Innovaatiot ja vastuullisuus

Aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa innovatiivisiin yhtiöihin erityisesti Pohjoismaissa, mutta myös muualla maailmassa.

  • Tärkeimmät sijoituskohteet ovat terveydenhuolto, teknologia, kuluttajan valinnat ja vastuullisuus. 
  • Keskittyy etsimään innovatiivisia yhtiöitä, joilla on kasvupotentiaalia ja jotka voivat päästä uusille markkinoille ja syrjäyttää vanhat liiketoimintamallit.
  • Rahaston sijoituksista noin 70 prosenttia on pohjoismaisia ja 30 prosenttia kansainvälisiä.
  • Rahasto kuuluu Nordean Tähtirahastoihin ja sen sijoituspäätökset perustuvat ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviin näkökohtiin.

Mitä yhtiöitä rahastoon valitaan? 

Rahasto sijoittaa 30–60 yhtiöön, ja sen hoidosta vastaa Nordean kokenut pohjoismaisiin osakkeisiin erikoistunut salkunhoitotiimi. Salkunhoitajat pitävät Pohjoismaita erittäin hyvänä markkina-alueena innovatiivisille yhtiöille, koska näissä maissa toimii paljon myös kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. Salkunhoitajat pyrkivät ennen kaikkea etsimään hyvän tuottopotentiaalin sisältäviä liiketoimintamalleja, jotka sekä tuovat kilpailuetua että mahdollistavat pitkän kasvu-uran.

Lue lisää Nordea Innovation Stars -rahastosta Rahastot Nyt -palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan.

Säästä Nordea Innovation Stars -rahastoon

Tee merkintä verkkopankissa.

Aloita säästäminen Nordea Innovation Stars -rahastoon Avautuu uuteen ikkunaan

Tärkeää tietoa rahastosäästämisestä

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahastosijoittamiseen liittyy riski, sillä sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa pääoman. Avaintietoesitteet, säännöt, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla osoitteesta nordea.fi/rahasto ja Nordean konttoreista.  

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina.