Valuuttaluottojen palkkiot

Henkilöasiakkaan valuuttaluotot, ennen 1.1.2017 avatut luottosopimukset

Hinta
Luottoaikaa pidennettäessä järjestelypalkkio peritään pidennettävälle pääomalle.

Luottoehtojen muutokset

Jos seuraavia luottoehtoja halutaan muuttaa luottoajan puitteissa

  • luottovaluuttaa
  • koronmääräytymisjaksoa
  • maksuohjelmaa
  • tai muuta ehtoa,

tämä on mahdollista koronmääräytymisjakson vaihtumispäivänä, kun siitä sovitaan pankin kanssa vähintään viisi pankkipäivää ennen ko. koronmääräytymisjakson vaihtumista. Tällöin peritään kertapalkkiona Luottoehtojen muutokset  170,00 €

Luottoehtoja ei voi muuttaa kesken koronmääräytymisjakson.

Maksun laiminlyönti

Luoton automaattisen veloituksen epäonnistuttua katteen puuttumisen vuoksi tai velallisen muutoin laiminlyötyä koron, lyhennyksen tms. maksamisen määräaikana, häneltä peritään jokaisesta velalliselle, takaajalle tai vieraan pantin omistajalle puhelimitse tai kirjallisesti annettavasta muistutuksesta tai ilmoituksesta.

Valuuttamääräiset erät on maksettava maksupäivän, kuitenkin vähintään eräpäivän kurssiin.

5,00 €