Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osakeobligaatio Eurooppa Perus

Osakeobligaatio Eurooppa Perus on noin 5 vuoden sijoitus EURO STOXX 50 -indeksin arvonkehitykseen. Obligaation tuottokerroin on 70 % ja Obligaatio on pääomaturvattu.

Osakeobligaatio Eurooppa Perus -tuotteen sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja sen tuotto määräytyy kohde-etuutena olevan EURO STOXX 50 -indeksin arvonkehityksen mukaan. Obligaatio tarjoaa maltillisen tuottomahdollisuuden kohde-etuuden arvon noustessa. Tällöin arvonkehitys kerrotaan 70 prosentin tuottokertoimella. Indeksin arvonkehitys huomioidaan korkeintaan 30 prosenttiin asti. Mikäli kohde-etuuden arvonkehitys on negatiivinen, on sijoittajan nimellispääoma turvassa. Pääomaturva ei koske ylikurssia, eli sitä ei palauteta.

Kohde-etuutena olevan indeksin arvonkehitys lasketaan prosentuaalisena muutoksena lähtö- ja loppukurssin välillä, eli jakamalla loppu- ja lähtökurssin erotus lähtökurssilla. Laskennassa käytettävä lähtökurssi on indeksin päätöskurssi 14.1.2019. Loppukurssi on indeksin päätöskurssi 22.12.2023. Indeksin arvonkehityksessä ei huomioida indeksin yhtiöiden mahdollisesti jakamia osinkoja.