Nordean eCustody-palvelun saavutettavuusseloste (”uusi”)

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomessa käytettävää eCustody-palvelua (”uusi”). Seloste on päivitetty 17.12.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Nordea itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Nordean e-Custody-palvelu (”uusi”) täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Tavoitteena on korjata tunnistetut puutteet osana palvelun tavanomaista kehittämistyötä, ellei alla toisin mainita.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei seuraavilta osin vastaa vielä täysin saavutettavuusvaatimuksia:

Havaittava  

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

 • Joillakin lomakkeilla on visuaalisia selitemerkintöjä tarkistusta varten, mutta avustavat teknologiat eivät välttämättä pysty päättelemään, mikä merkintä liittyy mihinkin tarkistukseen.

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (A), Sisällön esitysjärjestys:

 • Verkkosivuston tunnisteissa voi olla virheitä, minkä vuoksi sisältöä ei esitetä mielekkäässä järjestyksessä.

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (A), Useamman kuin yhden aistin käyttäminen ohjeisiin:

 • Joistakin kentistä ja toiminnoista puuttuu selite.

1.3.4 Asento (AA), Sisältö voidaan esittää pysty- ja vaakasuunnassa:

 • Sisällön katselua ja käyttöä ei ole rajoitettu vain tiettyyn näyttölaitteen asentoon kuten pysty- tai vaakasuuntaan.

1.4.1 Värien käyttö (A):

 • Joissakin elementeissä saatetaan käyttää väriä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä. 

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA), Tekstin ja taustan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1:

 • Tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde ei välttämättä ole vähintään 4,5:1.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA), Tekstin kokoa voidaan muuttaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä:

 • Tekstin koon muuttaminen saattaa heikentää sisällön näkyvyyttä.

1.4.10 Responsiivisuus (WCAG 2.1) (AA), Käyttäjän on pystyttävä selaamaan verkkosivua 320 pikseliä leveällä näytöllä ilman vaakasuuntaista vierittämistä:

 • Jotkut sisällön osat vaativat vierittämistä selattaessa verkkosivuja 320 pikseliä leveällä näytöllä. 

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (WCAG 2.1) (AA), Kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1 ei-tekstuaalisessa sisällössä, kuten infografiikka, kaaviot, tilastot jne.:

 • Kontrastisuhde ei välttämättä ole vähintään 3:1. 

1.4.12 Tekstin välistys (WCAG 2.1) (AA), Tekstin tyylimäärityksen muuttamisen ei pitäisi aiheuttaa sivunvaihtoa (riviväli, kappaleen jälkeinen tyhjä tila, kirjainvälit, sanojen väli):

 • Tekstin rivivälien muuttaminen saattaa aiheuttaa päällekkäisyyksiä tekstissä tai osittaista tiedon häviämistä.

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (WCAG 2.1) (AA), Elementtien, jotka tulevat näkyviin, kun osoitin viedään niiden päälle tai kohdistus siirretään niihin (ohita navigointi, työkaluvihje), pitäisi olla piilotettavissa (Esc), osoitettavissa ja pysyviä:

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö (A), Käytettävissä vain näppäimistöltä:

 • Sovellus on osittain käytettävissä näppäimistöltä. Jotkin saavuttamattomat elementit tekevät tietyistä toiminnoista vaikeasti saavutettavia.

2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa (A), Ei näppäimistöansaa näppäimistön käyttäjille:

 • Näppäimistön kohdistus voidaan siirtää pois moduulista käyttämällä näppäimistöä tai ruudunlukijaa.

2.2.1 Säädettävä ajoitus (A), Käyttäjä voi säätää aikarajoja:

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

2.4.1 Ohita lohkot (A), Tarjolla on linkki, josta pystyy ohittamaan sisältöä:

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

2.4.2 Sivuotsikot (A), Hyödylliset ja selkeät sivuotsikot: 

 • Joillakin sivuilla ei välttämättä ole otsikoita, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen.

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A), Looginen järjestys:

 • Lomakkeita täytettäessä ei ole mahdollista päästä loogisesti ja johdonmukaisesti kaikkeen sisältöön tab-näppäimellä.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (A), Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää kontekstin avulla: 

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

2.4.5 Useita tapoja (AA), Käytettävissä on enemmän kuin yksi tapa paikallistaa verkkosivuja:

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA), Varmistetaan näkyvä ja selkeä näppäimistön kohdistus:

 • Jotkut elementit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu, kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan