Mikä on SPAC ja miten SPAC-yhtiö perustetaan?

Koko prosessi alkaa SPAC-yhtiön muodostamisella. Se on niin sanottu kuoriyhtiö, joka nostaa pääomia suurilta sijoittajilta. Näitä sijoittajia sanotaan sponsoreiksi. Kun kuoriyhtiö on kerännyt riittävästi rahoitus sponsoreilta, se listataan pörssiin, jossa sillä voi käydä normaalisti kauppaa. Yhdysvalloissa SPAC-yhtiöt listataan yleensä 10 dollarin hinnalla, kun taas Suomen SPAC-yhtiöt ovat listautuneet 10 euron hinnalla. Listautumisen jälkeen hinta määräytyy markkinoilla ja sillä voi käydä kauppaa. 

Mitä SPAC-yhtiön perustamisen jälkeen tapahtuu?

Kun SPAC-yhtiö on listautunut pörssiin, sen ainoana tarkoituksena on hankkia toinen listaamaton yhtiö käyttäen sijoittajilta kerättyjä varoja. Sopivan listautumattoman yhtiön löytyessä SPAC-yhtiö ostaa sen. Kaupan jälkeen SPAC-yhtiön osakkeet konvertoidaan (vaihdetaan) ostetun yhtiön osakkeiksi, jolloin SPAC-yhtiön omistajista tulee ostetun yhtiön osakkeenomistajia. Samalla ostettu yhtiö sulautuu SPAC-yhtiön kanssa ja sen osakkeilla voi käydä kauppaa pörssissä. Listaamattomalle yhtiölle tämä on nopeampi tapa saada rahoitusta ja saada osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osallistu SPAC-listautumisanteihin Nordea Investorissa

Voit merkitä osakkeita arvo-osuustilillesi tai osakesäästötilillesi listautumisannin aikana Nordea Investorissa. Tutustu huolella listautumisannin materiaaleihin ennen merkintää.

Voit myös lukea listautumisesta ja listautumisannista (IPO) yleisemmin täällä.

Miksi osallistua SPAC-yhtiön listautumisantiin?

Kuten normaalissa listautumisannissa, sijoittajalla on mahdollisuus ostaa yrityksen osakkeita ennen julkisen kaupankäynnin alkamista ostamalla SPAC-yhtiön osakkeita. Sijoittaja voi myös osallistua SPAC-yhtiön listautumisantiin, kuten minkä tahansa muun yrityksen listautumisantiin. Sijoittajalla on myös mahdollisuus vapaasti ostaa ja myydä SPAC-yhtiön osakkeita odottaessaan mahdollista tulevaa yritysostoa ja osakkeiden konvertointia ostettavan yrityksen osakkeiksi. Tarkemmat tiedot yritysostosta löytyy sen ehdoista. 

Mitä riskejä osallistumiseen liittyy?

SPAC-yhtiöön sijoittava joutuu luottamaan yhtiön sponsoreiden aikaisempaan menestykseen ja sijoituskriteereihin, sillä listautuneella SPAC yhtiöllä ei ole aikaisempaa liiketoimintaa. SPAC yhtiöön sijoittaessa on hyödyllistä tutkia tarkasti ketkä yhtiön sponsorit ovat ja mitä he ovat aikaisemmin saavuttaneet.

Yleensä SPAC-yhtiöllä on hyvin pieni organisaatio, sillä ei ole tuloja, eikä se voi tuottaa muitakaan tuloksia. Tästä johtuen potentiaalisilla sijoittajilla on vaikea arvioida yrityksen riskejä ja odotettuja tuottoja. On myös tärkeää tutustua tarkasti SPAC-yhtiön listautumisesitteen ehtoihin. Ennen ostettavan yrityksen löytymistä SPAC on käytännössä pörssiin listattu kasa rahaa, joka etsii käyttökohdetta.

On myös tärkeä huomata, että SPAC-yhtiö olemassa vain määräajan, yleensä 24-36 kuukautta. Määräajan puitteissa sen on löydettävä ostettava kohde, tai muuten yritys puretaan ja sen keräämät varat palautetaan omistajille kuluilla vähennettynä. Esimerkiksi, jos olisit Suomessa ostanut pörssissä listattua SPAC-yhtiötä 10,50 euron hintaan, eikä yhtiö löydä määräajassa ostokohdetta, niin tappiosi olisi 10,50 euroa miinus kulut.  

Sopivan kohteen löytymisestä määräajassa ei kuitenkaan ole mitään takeita. Myös mahdolliset huhut ostettavasta kohteesta, sekä ostoneuvottelujen tuloksesta voivat aiheuttaa suuria liikkeitä SPAC-yhtiön osakekurssissa, mihin sijoittajan tulee varautua.

Tärkeimmät riskit

Sijoittaessa SPAC-yhtiöön altistuu yritysostojen riskeille. Toisen yrityksen ostaminen on aina pitkä ja monimutkainen prosessi, mihin liittyy suuret kustannukset. Prosessiin liittyvät kustannukset veloitetaan SPAC-yhtiöltä, vaikkei yritysostoa saataisi vietyä loppuun asti. Tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti SPAC-yhtiön tulokseen ja mahdollisiin tuleviin yritysostoihin. Yritysostoon liittyvät suuret riskit kohdistuvat myös ostettavaan yhtiöön. Yrityskaupan onnistuminen on hyvin pitkälle riippuvainen SPAC-yhtiön sponsoreiden osaamisesta.

Riskinä on myös, että ostettava yritys ei saa lupaa saada osakkeitaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Ostettavan yrityksen tulee lisäksi täyttää pörssin ja paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Mahdolliset viranomaisten tai pörssin lisävaatimukset voivat aiheuttaa viivästyksiä ja lisäkustannuksia yritysostoon.

SPAC-yhtiön osakkeenomistajilla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa ostettavaan kohdeyhtiöön. Ennen yritysoston eteenpäin vientiä, kohdeyhtiö tulee hyväksyttää SPAC-yhtiön yhtiökokouksessa. 

Jokaisen osakkeenomistajan mahdollisuus vaikuttaa ostettavaan yritykseen on rajattu sijoittajan omistusosuuden tuomaan äänimäärään. Mikäli SPAC-yhtiön osakkeenomistaja ei hyväksy ostettavaa kohdetta, yleensä sijoittajalla on mahdollisuus lunastaa omistuksensa SPAC-yhtiöstä ennalta määrättyyn kurssiin kuluilla vähennettynä. Kurssi on yleensä SPAC-yhtiön listautumishinta, mutta tarkemmat tiedot selviää SPAC-yhtiön listautumisesitteestä.

Tutustu huolella listautumisesitteeseen

Sijoittajan tulee tutustus tarkasti SPAC-yhtiön listautumisesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä, mikäli hän aikoo sijoittaa SPAC-yhtiöön listautumisannin kautta. Jos puolestaan sijoittaja haluaa ostaa osakkeita vasta julkisesta kaupankäynnistä, niin hänen kannattaa tarkasti tutustua SPAC-yhtiön säännöllisesti julkaistuihin raportteihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 

Sijoittajan on tärkeä tuntea yritykset, johon sijoittaa. Vaikka SPAC-yhtiöt ovat rakenteiltaan samankaltaisia ja niiden listautumiseen sovelletaan tiettyjä pörssin vähimmäisvaatimuksia, on tärkeää ymmärtää tiettyyn SPAC-yhtiöön liittyviä ominaisuuksia, kuten myös sen sponsoreiden intressejä.