Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan
Couple senior smiling and cuddling together in the garden.

Hoida eläkevakuutustasi

Vapaaehtoinen eläkevakuutus tuo sinulle lisäturvaa eläkevuosiin. Eläkevakuutus on verotuettu pitkäaikaisen säästämisen ratkaisu, jonka avulla voit täydentää lakisääteistä eläkettäsi ja turvata paremman tulotason eläkkeellä.

Emme enää tarjoa uusia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, mutta olemassa olevissa vakuutuksissa on etuja, joita ei enää nykyisen lainsäädännön puitteissa saa. Jos sinulla on eläkevakuutus, siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

Kaikissa eläkevakuutukseen liittyvissä asioissa sinua auttaa Nordea 24/7 puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24 h/vrk.

Säästöaikana

Onko säästämäsi summa riittävä eläketurvan täydentämisen kannalta? Milloin sijoitussuunnitelma on viimeksi päivitetty? Mukaviin eläkevuosiin kannattaa panostaa - tarkista siis säännöllisesti, että eläkesäästämisen suunnitelmasi on ajan tasalla.

Maksut eläkevakuutukseen

Voit itse valita, minkä verran ja kuinka usein säästät eläkevakuutukseesi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä ja mitoittaa vakuutukseen säästettävä summa sen mukaan.

Maksusuunnitelma joustaa tarvittaessa elämäntilanteiden mukaan - voit esimerkiksi muuttaa kuukausisäästön määrää tai tehdä kertasijoituksia. Maksusuunnitelman muutokset hoituvat Nordea 24/7:ssä ja kertalisäsijoituksen voit tehdä itse helposti Nordean verkkopankissa.

Voit vähentää vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksuja verotuksessa yhteensä enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa. Jos maksut jäävät alle 5 000 euron vuodessa, voi tilanteestasi riippuen olla kannattavaa täydentää säästösummaa ja näin käyttää veroetua tehokkaasti hyväksi.

Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma

Jos eläkevakuutuksessasi on sijoitussidonnaisia säästöjä, kannattaa sinun ajoittain tarkistaa, mihin varasi on sijoitettu. Kertyneiden säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauman muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankissa, jossa voit vaihtaa valitsemiasi rahastoja ja muita sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat Nordea 24/7:stä, josta saat sinulle räätälöidyn suunnitelman säästämiseen.

10.1.2010 jälkeen avatussa Eläketurva-tuotteessa Nordea Henkivakuutus hoitaa eläkevakuutusmaksujen ja säästöjen sijoittamisen säästöaikana.

Edunsaajamääräys

Vakuutuksen kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan vakuutetun kuollessa kuolemantapaussumma vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Jos elämäntilanteessasi on tapahtunut muutoksia, kannattaa varmistaa, että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Edunsaajamääräyksen päivittämiseen saat ohjeita Nordea 24/7:stä. Lue lisää edunsaajamääräyksestä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Teet muutokset vaivattomasti verkkopankissa

Voit helposti seurata ja hoitaa vakuutustasi Nordean verkkopankissa Vakuutukset-välilehdellä.

  • Voit seurata vakuussäästöjesi kehitystä.
  • Voit tehdä lisäsijoituksia.
  • Voit muuttaa vakuutukseen kertyneiden säästöjen sijoitusjakaumaa.
  • Voit muuttaa tulevien vakuutusmaksujesi sijoitussuunnitelmaa.
  • Voit siirtyä paperittomaan asiointiin.

Eläkkeen alkaessa

Eläkkeen aloittaminen

Voit aloittaa eläkkeen nostamisen vapaasti valitsemanasi ajankohtana saavutettuasi sopimusehtojen mukaisen eläkeiän. Eläkeikä riippuu siitä, milloin vakuutus on otettu.  Lisäksi eläkkeen nostamista voi olla rajoitettu sen mukaan, milloin vakuutusmaksuja on maksettu.

Lähetämme sinulle noin kolme kuukautta ennen eläkkeen suunniteltua alkamista kirjeen, josta näet vapaaehtoisen eläkevakuutuksesi eläkeajan sekä arvion vapaaehtoisen eläkkeesi määrästä. Voit aloittaa eläkkeen nostamisen kirjeessä olevan laskelman mukaisesti tai muuttaa eläkeaikaa; kirjeessä kerrotaan tarkemmin vaihtoehdoista.

Voit ilmoittaa eläkkeen nostamista koskevat tiedot joko verkkopankin kautta, verkkopankin omapostiviestillä, soittamalla Nordea 24/7:aan tai palauttamalla eläkkeen maksamista koskevat tiedot lomakkeen. 

Eläkkeen siirtäminen

Voit halutessasi siirtää eläkkeen aloittamista. Aloituksen siirtäminen ei ole sitovaa – voit aina halutessasi muuttaa suunnitelmaa ja nostaa eläkettä aiemmin kunhan eläkeikää koskevat ehdot täyttyvät.

Jos siirrät eläkkeen aloittamista myöhempään ajankohtaan, kannattaa säästämistä jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Näin voit edelleen hyödyntää eläkevakuutuksen verovähennysetua.

Eläkkeen verotus

Eläkevakuutuksesta maksettava eläke on veronalaista tuloa. Eri aikoina avattujen eläkevakuutusten verotus vaihtelee. Pääsääntöisesti eläke verotetaan ansio- tai pääomatulona. Eläkkeen jakautumisen ansio- ja pääomatuloon näet verkkopankin Vakuutukset-osiosta.

Yritysten ottamista yksilöllisistä eläkevakuutuksista maksettu eläke on saajalleen kokonaisuudessaan ansiotuloa.

Eläkkeen maksupäivä

Ensimmäinen säästämäsi vapaaehtoinen eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilillesi noin viikon sisällä eläkeajan alkamisesta. Jatkossa vapaaehtoinen eläke maksetaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Eläkepäätös

Ennen 31.12.2004 avatuissa vakuutuksissa saat eläkepäätöksen kolmannen eläke-erän jälkeen.

1.1.2005 jälkeen avatuissa vakuutuksissa saat eläkepäätöksen ensimmäisen eläke-erän jälkeen.

Sopimuksesi avauspäivän voit tarkistaa verkkopankin Vakuutukset-osiosta tai vuosi-ilmoitukselta.

Eläkeaikana

Eläkkeen määrä

Näet eläkkeen määrän verkkopankin Vakuutukset-osiosta, tai postitse tai verkkopankin kautta toimitetusta eläkepäätöksestä.

Muutokset eläkkeen maksuun

Jos eläkevakuutuksesi on avattu 1.1.2005 jälkeen, voit halutessasi muuttaa eläkeaikaa, kuukausittain tilillesi maksettavan eläkkeen määrää ja säästöjen sijoitusjakaumaa myös eläkeaikana. Muutokset vakuutussäästöjen jakaumaan teet helpoiten verkkopankin Vakuutukset-osiossa. Muutokset eläkeaikaan tai määrään teet helpoiten ilmoittamalla muutoksesta verkkopankin tai mobiilin Viestit-toiminnon kautta tai soittamalla Nordea 24/7:aan.

Ennen 31.12.2004 avatuissa vakuutuksissa muutokset eläkeaikaan tai vakuutussäästöjen jakaumaan eivät ole mahdollisia eläkkeen alettua.

Vapaaehtoinen eläke maksetaan haluamallesi suomalaiselle pankkitilille. Jos haluat muuttaa maksutiliä, ilmoita uuden maksutilin tiedot verkkopankin tai mobiilin viestillä tai soittamalla Nordea 24/7:aan.

Säästämisen jatkaminen

Vakuutusmaksujen maksaminen eläkevakuutukseen ei ole mahdollista eläkkeen alettua.

Verotus

Jos eläkkeesi tai muiden tulojen määrä muuttuu merkittävästi tai verotuksessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa sinun tilata uusi verokortti vapaaehtoista eläkettäsi varten. Sen perusteella Nordea pidättää vapaaehtoisesta eläkkeestäsi oikean suuruisen ennakonpidätyksen, etkä maksa liian vähän tai liikaa veroja. Verokortin voit tilata Verohallinnosta, josta se voidaan toimittaa suoraan Nordea Henkivakuutukseen.

Henkivakuutusmaksu ja kuolevuushyvitys

Eläkevakuutuksen kuolemavaraturvan ylläpitämisestä veloitetaan henkivakuutusmaksu. Henkivakuutusmaksun määrään vaikuttaa vakuutetun ikä ja jäljellä olevien säästöjen määrä. Henkivakuutusmaksu veloitetaan joko maksettavasta eläkkeestä (ennen 31.12.2004 avatuissa sopimuksissa) tai säästöiltä kuukausittain (1.1.2005 jälkeen avatuissa sopimuksissa). Eläkevakuutuksen säästöille maksetaan kuolevyyshyvitystä kuukausittain. 

Vuosi-ilmoitus 

Saat vuosittain yhteenvedon maksetuista eläkkeistä ja perityistä veroista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan verkkopankin Omapostiin. Jos sinulla ei ole Nordean verkkopankkitunnuksia, saat vuosi-ilmoituksen postitse. 

Eläkkeen päättyessä

Viimeisen eläke-erän jälkeen saat päättymisilmoituksen, jossa on yhteenveto kuluvana vuonna maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksestä.

Viimeinen eläke-erä voi poiketa aiemmista eläke-eristä, koska siinä maksetaan kaikki vakuutukselle mahdollisesti jääneet säästöt. 

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank Oyj.