Miten omaisuus jaetaan avioerotilanteessa?

Kun avioliitto päättyy, toimitetaan omaisuuden ositus. Osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahtia puolisoiden kesken. Jos puolisoilla on kaikkea omaisuuttaan koskeva avioehtosopimus, osituksen sijaan toimitetaan omaisuuden erottelu, jossa kumpikin osapuoli pitää omissa nimisään olevan omaisuuden. 

Avio-oikeus voidaan sulkea pois kaiken omaisuuden sijaan myös vain osasta omaisuutta. Puolisoilla saattaa olla myös sellaista omaisuutta, kuten perintönä tai lahjana saatua omaisuutta, johon toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta. Tämä omaisuus jätetään osituslaskelman ulkopuolelle.

Ositus saattaa johtaa myös sovitteluun, mikäli kohtuus- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmat eivät osituksessa täyty. Tällöin omaisuus jaetaan pääsäännöstä poiketen niin, ettei kummallekaan puolisolle synny omaisuuden jakamisessa kohtuutonta haittaa tai hyötyä. Sovittelun perusteet käsitellään kussakin tapauksessa erikseen, esimerkiksi avioliiton kesto vaikuttaa siihen,  sovitellaanko ositusta. 

Ositukseen liittyvä omaisuuden jako toimitetaan käytännössä siten, että enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava  puoliso suorittaa tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle . Tasingon voi suorittaa rahana tai luovuttamalla puolisolle muuta omaisuutta. Tasingon luovuttaja saa itse päättää, missä muodossa suorittaa tasingon.  

Avioeroasioihin perehtyneen lakimiehen puoleen kääntyminen voi olla ositusta tehdessä suositeltavaa, varsinkin jos omaisuuden arvo on suuri tai jos omaisuuden jako aiheuttaa epäselvyyksiä, erimielisyyksiä tai riitatilanteita.

Miten omaisuuden ositus tapahtuu?

Osituksen voi aloittaa heti kun avioerohakemus on jätetty käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Ositusta varten tarvitaan oikeuden päätös avioeron harkinta-ajan alkamisesta. Ositukseen kuuluvan osituslaskelman tekeminen saattaa olla työläs prosessi, jossa kaikki varallisuus ja velat selvitetään, eikä sen aloittamista kannatakaan viivyttää. 

Ositusta varten molempien aviopuolisoiden täytyy hankkia tarvittavat asiakirjat kaikesta, sekä avio-oikeuden alaisesta että sen ulkopuolisesta, omaisuudestaan sekä veloistaan. Tarvittavia asiakirjoja ovat muun muassa selvitykset pankkitalletuksista ja veloista sekä asuntojen ja kiinteistöjen arviointilausunnot.

Ositussopimus

Ositus voidaan toimittaa sopimusosituksena. Tällöin osapuolet laativat ositussopimuksen. Ositussopimuksessa puolisot voivat jakaa omaisuutensa haluamallaan tavalla. Poikkeuksen muodostavat velat, joiden uudelleenjakamisesta täytyy aina sopia myös velkojan kanssa. Lisäksi on hyvä huomata, että osituksella voi olla verotuksellisia vaikutuksia. Puolisoiden allekirjoitusten lisäksi ositussopimukseen tarvitaan myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset.  

Toinen vaihtoehto on käyttää osituksessa erillistä pesänjakajaa, jonka määräämistä toinen tai molemmat puolisot voivat hakea käräjäoikeudesta. On hyvä muistaa, että pesänjakaja perii työstään palkkion.

Mitä tapahtuu yhteiselle asunnolle?

Osituksessa ratkaistaan myös yhteisen asunnon kohtalo. Jos toinen puolisoista jää asumaan entiseen yhteiseen kotiin, hänen on ensin selvitettävä, onko hänellä mahdollisuutta hoitaa yksin  alun perin kahden ihmisen maksettavaksi suunniteltua asuntolainaa. Avioero aiheuttaa suuria muutoksia puolisoiden taloudellisessa tilanteessa. Tyypillisesti laskut, jotka on ennen jaettu, täytyy jatkossa maksaa yhden ihmisen tuloista. Jos tämä ei ole mahdollista, asunto täytyy useimmiten myydä.

Asunnon myyminen avioeron jälkeen 

Asunnon myymiseen päädytään, jos kumpikaan puolisoista ei halua tai pysty lunastamaan toisen puolison osuutta yhteisestä asunnosta. Myynnin hoitaa useimmiten kiinteistövälittäjä. Asunnon myymisestä saadulla rahalla maksetaan jäljellä oleva asuntolaina pois ja loput otetaan huomioon avioeron ositusta tehdessä. 

Nordea auttaa avioeron jälkeisten asioiden hoitamisessa

Otathan rohkeasti meihin yhteyttä, mikäli tarvitset apua esimerkiksi avioeron jälkeisten asuntolaina-asioiden hoitamisessa.