Tietoa Säästö-rahastoista

Säästäjän rahastot ovat varainhoitorahastoja, jotka sijoittavat varansa korko- ja osakerahastoihin. Kohderahastojen sijoitukset hajautetaan erilaisille markkinoille ja eri toimialoille, joten Säästäjän rahastojen kautta sijoitat itse asiassa satoihin eri kohteisiin. Säästäjän rahastoissa voit olla varma siitä, että varojasi hoidetaan aktiivisesti ja ajankohtaisen markkinanäkemyksensä mukaisesti. 

  • Salkunhoitaja hoitaa varoja rahaston sijoituspolitiikan puitteissa ja reagoi markkinoiden ja sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymissä tapahtuviin muutoksiin.
  • Salkunhoitaja huolehtii, että tuotto-odotus ja riskitaso säilyvät.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Säästäjän rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Haluatko neuvontaa säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen?

Jätä yhteydenottopyyntö

Millainen säästäjä sinä olet?

Rahastosäästämisessä tärkeintä on sekä hyvien rahastojen löytäminen että säästöjen jakaminen sopiviin korko- ja osakerahastoihin. Pitkällä aikavälillä tuottoon ja riskiin vaikuttaa myös, miten rahastojen yhdistelmää muutetaan markkinatilanteen vaihdellessa.

Markkinoiden seuraaminen ja sijoitusten jatkuva tasapainottaminen on kuitenkin aikaa vievää ja vaatii yleensä myös kokemusta. Tämän vuoksi olemme luoneet Säästäjän rahastot. Kun olet harkinnut, millaiseen sijoitusaikaan, tuottoihin ja riskitasoon pyrit, voit valita Säästäjän rahaston, jossa säästösi on jaettu osake- ja korkorahastoihin tavoitteidesi mukaan. Tämän jälkeen kaiken muun hoitaa puolestasi kokeneiden ammattilaisten tiimi. 

Kuvaus Säästö-rahastoista
Väh. sijoitusaikaVarovainen sijoittaja, joka arvostaa turvallisuutta enemmän kuin tuottomahdollisuuttaTasaista tuottoa arvostava sijoittaja, joka hyväksyy myös arvonvaihteluitaKorkeaa tuottoa tavoitteleva sijoittaja, joka hyväksyy voimakastakin arvonvaihtelua
3

Säästö Korko,
Säästö 15

Säästö 30Säästö 50
6Säästö 30Säästö 50Säästö 75
20Säästö 50Säästö 75Säästö 75

Säästö Korko - joukkolainarahasto

Säästö Koron avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Tämä rahasto sijoittaa korkomarkkinoille.


Osta rahastoja verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan

Säästö 15 - korkopainotteinen yhdistelmärahasto

Säästö 15:n avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Tämä rahasto sijoittaa pääasiassa korkomarkkinoille, mutta pieni osa sen varoista sijoitetaan osakkeisiin.

Osta rahastoja verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan

Säästö 30 - korkopainotteinen yhdistelmärahasto

Säästö 30:n avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Tämä rahasto sijoittaa pääasiassa korkomarkkinoille, mutta osa sen varoista kohdistetaan osakkeisiin.

Osta rahastoja verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan

Säästö 50 - yhdistelmärahasto

Säästö 50:n avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Tämä rahasto sijoittaa sekä korko- että osakemarkkinoille.

Osta rahastoja verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan

Säästö 75 - osakepainotteinen yhdistelmärahasto

Säästö 75:n avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun sijoitusratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Tämä rahasto sijoittaa pääasiassa osakemarkkinoille, mutta osa sen varoista kohdistetaan korkoihin.

Osta rahastoja verkkopankissaAvautuu uuteen ikkunaan

Salkunhoitaja seuraa markkinatilannetta puolestasi

Sijoittamisessa tärkeää on säästöjen jakaminen korko- ja osakemarkkinoille. Säästäjän rahastoissa tämä on otettu huomioon ja kunkin rahaston varat on hajautettu eri kohteisiin riski- ja tuottoprofiilin mukaisesti. 

Säästäjän rahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat Nordean muihin rahastoihin. Siten niiden kautta avautuu kustannuksiltaan edullinen pääsy Nordean koko rahastovalikoimaan.

Tuotto ja riski

Sijoitusrahaston tuotto perustuu rahaston tekemien sijoitusten arvonnousuun ja tuottoihin.

Rahastosijoittamisen tärkein etu on sijoitusten hajauttaminen. Siten jonkin omaisuuslajin, maanosan tai toimialan menestyessä huonosti toisella voi mennä hyvin.

Sijoitusprofiili
Tuotto ja riski
Hinnat
Säännöt ja esitteet

Hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio ja myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio. Verkkopankissa teet rahastomerkinnät alennetuin palkkioin.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Lisätietoa löydät Rahastot Nyt -palvelusta

Rahastojen palkkiot löydät rahastokohtaisesti Rahastot Nyt -palvelusta hakemalla rahaston nimellä.

Säännöt ja esitteet

Tutustu rahaston sijoituspolitiikkaan, riskeihin ja kuluihin lukemalla rahaston avaintietoesite, säännöt ja virallinen rahastoesite ennen sijoituspäätöksen tekoa Rahastot Nytistä.