euroa.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.
Tuotemateriaali

Tutustu tarkemmin Nordea Vision ehtoihin (pdf, 17 KB)Avautuu uuteen ikkunaantuoteselosteeseen (pdf, 172 KB)Avautuu uuteen ikkunaan ja avaintietoasiakirjaan (pdf, 145 KB)Avautuu uuteen ikkunaan sekä Perintöturva-ominaisuuden avaintietoasiakirjaan (pdf, 148 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssikonserni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy myy Nordea Visio -säästöhenkivakuutusta asiamiehenään toimivan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen kautta. 

Nordea Visioon liitettyjen sijoitusobligaatioiden liikkeellelaskija on Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike ja sopimukseen liitettyjä Nordea-rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy. 

Sijoittamiseen liittyy mahdollisuus saada voittoa sijoitusten pääoman arvonnousun johdosta, mutta myös riski mahdollisesta pääoman arvon menettämisestä. Nordea Visiossa ei ole pankkitilien talletussuojaa eikä se kuulu Sijoittajien Korvausrahaston piiriin. Markkinatilanteesta riippuen sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitusten aikaisempi tuottotaso ole tae tulevasta. Verotiedot 1.1.2018 mukaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

Neuvoja sijoittamiseen

Feet in sand  

Hajauta riskiä

Jakamalla sijoitukset korkojen ja osakkeiden kesken, voit pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska eri lajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa.

Sail boat stem  

Tutkimukset ja katsaukset

Verkosta saat ekonomistiemme ennusteet sekä tietoa niin sijoitusmarkkinoista kuin yksittäisistä sijoituskohteista.