Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Luottotodistus Eurooppa High Yield 9-24

Luottotodistus Eurooppa High Yield 9-24 tarjoaa kiinteän 3,0 prosentin (vuotuista tuottoa) korkotuoton laskennalliselle nimellispääomalle

Luottotodistus Eurooppa High Yield 9-24 -tuotteen sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja se on sijoitus Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 32 version 1 viiteyhtiöiden (75 yhtiötä) luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että yhtiö ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan eli ajautuu luottovastuutapahtumaan. Todistus tarjoaa kiinteän 3,0 prosentin vuotuisen korkotuoton, mikäli yhteensä korkeintaan 9 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan. Korkoa maksetaan vuosittain. Luottotodistus Eurooppa High Yield 9-24 ei ole pääomaturvattu, eli voit menettää sijoittamasi summan osittain tai kokonaan.