Nordean verkkopankin (vanha verkkopankki) saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Nordea Bank Oyj:n verkkopankkia osoitteessa https://solo1.nordea.fi/. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että pankin tarjoamien verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä verkkosivu on julkaistu 28.10.2022. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka arvion perusteella saavutettavuusseloste on laadittu. Seloste on laadittu 30.03.2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää osittain lain vaatimat A ja AA-tason saavutettavuusvaatimukset (WCAG-2.1). Havaitut saavutettavuuspuutteet kuvataan tarkemmin alempana. 

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin: 

Palvelussa voi esiintyä toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 1.1.2021, ja joiden ei tarvitse lain mukaan olla saavutettavia. 

Kohtuuton rasite: 

Jotkin sisällöt ja toiminnot eivät ole saavutettavia, koska niiden korjaaminen olisi kohtuuton rasite. Palvelusta on saatavilla kokonaan uusi versio osoitteessa https://netbank.nordea.fi/. Alla on listattu puutteet, jotka ovat tiedossamme.

Havaittavuuteen liittyviä puutteita: 

 • Kaikki palvelussa käytetyt kuvat on merkitty koristeellisiksi, joten ruudunlukija sivuuttaa ne kokonaan. (WCAG 1.1.1)
 • Palvelussa saattaa esiintyä toimisto-ohjelmilla tuotettuja dokumentteja, jotka on julkaistu 1.1.2021 jälkeen, mutta eivät ole luettavissa ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1)
 • Osalta sivuista puuttuu kokonaan H1 tason pääotsikko ja otsikkotasojen käytössä on paikoitellen epäjohdonmukaisuuksia. Osalla sivuista on käytetty otsikkotageja, joilla ei kuitenkaan ole sisältöä. Kaikkia palvelussa esiintyviä otsikoita ei ole merkitty otsikkotageilla. (WCAG 1.3.1)
 • Taulukoita on käytetty sivun asetteluun, joten palvelussa esiintyy tyhjiä rivejä, sarakkeita ja soluja. (WCAG 1.3.1)
 • Joidenkin käytettyjen tekstivärien kontrasti taustan suhteen ei ole vaaditulla tasolla. (WCAG 1.4.3)
 • Sivusto ei täysin tue ruudun suurennusta. Pystysuuntainen esitystapa saattaa vaatia myös sivuttaissuuntaista vieritystä. (WCAG 1.4.10)


Hallittavuuteen liittyviä puutteita: 

 • Kaikkia toimintoja ei pysty suorittamaan pelkän näppäimistön avulla. (WCAG 2.1.1)
  - Erillisen kalenterivalinnan avaaminen ei onnistu pelkän näppäimistön avulla.
  - Suunnittele uuden korttisi ulkoasu -toiminto ei toimi pelkällä näppäimistöllä kuin osittain ja ruudunlukijalla kaikki sisältö ei ole saavutettavissa (esim. ohjeet).
  - Maksun tiedoissa, kun on valinnut saajan, Saajan tieto -osaan ei pääse muuttamaan saajan tietoja/tyhjentämään saajan tietoa/lukemaan viivakoodia enää näppäimistöllä.  
 • Sivustolta puuttuu mekanismi toistuvan sisällön ohittamiseen. (WCAG 2.4.1) 
 • Kaikilla sivuilla ei ole yksilöllisiä sivuotsikoita (title). (WCAG 2.4.2) 
 • Joidenkin pop-up ikkunoiden osalta kohdistuksen saaminen kyseiseen ikkunaan vaatii koko sivun läpikäymistä näppäimistöllä tai ruudunlukijalla. (WCAG 2.4.3) 
 • Joidenkin linkkien kuvauksissa on puutteita. (WCAG 2.4.4)
  - Liitetiedostojen kohdalla ei kerrota ladattavan tiedoston tyyppiä eikä kokoa.
  - Linkkitekstit eivät aina ole kovin kuvaavia.
  - Linkkinä toimivan kuvan kohdalla saattaa olla eri kuvaus kuin samaan paikkaan johtavalla linkkitekstillä. Tai kuvaus saattaa puuttua kokonaan.
  - Osassa ankkurilinkeistä puuttuu linkin kuvaus kokonaan. 

Ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita:

 • Joidenkin yksittäisten linkkien kohdalla esiintyy puutteita oikean luonnollisen kielen selvittämisen suhteen. (WCAG 3.1.2) 

Toimintavarmuuteen liittyviä puutteita: 

 • Kaikilla painikkeilla, jotka on esitetty kuvan avulla ei ole tekstivastinetta (WCAG 4.1.2) 
 • Tallentamisen jälkeen kohdistus siirtyy sivun alkuun eikä tallentamisen onnistumisesta kertovaa viestiä kerrota avustaville teknologioille. (WCAG 4.1.3) 
 • Virhetilanteessa kohdistus siirtyy joissakin tapauksissa sivun alkuun ja virheilmoitusta ei kerrota avustaville teknologioille. (WCAG 4.1.3) 
 • Haun käynnistyessä ruudulle ilmestyy pyörivä kuvake, mutta avustaville teknologioille ei kerrota, että haku on käynnissä. (WCAG 4.1.3) 
 • Palvelun aikakatkaisun pop-up ikkuna ilmestyy ruudulle niin, että ruudunlukijalle ei kerrota sen ilmestymisestä. (WCAG 4.1.3)

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu, kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan