AsuntoJouston hinnat
Kuluttajaluottotiedot
Valuuttaluotto

AsuntoJouston hinnat


ErittelyHinta
Avausmaksu, lainan uudistaminen tai velallisen vaihto100,00 €
Lainan uudistaminen ja velallisen vaihto ennen 1.9.2019 tehtyihin sopimuksiin 250,00 € 
Lainan maksuerän veloitus automaattisesti / veloituskerta2,30 €
Luoton maksu, lasku paperilla4,10 €
Vähäinen maksuohjelman muutos0,00 €
AsuntoJoustolainan ja -tilin korko *)Nordea Prime + 2,50 %
AsuntoJoustolainan ja -tilin korko ennen 31.8.2019 avatuilla sopimuksillaNordea Prime + 2,20 %
AsuntoJoustolainan ja -tilin korko ennen 24.10.2013  avatuilla sopimuksillaNordea Prime + 1,90 %
AsuntoJoustolainan ja -tilin korko ennen 16.11.2012 avatuilla sopimuksillaNordea Prime + 1,60 %
AsuntoJoustolainan ja -tilin korko ennen 1.9.2009 avatuilla sopimuksillaNordea Prime + 1,40 %

* Lainan todellinen vuosikorko on 3,3 %, kun lainan määrä on 50 000 euroa, laina-aika 10 vuotta ja lainan korko on 3,10 % (Nordea Prim2e 3,50 % 11/2019 + 2,50 %). Maksuerien lukumäärä 120. Perustamiskustannuksia todelliseen vuosikorkoon sisältyy avausmaksu 100 euroa sekä lainan maksuerän automaattinen veloitus 2,30 eur/kk. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 65.872 euroa.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Luotonhakijalla on vertailun helpottamiseksi oikeus saada ennen luottosopimuksen allekirjoittamista keskeiset luottoa koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot –lomakkeella. Tiedot lomakkeella voivat olla asiakkaan pyytämillä tiedoilla tai tyypillisin arvoin laskettuja. Tällä sivustolla oleva lomake on laskettu tyypillisin tiedoin, mikä tarkoittaa sitä, että lomakkeessa on käytetty tälle luottotyypille tyypillistä euromäärää.

Lomakkeella ilmoitetaan luotonantajan yhteystiedot, kuvaus luottotuotteen pääominaisuuksista, luoton kustannuksista, muista tärkeistä oikeudellisista näkökohdista sekä tarvittaessa etämyynnistä annettavista lisätiedoista. Lomakkeen tiedot voivat olla joko luotonantajaa sitovia tai sitomattomia. Sitova lomake edellyttää myönteistä luottopäätöstä.

Valuuttaluotto

Kuluttajille ei myönnetä luottoja muussa valuutassa kuin euroissa.

Asuntoluotto määritellään valuuttaluotoksi, jos luotto myönnetään muussa valuutassa kuin sen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen kuuluvan valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu, taikka muussa sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin.

Valuuttariski syntyy, kun velallisen tulot ja luoton maksuun tarkoitetut varat eivät ole samassa valuutassa kuin luotto tai luotto ei ole velallisen asuinvaltion valuutassa. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen keskinäisiä arvonmuutoksia. Luoton arvo tai maksuerän määrä voi laina-aikana nousta suhteessa velallisen tuloihin tai varoihin  tai asuinvaltion valuuttaan. Jos luotonottajan tulojen tai varojen valuutta laskee 20 prosenttia suhteessa euroon, luotonottaja saa varoituksen siitä, että luotonottajan luoton määrä nousee luotonottajan kansallisessa valuutassa