Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan
Couple senior smiling and cuddling together in the garden.

Hoida eläkevakuutustasi

Vapaaehtoinen eläkevakuutus tuo sinulle lisäturvaa eläkevuosiin. Eläkevakuutus on verotuettu pitkäaikaisen säästämisen ratkaisu, jonka avulla voit täydentää lakisääteistä eläkettäsi ja turvata paremman tulotason eläkkeellä.

Emme enää tarjoa uusia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia, mutta olemassa olevissa vakuutuksissa on etuja, joita ei enää nykyisen lainsäädännön puitteissa saa. Jos sinulla on eläkevakuutus, siitä kannattaa pitää hyvää huolta.

Säästöaikana

Onko säästämäsi summa riittävä eläketurvan täydentämisen kannalta? Milloin sijoitussuunnitelma on viimeksi päivitetty? Mukaviin eläkevuosiin kannattaa panostaa - tarkista siis säännöllisesti, että eläkesäästämisen suunnitelmasi on ajan tasalla.

Maksut eläkevakuutukseen

Voit itse valita, minkä verran ja kuinka usein säästät eläkevakuutukseesi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä ja mitoittaa vakuutukseen säästettävä summa sen mukaan.

Maksusuunnitelma joustaa tarvittaessa elämäntilanteiden mukaan - voit esimerkiksi muuttaa kuukausisäästön määrää tai tehdä kertasijoituksia. Maksusuunnitelman muutokset hoituvat Nordea 24/7 -asiakaspalvelussa ja kertalisäsijoituksen voit tehdä itse helposti Nordean verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan.

Voit vähentää vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksuja verotuksessa yhteensä enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa. Jos maksut jäävät alle 5 000 euron vuodessa, voi tilanteestasi riippuen olla kannattavaa täydentää säästösummaa ja näin käyttää veroetua tehokkaasti hyväksi.

Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma

Jos eläkevakuutuksessasi on sijoitussidonnaisia säästöjä, kannattaa sinun ajoittain tarkistaa, mihin varasi on sijoitettu. Kertyneiden säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauman muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankissa, jossa voit vaihtaa valitsemiasi rahastoja ja muita sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat Nordea 24/7 -asiakaspalvelusta, josta saat sinulle räätälöidyn suunnitelman säästämiseen.

10.1.2010 jälkeen avatussa Eläketurva-tuotteessa Nordea Henkivakuutus hoitaa eläkevakuutusmaksujen ja säästöjen sijoittamisen säästöaikana.

Edunsaajamääräys

Vakuutuksen kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan vakuutetun kuollessa kuolemantapaussumma vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Jos elämäntilanteessasi on tapahtunut muutoksia, kannattaa varmistaa, että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Edunsaajamääräyksen päivittämiseen saat ohjeita Nordea 24/7 -asiakaspalvelusta. Lue lisää edunsaajamääräyksestä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Teet muutokset vaivattomasti verkkopankissa

 • Voit seurata vakuussäästöjesi kehitystä.
 • Voit tehdä lisäsijoituksia.
 • Voit muuttaa vakuutukseen kertyneiden säästöjen sijoitusjakaumaa.
 • Voit muuttaa tulevien vakuutusmaksujesi sijoitussuunnitelmaa.
 • Voit siirtyä paperittomaan asiointiin.

Eläkkeen aloittamisessa huomioon otettavia asioita

Eläkkeen noston aloittaminen on yksilöllistä ja yhtä oikeaa vastausta eläkkeen oikeaan aloitusajankohtaan ei ole olemassa, vaan nosto riippuu viimekädessä aina eläkkeensaajan omasta halusta ja tilanteesta. Noston yhteydessä kannattaa pohtia ainakin seuraavia asioita:

1. Oma elämäntilanne ja tarve

Jos haluat aloittaa säästöjen noston, voit aloittaa sen saavutettuasi sopimuksesi mukaisen eläkeiän. Sinulla on myös mahdollista siirtää eläkkeen aloittamista, mikäli eläkkeen nauttiminen ei ole vielä ajankohtaista.

2. Missä ajassa haluat nauttia eläkkeen?

Eläkkeen nostoaika kannattaa mitoittaa omaan elämän tilanteeseen sopivaksi huomioiden vakuutuskohtaiset nostorajat. Katso tarvittaessa lisätietoja kohdasta Minimi- ja maksiminostoaika.

3. Verotus

Vapaaehtoinen eläke on saajalleen kokonaisuudessaan veronalaista tuloa. Tarkemman erottelun tilanteestasi näet Eläkkeen aloitusilmoitukselta. Verotuksiin liittyvissä asioissa käänny verottajan puoleen.

Eläkkeen alkaessa

Eläkkeen aloittaminen

Voit aloittaa eläkkeen nostamisen vapaasti valitsemanasi ajankohtana saavutettuasi sopimusehtojen mukaisen eläkeiän. Eläkeikä riippuu siitä, milloin vakuutus on otettu.  Lisäksi eläkkeen nostamista voi olla rajoitettu sen mukaan, milloin vakuutusmaksuja on maksettu.

Lähetämme sinulle noin kolme kuukautta ennen eläkkeen suunniteltua alkamista kirjeen, josta näet vapaaehtoisen eläkevakuutuksesi eläkeajan sekä arvion vapaaehtoisen eläkkeesi määrästä. Samat tiedot löydät myös sinulle vuosittain saapuvalta vuosi-ilmoitukselta. Eläkkeen voit aloittaa alkuperäisen nostosuunnitelman mukaisesti tai muuttaa eläkeaikaa.

Voit ilmoittaa eläkkeen nostamista koskevat tiedot joko Nordean verkkopankin kautta, omapostiviestillä tai palauttamalla Eläkkeen maksamista koskevat tiedot -lomakkeen. Ohjeet verkkopankin ja Omapostin kautta tehtävään eläkkeen aloittamiseen löydät alta. 

Eläkkeen aloittaminen verkkopankin kautta:

Voit aloittaa eläkkeen Nordean verkkopankin kautta, jos sinulla on Nordean verkkopankkitunnukset ja aloitat eläkkeen nostamisen alkuperäisen nostosuunnitelman mukaisesti. 

Toimi näin:

 1. Kirjaudu verkkopankkiin
 2. Mene Vakuutukset-välilehdelle ja valitse Vakuutussäästöt ja henkilövakuutukset. Jatka Vakuutukset-osioon.
 3. Lähetä hakemus käyttämällä Eläkkeen aloittaminen -painiketta
 4. Eläkkeen aloitusilmoitus saapuu meille, ja saat tekstiviestin, kun pyyntö on käsitelty.

Mikäli sinulla on ansiotuloverotettavaa eläkettä, pyydämme sinua lisäksi toimittamaan verokortin. Jos et toimita meille verokorttia, pidätämme ansiotulonveron alaisesta eläkkeestä veron 40 prosentin mukaan. Verokortin voit hakea verottajan verkkosivuilta. Verottaja voi toimittaa verokortin suoraan Nordea Henkivakuutukselle.

Eläkkeen aloittaminen Omapostin kautta:

Omapostin kautta voit aloittaa eläkkeen, jos olet Nordean asiakas ja haluat muuttaa alkuperäistä nostosuunnitelmaa tai olet toisen suomalaisen pankin asiakas ja sinulla on verkkopankkitunnukset. 

Toimi näin:

 1. Kirjaudu Omapostiin
 2. Valitse Uusi viesti ja aiheeksi Henkilövakuutukset
 3. Lähetä hakemus vapaamuotoisella viestillä. Viestissä tulee mainita: 
  - Tilinumero  
  - Aloituskuukausi 
  - Eläkeajan kesto eli missä ajassa kertyneet säästöt halutaan nostaa 
  - Verokortti liitetiedostona, jos sinulla on ansiotulona verotettavaa eläkettä. Voit myös pyytää verottajaa lähettämään verokortin suoraan Nordea Henkivakuutukselle.
 4. Eläkkeen aloitusilmoitus saapuu meille, ja saat tekstiviestin, kun pyyntö on käsitelty. 

Voit aloittaa eläkkeen nostamisen milloin tahansa eläkeiän saavutettuasi. Mikäli palautat eläkkeen aloitusilmoituksen kuun 5. päivään mennessä, voi eläkkeen nauttiminen alkaa seuraavan kuun alusta alkaen. Jos ilmoitus saapuu meille 5. päivän jälkeen, voi eläkkeen alkaminen siirtyä kuukaudella.

Eläkkeen minimi- ja maksiminostoaika

Eläkevakuutuksen miniminostoaika on 24 kuukautta ennen 17.9.2009 otetuissa eläkevakuutussopimuksissa. Tämän jälkeen otetuissa eläkevakuutussopimuksissa miniminostoaika on 10 vuotta. Alla olevasta välilehtitaulukosta voit valita oman tilanteesi ja näet alimman mahdollisen eläkkeen alkamisiän ja miniminostoajan. Eläkevakuutukselle ei ole määritelty maksiminostoaikaa.

Jos säästöjesi määrä on alle 2000 euroa, suosittelemme nostamaan kertyneet säästöt kerralla. Ilmoitathan eläkkeen aloitusilmoituksella halukkuutesi tähän.

Vakuutus otettu 1.10.1992-23.6.1999

Vakuutus otettu 1.10.1992-23.6.1999

Alin mahdollinen eläkeikä on 58 vuotta.

Vuosina 2010-2016 maksetut maksut kartuttivat eläkettä, jota voi nostaa 62 ikävuodesta alkaen.

Vuodesta 2017 maksetut maksut kartuttavat eläkettä, jonka nauttimisen aloittaminen määräytyy syntymävuoden perusteella. (katso taulukko)  

SyntymävuosiAlin eläkeikä
-195763
1958-196164
1962-197265
1973-198466
1985-199767
1998-68


Eläkkeen miniminostoaika on 2 vuotta.

Verotus

Verotetaan ansiotulona ja pääomatulona. 

Ansiotulona verotetaan ennen 1.1.2006 maksettuja vakuutusmaksuja ja niiden tuottoa vastaava eläke. 1.1.2006 ja sen jälkeen maksetut vakuutusmaksut kerryttävät pääomatulona verotettavaa eläkettä.

Vakuutus otettu 24.6.1999-5.5.2004
Vakuutus otettu 6.5.2004-17.9.2009
Vakuutus otettu 18.9.2009-31.12.2012
Eläkkeen siirtäminen   

Mikäli olet päättänyt siirtää eläkkeen aloittamista, voit ilmoittaa siitä meille eläkkeen aloituskirjeellä. Siinä tapauksessa saat seuraavan eläkkeen aloituskirjeen noin kolme kuukautta ennen suunniteltua aloitusajankohtaa. Jos et erikseen ilmoita meille siirrosta, saat automaattisesti vuoden päästä uuden tiedustelun halukkuudesta eläkkeen nostamisen aloittamiseksi. Jos olet siirtänyt eläkkeen aloittamista ja haluatkin aloittaa nostamisen suunniteltua aiemmin, voit tehdä sen jo sinulle saapuneella eläkkeen aloitusilmoituksella, verkkohakemuksella tai omapostiviestillä. Lisää tietoa asiasta Eläkkeen aloittaminen –kohdassa.

Jos siirrät eläkkeen aloittamista myöhempään ajankohtaan, kannattaa säästämistä jatkaa mahdollisuuksien mukaan. Näin voit edelleen hyödyntää eläkevakuutuksen verovähennysetua. Säästön jatkamisesta tulee ilmoittaa meille erikseen. Jos olet Nordean asiakas, voit helpoiten ilmoittaa säästön jatkamisesta verkkopankin Vakuutukset-osiossa. Muussa tapauksessa voit ilmoittaa säästön jatkamisesta palauttamalla eläkkeen aloitusilmoituksen. 

Eläkkeen verotus 

Eläkevakuutuksesta maksettava eläke on veronalaista tuloa. Eri aikoina avattujen eläkevakuutusten verotus vaihtelee. Pääsääntöisesti eläke verotetaan ansio- tai pääomatulona. Eläkkeen jakautumisen ansio- ja pääomatuloon näet verkkopankin Vakuutukset-osiosta tai noin kolme kuukautta ennen eläkkeen alkua sinulle saapuvalta eläkkeen aloitusilmoitukselta.

Mikäli sinulla on ansiotuloverotettavaa eläkettä, pyydämme sinua toimittamaan verokortin. Jos et toimita meille verokorttia, pidätämme ansiotulonveron alaisesta eläkkeestä veron 40 prosentin mukaan. Verokortiksi käy palkkaverokortti (jolloin veronpidätys lisäveroprosentin mukaan) tai muuta etuutta tai eläkettä varten lasketettu verokortti. 

Verokortin voit hakea verottajan verkkosivuilta tai soittamalla verottajan palveluun numeroon 020 697 000. Verottaja voi toimittaa verokortin suoraan Nordea Henkivakuutukselle. Mikäli toimitat verokortin itse, voit toimittaa sen aloituskirjeen liitteenä tulevalla palautuskuorella tai omapostiviestin liitteenä. OmapostissaAvautuu uuteen ikkunaan valitse uusi viesti ja vastaanottajaksi Henkilövakuutukset. Omapostiin voit kirjautua minkä tahansa suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla.

Pääomatuloa varten sinun ei tarvitse toimittaa verokorttia, vaan pidätämme veron automaattisesti voimassaolevan pääomatuloveron mukaisesti. Veroa pidätetään eläkkeen kuukausittaisesta kokonaismäärästä.  

Yritysten ottamista yksilöllisistä eläkevakuutuksista maksettu eläke on saajalleen kokonaisuudessaan ansiotuloa. 

Eläkevakuutukselle kertyneet säästöt  

Eläkevakuutussopimuksen avauspäivämäärä vaikuttaa kertyneiden säästöjen käsittelyyn eläkkeen noston alkaessa. Vaihtoehtoja on kaksi:

 • Jos olet avannut eläkevakuutussopimuksen 31.12.2004 tai ennen sitä, eläkesäästöt siirtyvät automaattisesti eläkkeen nostamisen yhteydessä takuusäästöön. Sijoituskohteita ei voi muuttaa eläkkeen aloituksen jälkeen.
 • Jos olet avannut eläkevakuutussopimuksen 1.1.2005 tai sen jälkeen, eläkesäästöt pysyvät niissä sijoituskohteissa, jotka olet valinnut. Voit tarkastella ja vaihtaa sijoituskohteita helposti Nordean verkkopankissa.

Jos olet Nordean pankkiasiakas, löydät sopimuksen avauspäivämäärän verkkopankin Vakuutukset-osiosta. Avauspäivämäärän löydät myös vuosittain toimitettavalta vuosi-ilmoitukselta.

Eläkkeen maksupäivä    

Ensimmäinen säästämäsi vapaaehtoinen eläke maksetaan ilmoittamallesi pankkitilillesi noin viikon sisällä eläkeajan alkamisesta. Jatkossa vapaaehtoinen eläke maksetaan kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä.

Eläkepäätös

Ennen 31.12.2004 avatuissa vakuutuksissa saat eläkepäätöksen kolmannen eläke-erän jälkeen.

1.1.2005 jälkeen avatuissa vakuutuksissa saat eläkepäätöksen ensimmäisen eläke-erän jälkeen.

Sopimuksesi avauspäivän voit tarkistaa verkkopankin Vakuutukset-osiosta tai vuosi-ilmoitukselta.

Eläkeaikana

Eläkkeen määrä

Näet eläkkeen määrän verkkopankin Vakuutukset-osiosta, tai postitse tai verkkopankin kautta toimitetusta eläkepäätöksestä.

Muutokset eläkkeen maksuun

Jos eläkevakuutuksesi on avattu 1.1.2005 jälkeen, voit halutessasi muuttaa eläkeaikaa, kuukausittain tilillesi maksettavan eläkkeen määrää ja säästöjen sijoitusjakaumaa myös eläkeaikana. Muutokset vakuutussäästöjen jakaumaan teet helpoiten verkkopankin Vakuutukset-osiossa. Muutokset eläkeaikaan tai määrään teet helpoiten ilmoittamalla muutoksesta verkkopankin tai mobiilin Viestit-toiminnon kautta tai soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluun.

Ennen 31.12.2004 avatuissa vakuutuksissa muutokset eläkeaikaan tai vakuutussäästöjen jakaumaan eivät ole mahdollisia eläkkeen alettua.

Vapaaehtoinen eläke maksetaan haluamallesi suomalaiselle pankkitilille. Jos haluat muuttaa maksutiliä, ilmoita uuden maksutilin tiedot verkkopankin tai mobiilipankin viestillä tai soittamalla Nordea 24/7 -asiakaspalveluun.

Säästämisen jatkaminen

Vakuutusmaksujen maksaminen eläkevakuutukseen ei ole mahdollista eläkkeen alettua.

Verotus

Jos eläkkeesi tai muiden tulojen määrä muuttuu merkittävästi tai verotuksessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa sinun tilata uusi verokortti vapaaehtoista eläkettäsi varten. Sen perusteella Nordea pidättää vapaaehtoisesta eläkkeestäsi oikean suuruisen ennakonpidätyksen, etkä maksa liian vähän tai liikaa veroja. Verokortin voit tilata Verohallinnosta, josta se voidaan toimittaa suoraan Nordea Henkivakuutukseen.

Henkivakuutusmaksu ja kuolevuushyvitys    

Henkivakuutusmaksulla ylläpidetään eläkevakuutukseen liitettyä kuolemanvaraturvaa. Henkivakuutusmaksun määrään vaikuttavat vakuutetun ikä ja jäljellä olevien säästöjen määrä. Koska todennäköisyys menehtyä kasvaa vanhenemisen seurauksena, nousee henkivakuutuksen maksuprosentti kuukausittain. Eläkkeen alettua säästömäärä puolestaan pienenee, mikä vaikuttaa kokonaismaksun määrään laskevasti. Henkivakuutusmaksu voi iän ja säästöjen määrän yhteisvaikutuksesta eläkeaikana joko nousta tai laskea. Sinulta veloitetun henkivakuutusmaksun tarkan määrän näet vuosittain toimitettavalta vuosi-ilmoitukselta, jossa se on merkittynä omana rivinään Veloitus-kohdassa. Henkivakuutusmaksu veloitetaan joko maksettavasta eläkkeestä (ennen 31.12.2004 avatuissa sopimuksissa) tai säästöiltä kuukausittain (1.1.2005 jälkeen avatuissa sopimuksissa).

Eläkevakuutuksen säästöille maksetaan kuolevuushyvitystä kuukausittain. Eläkevakuutuksessa ei ole kuolemanvaraturvaa automaattisesti, koska kyseessä on ns. elinaikainen vakuutus, joka päättyy vakuutetun menehtymiseen ja jäljellä olevat vakuutussäästöt jäisivät tällöin vakuutusyhtiölle. Tästä riskistä vakuutusyhtiö hyvittää vakuutukselle kuolevuushyvitystä, joka määräytyy vakuutetun iän ja vakuutuksen säästöjen määrän mukaan, kuten henkivakuutusmaksukin. Kuolevuushyvityksen tarkan määrän näet vuosi-ilmoituksessa Hyvitykset-kohdassa.

Vuosi-ilmoitus 

Saat vuosittain yhteenvedon maksetuista eläkkeistä ja perityistä veroista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan verkkopankin Omapostiin. Jos sinulla ei ole Nordean verkkopankkitunnuksia, saat vuosi-ilmoituksen postitse. 

Eläkkeen päättyessä

Viimeisen eläke-erän jälkeen saat päättymisilmoituksen, jossa on yhteenveto kuluvana vuonna maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksestä.

Viimeinen eläke-erä voi poiketa aiemmista eläke-eristä, koska siinä maksetaan kaikki vakuutukselle mahdollisesti jääneet säästöt. 

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank Oyj.