Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastot sopivat sinulle, jos koet, että markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vie liikaa aikaa tai vaivaa. Näiden rahastojen joukossa on hyviä sijoitusvaihtoehtoja niin aloittelevalle kuin kokeneemmallekin sijoittajalle.

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastoista voit valita omaan säästöaikaan ja riskitasoon sopivan vaihtoehdon: vähäriskisin rahasto sijoittaa vain korkomarkkinoille ja loput neljä rahastoa sekä korko- että osakemarkkinoille. Eniten riskiä sisältävä rahasto sijoittaa 75 prosenttisesti osakemarkkinoille perustilanteessa. Salkunhoitaja hoitaa varoja rahaston sijoituspolitiikan puitteissa ja reagoi markkinoiden ja sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymissä tapahtuviin muutoksiin.

  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja käy kauppaa markkinatilanteen muuttuessa.
  • Salkunhoitaja huolehtii, että tuotto-odotus ja riskitaso säilyvät.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta puolestasi

Sijoittamisessa tärkeää on säästöjen jakaminen korko- ja osakemarkkinoille. Säästäjän rahastoissa tämä on otettu huomioon ja kunkin rahaston varat on hajautettu eri kohteisiin riski- ja tuottoprofiilin mukaisesti. 

Säästäjän rahastot ovat rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat Nordean muihin rahastoihin. Siten niiden kautta avautuu kustannuksiltaan edullinen pääsy Nordean koko rahastovalikoimaan.

Tuotto ja riski

Sijoitusrahaston tuotto perustuu rahaston tekemien sijoitusten arvonnousuun ja tuottoihin.

Rahastosijoittamisen tärkein etu on sijoitusten hajauttaminen. Siten jonkin omaisuuslajin, maanosan tai toimialan menestyessä huonosti toisella voi mennä hyvin.

Sijoitusprofiili

Sijoitusprofiili

Sijoittamisessa tärkeää on säästöjen jakaminen korko- ja osakemarkkinoille. Säästäjän rahastoissa tämä on otettu huomioon ja kunkin rahaston varat on hajautettu eri kohteisiin riski- ja tuottoprofiilin mukaisesti. 

Säästäjän rahastot ovat rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat Nordean muihin rahastoihin. Siten niiden kautta avautuu kustannuksiltaan edullinen pääsy Nordean koko rahastovalikoimaan.

Viidellä Säästäjän rahastolla on keskenään selkeästi erilaiset riskiprofiilit ja tuottotavoitteet samoin kuin oma sijoituspolitiikkansa. Valitse sopiva rahasto omien tavoitteittesi  pohjalta.

Pitkällä aikavälillä markkinatilanne muuttuu. Rahastojen salkunhoitajat miettivät puolestasi, milloin olisi oikea aika vaihtaa korkolajista toiseen tai osakesijoituksista puhuttaessa toimialasta tai maanosasta toiseen.

  • Säästö Korko: joukkolainarahasto
  • Säästö 10: korkopainotteinen yhdistelmärahasto
  • Säästö 25: korkopainotteinen yhdistelmärahasto
  • Säästö 50: yhdistelmärahasto
  • Säästö 75:  osakepainotteinen yhdistelmärahasto

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Tuotto ja riski
Hinnat
Säännöt ja esitteet