Omat mieltymyksesi ratkaisevat

Sijoitusneuvontaa tarjotessamme kartoitamme millä tavoin haluat huomioida vastuullisuusasiat sijoituksissasi. Ensin arvioimme miten haluaisit sijoitustesi vaikuttavan, ja kiinnitämme huomiota erityisesti kahteen asiaan: 

  • Ihmisiin ja maapalloon kohdistuvien negatiivisten vaikutusten vähentäminen yrityksissä. Tähän sisältyvät esimerkiksi yrityksen ilmastovaikutukset ja sukupuolten tasa-arvo yrityksen hallituksessa. Lisäksi tarkastellaan sitä, noudattaako yritys ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. Yritykset eivät saa myöskään osallistua kiistanalaisiin aseisiin liittyvään toimintaan.
  • Yritysten positiiviset vaikutukset ihmisiin ja maapalloon. Yritystä voidaan pitää vastuullisena, jos sen tuotteet ja palvelut hyödyttävät ihmisiä ja maapalloa. Esimerkkejä tällaisista tuotteista ja palveluista ovat esimerkiksi terveydenhuolto ja uusiutuva energia. Yritystä pidetään kuitenkin vastuullisena vain jos sen tuotannosta ei aiheudu vakavaa haittaa ympäristölle eikä yhteiskunnalle. Lisäksi yrityksen on noudatettava hyvän hallintotavan käytäntöjä.

Lisäksi EU on laatinut kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän, jota kutsutaan Taksonomiaksi. Taksonomia on EU-asetus, joka määrittää, millainen toiminta on ympäristön kannalta kestävää. Vaihtoehtoja on kuitenkin tällä hetkellä rajoitetusti. Taksonomia-luokitusjärjestelmää kehitetään edelleen, sillä se kattaa toistaiseksi vain muutamia ilmastonmuutokseen liittyviä toimintoja. 

Meidän suosituksemme 

Haluamme ottaa huomioon asiakkaidemme erilaiset kestävyysmieltymykset, ja siksi tarjoamme sijoitustuotteita ja -ratkaisuja, joihin sisältyy erilaisia vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita. Omat mieltymyksesi ratkaisevat, missä määrin ihmisiin ja maapalloon kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset otetaan huomioon.  

Jos pidät sekä negatiivisten ja positiivisten vaikutusten huomioon ottamista tärkeänä, suosittelemme sinulle ensisijaisesti Vastuullisen valinnan tuotteita. Vastuullisen valinnan tuotteiden symbolina on sydän, joka kertoo, että olemme arvioineet ja valinneet nämä tuotteet tiukkojen ESG-kriteeriemme perusteella. Emme luota pelkästään ulkoisiin luokituksiin tai muihin tuotemerkkeihin, vaan arvioimme itse sekä tuotteet että niistä vastaavat varainhoitajat. Kiinnitämme huomiota muun muassa näihin asioihin: 

  • Ovatko sellaiset yhtiöt ja toimialat, jotka edistävät vähiten maapallon ja ihmisten hyvinvointia, sekä yhtiöt, joiden liiketoiminta ei ole vastuullista, poissuljettuja? 
  • Miten tärkeitä ESG-tekijät ovat sijoituspäätöksissä? Lue lisää mikä on ESGAvautuu uuteen ikkunaan ja mitä sillä tarkoitetaan.
  • Miten aktiivisesti varainhoitajat käyttävät vaikutusvaltaansa, jotta sijoituskohteina olevat yhtiöt kehittyisivät entistä vastuullisemmiksi? 

Asiantuntijamme yhdistelevät hyväksytyt tuotteet sinulle sopiviksi sijoitusratkaisuiksi. Kun tunnemme kestävyysmieltymyksesi ja muut sinulle tärkeät asiat, pystymme suosittelemaan sinulle parhaiten soveltuvaa sijoitusratkaisua. 

Vastuullinen valinta on valikoima tuotteita, jotka täyttävät todistetusti tietyt vastuullisuuskriteerit ja taloudellista laatua koskevat vaatimukset. Panostamme vahvasti sijoitustuotteidemme valikoiman läpi käymiseen ja jatkuvaan parantamiseen, jotta voimme täyttää juuri sinun tarpeesi ja mieltymyksesi. 

Lue miten Nordea ottaa kestävyysriskit huomioon ja hallitsee mahdollisia ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvia haittavaikutuksia sijoitusneuvonnassaan ja sijoituspäätöksissään.

Yksityiskohtaista tietoa kustakin Nordean rahastosta on rahastosivuilla. Ennen sopimuksen tekemistä annettavissa asiakirjoissa on tietoa kuhunkin tuotteeseen liittyvistä ESG-näkökohdista. 

Haluatko sijoittaa vastuullisesti?

Anna asiantuntijoidemme auttaa sinua löytämään juuri oikeat vastuullisen sijoittamisen ratkaisut. Varaa aika maksuttomaan sijoitusneuvontaan.

Varaa aika verkkopankissa Avautuu uuteen ikkunaan