Eläkeaikana

Eläkkeen määrä

Voit tarkistaa kuukausittaisen eläkkeen määrän helposti Vakuutukset-verkkopalvelusta. Samalla näet eläkkeestä vähennetyn veronpidätyksen ja henkivakuutusmaksun määrät.

Siirry Vakuutukset-palveluunAvautuu uuteen ikkunaan

Muutokset eläkkeen maksuun

Jos eläkevakuutuksesi on avattu 1.1.2005 jälkeen, voit halutessasi muuttaa eläkeaikaa, kuukausittain tilillesi maksettavan eläkkeen määrää ja säästöjen sijoitusjakaumaa myös eläkeaikana. Muutokset vakuutussäästöjen jakaumaan teet helposti verkossa Vakuutukset-palvelussa. Muutokset eläkeaikaan tai määrään teet helpoiten ilmoittamalla muutoksesta verkkopankin tai mobiilin Viestit-toiminnon kautta tai soittamalla Nordean asiakaspalveluun.

Ennen 31.12.2004 avatuissa vakuutuksissa muutokset eläkeaikaan tai vakuutussäästöjen jakaumaan eivät ole mahdollisia eläkkeen alettua.

Vapaaehtoinen eläke maksetaan haluamallesi suomalaiselle pankkitilille. Jos haluat muuttaa maksutiliä, ilmoita uuden maksutilin tiedot verkkopankin tai mobiilipankin viestillä tai soittamalla Nordean asiakaspalveluun.

Säästämisen jatkaminen

Vakuutusmaksujen maksaminen eläkevakuutukseen ei ole mahdollista eläkkeen alettua.

Verotus

Jos eläkkeesi tai muiden tulojen määrä muuttuu merkittävästi tai verotuksessasi tapahtuu muutoksia, kannattaa sinun tilata uusi verokortti vapaaehtoista eläkettäsi varten. Sen perusteella Nordea pidättää vapaaehtoisesta eläkkeestäsi oikean suuruisen ennakonpidätyksen, etkä maksa liian vähän tai liikaa veroja. Verokortin voit tilata Verohallinnosta, josta se voidaan toimittaa suoraan Nordea Henkivakuutukseen.

Henkivakuutusmaksu ja kuolevuushyvitys    

Henkivakuutusmaksulla ylläpidetään eläkevakuutukseen liitettyä kuolemanvaraturvaa. Henkivakuutusmaksun määrään vaikuttavat vakuutetun ikä ja jäljellä olevien säästöjen määrä. Koska todennäköisyys menehtyä kasvaa vanhenemisen seurauksena, nousee henkivakuutuksen maksuprosentti kuukausittain. Eläkkeen alettua säästömäärä puolestaan pienenee, mikä vaikuttaa kokonaismaksun määrään laskevasti. Henkivakuutusmaksu voi iän ja säästöjen määrän yhteisvaikutuksesta eläkeaikana joko nousta tai laskea. Sinulta veloitetun henkivakuutusmaksun tarkan määrän näet vuosittain toimitettavalta vuosi-ilmoitukselta, jossa se on merkittynä omana rivinään Veloitus-kohdassa. Henkivakuutusmaksu veloitetaan joko maksettavasta eläkkeestä (ennen 31.12.2004 avatuissa sopimuksissa) tai säästöiltä kuukausittain (1.1.2005 jälkeen avatuissa sopimuksissa).

Eläkevakuutuksen säästöille maksetaan kuolevuushyvitystä kuukausittain. Eläkevakuutuksessa ei ole kuolemanvaraturvaa automaattisesti, koska kyseessä on ns. elinaikainen vakuutus, joka päättyy vakuutetun menehtymiseen ja jäljellä olevat vakuutussäästöt jäisivät tällöin vakuutusyhtiölle. Tästä riskistä vakuutusyhtiö hyvittää vakuutukselle kuolevuushyvitystä, joka määräytyy vakuutetun iän ja vakuutuksen säästöjen määrän mukaan, kuten henkivakuutusmaksukin. Kuolevuushyvityksen tarkan määrän näet vuosi-ilmoituksessa Hyvitykset-kohdassa.

Vuosi-ilmoitus 

Saat vuosittain yhteenvedon maksetuista eläkkeistä ja perityistä veroista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan verkkopankkiin. Jos sinulla ei ole Nordean verkkopankkitunnuksia, saat vuosi-ilmoituksen postitse. 

Eläkkeen päättyessä

Viimeisen eläke-erän jälkeen saat päättymisilmoituksen, jossa on yhteenveto kuluvana vuonna maksetuista eläkkeistä ja veronpidätyksestä.

Viimeinen eläke-erä voi poiketa aiemmista eläke-eristä, koska siinä maksetaan kaikki vakuutukselle mahdollisesti jääneet säästöt.