Rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä ilmoittaminen (whistleblowing)

Nordea on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan korkeimpia eettisiä periaatteita sekä lakeja, ohjeita ja säännöksiä. Nordealla on tarkat sisäiset valvonta- ja toimintaperiaatteet väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi sekä ehkäisemiseksi, mutta valitettavasti tehokkaimmatkaan valvontatoimet eivät aina pysty estämään kaikkia mahdollisia tilanteita. Siksi kannustamme kaikkia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja Nordean henkilöstöä ilmoittamaan aina kaikista väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

Tee ilmoitus: https://report.whistleb.com/NordeaAvautuu uuteen ikkunaan

Mistä tulee tehdä ilmoitus?

Tee ilmoitus rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun epäilysi koskee mahdollista väärinkäytöstä tai epäeettistä toimintaa Nordeassa. Tällaisia voivat olla muun muassa toimihenkilön petollinen, arveluttava, epärehellinen, laiton tai huolimaton toiminta tai käytös. Tätä ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakasvalitusten tai henkilökohtaisiin riitoihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Asiakasvalituksen voi tehdä chatilla, soittamalla tai palautelomakkeella.

Miten väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa?

Kehotamme sinua tekemään ilmoituksen avoimesti ja kertomaan nimesi ja yhteystietosi, sillä kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen myös nimettömästi järjestelmässämme, jota hallinnoi ulkopuolinen yhteistyökumppani. Järjestelmä ei ole yhteydessä Nordean IT-järjestelmiin, eikä se tallenna IP-osoitteita tai muita tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö voitaisiin tunnistaa.

Sinulla on halutessasi oikeus pyytää ja saada luettelo kaikista tapaustasi koskevista tallennetuista tiedoista. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus pyytää Nordeaa korjaamaan epätäydelliset ja väärät tiedot.

Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, tanskaksi tai norjaksi. Muilla kielillä tehtyjä ilmoituksia ei käsitellä.