Eläkevakuutus säästöaikana

Onko vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen säästämäsi summa riittävä eläketurvan täydentämisen kannalta? Entä milloin olet viimeksi päivittänyt sopimuksesi sijoitussuunitelmaa? Lue alta eläkevakuutuksen hoitovinkkejä.

Vakuutukset -palvelussa teet muutokset vaivattomasti verkossa

 • Voit seurata eläkevakuutuksesi säästöjen kehitystä
 • Voit tehdä lisäsijoituksia
 • Voit päivittää maksusuunnitelman
 • Voit muuttaa vakuutukseen kertyneiden säästöjen sijoitusjakaumaa
 • Voit muuttaa tulevien vakuutusmaksujen sijoitussuunnitelmaa
 • Voit siirtyä paperittomaan asiointiin

Vakuutukset-palveluun kirjaudut näppärästi avoimilta sivuilta Kirjaudu-valikosta sekä Nordean mobiili- tai verkkopankin kautta.

Maksut eläkevakuutukseen
Eläkevakuutus verotuksessa
Vuosi-ilmoitus
Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma
Edunsaajamääräys
Eläkevakuutuksen takaisinosto
Eläkevakuutuksen hinnastot voimassa 1.4.2022 lähtien

Maksut eläkevakuutukseen

Voit itse valita minkä verran ja kuinka usein säästät eläkevakuutukseesi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä ja mitoittaa vakuutukseen säästettävä summa sen mukaan.

Maksusuunnitelma joustaa tarvittaessa elämäntilanteiden mukaan - voit esimerkiksi muuttaa kuukausisäästön määrää tai tehdä isompia kertasijoituksia. Eläkevakuutuksen maksusuunnitelman muutokset sekä lisäsijoitukset hoituvat kätevästi Vakuutukset -palvelussaAvautuu uuteen ikkunaan.

Voit vähentää vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksuja verotuksessa yhteensä enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa. Jos maksut jäävät alle 5 000 euron vuodessa, voi tilanteestasi riippuen olla kannattavaa täydentää säästösummaa ja näin käyttää veroetua tehokkaasti hyväksi.

Eläkevakuutus verotuksessa

Eläkevakuutukseen säästettyjen maksujen verovähennysoikeus on 5 000 euroa kalenterivuodessa. Nordea Henkivakuutus ilmoittaa eläkevakuutukseen maksetut vakuutusmaksut automaattisesti Verottajalle. Erittelyn maksetuista vakuutusmaksuista näet eläkevakuutuksen vuosi-ilmoitukselta.

Vuosi-ilmoitus

Nordea Henkivakuutus lähettää sinulle vuosi-ilmoituksen vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta aina vuoden alussa. Vuosi-ilmoituksesta voit tarkistaa mm. edellisen vuoden vakuutusmaksut, tapahtumat, sopimukselle valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen sekä edunsaajamääräyksen. 

Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma

Jos eläkevakuutuksessasi on sijoitussidonnaisia säästöjä, kannattaa sinun ajoittain tarkistaa, mihin sijoituskohteisiin varasi on sijoitettu. Kertyneiden säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauman muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankin Vakuutukset -palvelussaAvautuu uuteen ikkunaan, jossa voit vaihtaa valitsemiasi rahastoja ja muita sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat Nordean asiakaspalvelusta, josta saat sinulle yksilöidyn suunnitelman säästämiseen.

10.1.2010 jälkeen avatussa Eläketurva -tuotteessa Nordea Henkivakuutus hoitaa eläkevakuutusmaksujen ja säästöjen sijoittamisen säästöaikana.

Edunsaajamääräys

Vakuutetun kuollessa eläkevakuutuksen kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan kuolemantapaussumma vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille. Edunsaajamääräyksen voit tarkastaa vakuutuksen vuosi-ilmoitukselta. 

Jos elämäntilanteessasi on tapahtunut muutoksia, kannattaa varmistaa että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Voit muuttaa edunsaajamääräystä ilmoittamalla sen kirjallisesti esimerkiksi verkkopankin viestillä tai Nordean OmapostiviestilläAvautuu uuteen ikkunaan.

Eläkevakuutuksen takaisinosto

Milloin eläkevakuutuksen lopettaminen on mahdollista?

Vapaaehtoinen eläkevakuutus voidaan lopettaa eli takaisinostaa jos jokin lain mukainen takaisinostoperuste täyttyy. Tällöin vakuutukseen kertyneet säästöt maksetaan vakuutetulle ja sopimus päättyy takaisinostoon. Eläkevakuutuksesta maksettava korvaus on tuloverolain mukaisesti kokonaisuudessaan veronalaista tuloa vakuutetulle, joten takaisinoston yhteydessä tehdään verojen ennakonpidätys. 

Eläkevakuutuksen takaisinostoperusteita ovat:

 • puolison kuolema vuoden sisällä
 • avioero vuoden sisällä
 • pysyvä työkyvyttömyys 
 • vakuutettu tai hänen puolisonsa on joutunut pitkäaikaisesti työttömäksi (eläkevakuutukset avattu ennen 31.12.2004)
 • vuoden kestänyt työttömyys edelleen jatkuessa (vakuutukset avattu 1.1.2005 jälkeen)
 • vakuutetulle on toistaiseksi myönnetty lakisääteinen työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke (eläkevakuutukset avattu 18.9.2009 jälkeen)

Eläkevakuutuksen avauspäivän näet Vakuutukset -palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan ja eläkevakuutuksen vuosi-ilmoitukselta.  

Eläkevakuutuksen takaisinostoa haetaan kirjallisesti. Voit lähettää meille vapaamuotoisen takaisinostopyynnön joko Nordean verkkopankkiviestillä tai Nordean OmapostiviestilläAvautuu uuteen ikkunaan.

Takaisinostoa hakiessa ilmoitathan meille seuraavat asiat:

 • Takaisinostoperuste sekä nostoperusteen todistuskopio
 • IBAN-muotoinen tilinumerosi
 • Verokortti, jos eläkevakuutuksesi sisältää säästöjä jotka ovat ansiotulona verotettavaa

Eläkevakuutuksen veroerottelun näet Vakuutukset -palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan ja eläkevakuutuksen vuosi-ilmoitukselta.