Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osaketodistus Outokumpu Teho

Osaketodistus Outokumpu Teho tarjoaa houkuttelevan tuottomahdollisuuden todistuksen kohde-etuuden arvon noustessa. Todistuksen kohde-etuutena on Outokumpu Oyj -osake, joka on listattu Helsingin pörssiin.

Osaketodistus Outokumpu Tehon käyttäytyminen on sidottu kohde-etuutena olevan osakkeen, Outokumpu Oyj, kurssikehitykseen. Mikäli kohde-etuuden arvonkehitys on positiivinen lähtökurssin ja loppukurssin arvostuspäivien välisenä aikana, Todistus maksaa tuotto-osan, joka määritetään kertomalla kohde-etuuden arvonkehitys tuottokertoimella. Tuottokerroin on 230%. Kohde-etuuden positiivinen arvonkehitys huomioidaan korkeintaan 25% asti, joten tuotto-osa on maksimissaan 57,5 % sijoitetusta nimellispääomasta. Mikäli kohde-etuuden arvonkehitys on negatiivinen lähtökurssin ja loppukurssin arvostuspäivien välisenä aikana, vähennetään eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta kohde-etuuden arvonlaskua vastaava osa. Lisätietoa Todistuksesta voit löytää ohessa olevista materiaaleista.