Eläkevakuutus säästöaikana

Mukaviin eläkevuosiin kannattaa panostaa - tarkista siis säännöllisesti, että eläkesäästämisen suunnitelmasi on ajan tasalla.

Eläkevakuutus säästöaikana

Onko vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen säästämäsi summa riittävä eläketurvan täydentämisen kannalta? Entä milloin olet viimeksi päivittänyt sijoitussuunnitelmaasi?

Maksut eläkevakuutukseen

Voit itse valita, minkä verran ja kuinka usein säästät eläkevakuutukseesi. Omaa eläketavoitetta kannattaa miettiä ja mitoittaa vakuutukseen säästettävä summa sen mukaan.

Maksusuunnitelma joustaa tarvittaessa elämäntilanteiden mukaan - voit esimerkiksi muuttaa kuukausisäästön määrää tai tehdä kertasijoituksia. Maksusuunnitelman muutokset hoituvat Nordean asiakaspalvelussa ja kertalisäsijoituksen voit tehdä itse helposti Vakuutukset-verkkopalvelussa.

Voit vähentää vapaaehtoisen eläkesäästämisen maksuja verotuksessa yhteensä enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa. Jos maksut jäävät alle 5 000 euron vuodessa, voi tilanteestasi riippuen olla kannattavaa täydentää säästösummaa ja näin käyttää veroetua tehokkaasti hyväksi.

Säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauma

Jos eläkevakuutuksessasi on sijoitussidonnaisia säästöjä, kannattaa sinun ajoittain tarkistaa, mihin sijoituskohteisiin varasi on sijoitettu. Kertyneiden säästöjen ja tulevien maksujen sijoitusjakauman muutokset onnistuvat kätevästi verkkopankin Vakuutukset-palvelussa, jossa voit vaihtaa valitsemiasi rahastoja ja muita sijoituskohteita ilman kuluja niin usein kuin haluat. Apua ja neuvoja sijoituskohteiden valintaan saat Nordean asiakaspalvelusta, josta saat sinulle räätälöidyn suunnitelman säästämiseen.

10.1.2010 jälkeen avatussa Eläketurva-tuotteessa Nordea Henkivakuutus hoitaa eläkevakuutusmaksujen ja säästöjen sijoittamisen säästöaikana.

Edunsaajamääräys

Vakuutuksen kuolemanvaraturvan perusteella maksetaan vakuutetun kuollessa kuolemantapaussumma vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille.

Jos elämäntilanteessasi on tapahtunut muutoksia, kannattaa varmistaa, että edunsaajamääräys on ajan tasalla. Edunsaajamääräyksen päivittämiseen saat ohjeita Nordean asiakaspalvelusta. Lue lisää edunsaajamääräyksestä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Teet muutokset vaivattomasti verkossa Vakuutukset-palvelussa

  • Voit seurata vakuutussäästöjesi kehitystä.
  • Voit tehdä lisäsijoituksia.
  • Voit muuttaa vakuutukseen kertyneiden säästöjen sijoitusjakaumaa.
  • Voit muuttaa tulevien vakuutusmaksujesi sijoitussuunnitelmaa.
  • Voit siirtyä paperittomaan asiointiin.