Korvauksen hakeminen

Tältä sivulta löydät korvaushakemuksen, jolla voit hakea korvausta lainaturva- ja henkilöturvavakuutuksista sekä eläke- ja säästöhenkivakuutusten kuolemantapauskorvausta.

Jos haet korvausta lainaturvasta työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden perusteella, ota yhteyttä Nordean konttoriin.

Täytä ja tulosta korvaushakemus. Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesti. Jokaiselta edunsaajalta tarvitaan oma korvaushakemus. Edunsaajan allekirjoituksella varustetut lomakkeet liitteineen voit lähettää lomakkeessa olevalla osoitteella (Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Vakuutuspalvelut/Korvaushakemukset 5009665-2478 00006 VASTAUSLÄHETYS) ilman postimerkkiä. Nopeuttaaksesi korvauskäsittelyä täytä huolellisesti korvaushakemus sekä toimita alla olevan ohjeistuksen mukaiset liitteet.

Yleiset edunsaajamääräykset ja tarvittavat liitteet

Omaiset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan aviopuolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten kesken puoliksi. Jos rintaperillisiä ei ole, saa puoliso yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat vakuutuskorvauksen. 

Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio sukuselvityksestä tai maistraatin vahvistama kuolinpesän osakasluettelo. Sukuselvityksellä tarkoitetaan katkeamatonta virkatodistusketjua (15-vuotiaasta lähtien) vakuutuksenottajasta edunsaajaan.

Lapset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja mahdollisesta kuolleesta lapsesta katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Puoliso edunsaajamääräyksellä, liitteeksi tarvitaan virkatodistus, josta ilmenee vakuutuksenottajan avioliittotiedot.

Kuolinpesä edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin perustein kuin muukin perintö. Korvausta haetaan kuolinpesän nimissä ja kuolinpesän tilille, hakemuksen allekirjoittaa joku pesänosakkaista. Liitteeksi tarvitaan virkatodistuksilla osoitettu selvitys korvaushakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta ja selvitys siitä, että korvausta haetaan kuolinpesän tilille (esim. kopio tiliotteesta).

Lisätietoa endunsaajamääräyksistä. (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Erityiset edunsaajamääräykset ja tarvittavat liitteet

Erikseen nimetyiltä edunsaajilta, jotka ovat vakuutuksenottajan verotuksellisia lähiomaisia, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan virkatodistukset, joista vakuutuksenottajan ja edunsaajan välinen sukulaisuussuhde ilmenee.

Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan vakuutuksenottajan kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksessä ei ole sijaantulo-oikeutta, ellei sitä ole erikseen edunsaajamääräyksessä mainittu. Korvaushakemusten liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja lapsista katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Lisätietoa edunsaajamääräyksistä (pdf, 21 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Muut tarvittavat liitteet

Jos säästöt ylittävä kuolemanvaraturva on yli 2 000 € tai sivuvakuutettu on kuollut, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kuolinsyytodistus.

Haettaessa korvausta vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden tai tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden tai haitan perusteella, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto.

Ajankohtaiset tuotteet Ajankohtaiset tuotteet

Henkilöturva

Turvaa omaa ja perheesi taloutta

Henkilöturva on joustava ja yksilöllinen vakuutus, joka auttaa sinua eteenpäin, kun elämä ei mene suunnitellusti. Turvat myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Lainaturva Plus

Yllättävien elämäntilanteiden varalle

Lainaturvalla huolehdit lainasi takaisinmaksun sujumisesta suunnitelmien mukaan, vaikka elämäntilanteesi yllättäen muuttuisi. Turvat myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ja AXA.

Neuvoja henkilövakuutuksista

Mom and child 

Tutustu esimerkkiin

Varaudu elämän yllätyksiin Nordea Henkilöturvalla

Woman looking out of window 

Usein kysyttyä

Kysymyksiä ja vastauksia lainaturvasta.