Perusmaksutili

Peruspankkipalveluihin sisältyvät seuraavat palvelut:

  • Käyttötili
  • Nordea Debit -kortti
  • Verkkopankkipalvelu
  • Vahva sähköinen tunniste (e-tunniste)

Päivittäiseen asiointiin tarkoitettu suppeampi peruspankkipalvelu mahdollistaa ainoastaan yllä mainittujen pankkipalveluiden käytön. Voit valita, otatko tilin lisäksi käyttöösi kaikki palvelut vai vain osan niistä. 

Mikä on lain tarkoittama perusmaksutili?

Jokaisella ETA-valtiossa laillisesti asuvalla kuluttaja-asiakkaalla on lakisääteinen oikeus peruspankkipalveluihin. Tarjotessaan peruspankkipalveluita pankki kohtelee kaikkia asiakkaita yhdenvertaisesti. 

Peruspankkipalveluissa on erityiset irtisanomisehdot, joten pankki saa irtisanoa peruspankkipalvelut vain jos asiakkaan maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 peräkkäisen kuukauden aikana tai asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa. Lisäksi pankilla on oikeus purkaa peruspankkipalveluita koskevat sopimukset, jos asiakas on tahallisesti käyttänyt tiliä laittomaan tarkoitukseen tai asiakas on antanut virheellisiä tietoja tai jättänyt antamatta tietoja ja oikein annetut tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilin ja siihen liittyvien palveluiden hylkäämiseen. Sen sijaan asiakkaan oikeuta irtisanoa palvelut ei ole rajoitettu.

Pankki on myös velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti siitä, jos pankki hylkää asiakkaan pyynnön saada peruspankkipalvelut. Kirjallisessa päätöksessä kerrotaan riitojenratkaisuelimet, joihin päätöksestä voi valittaa. 

Hinnat