Hajauttaminen – mitä se tarkoittaa ja mitä ei?

Vanha sanonta, jonka mukaan kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, tiivistää hajauttamisen ydinajatuksen sijoittamisessa. Hajauttamisella pyritään tasaamaan sijoittamiseen liittyviä riskejä. Jos yksi sijoituskohde tuottaa huonosti, voi toinen kohde tuottaa hyvin ja näin kompensoida salkun kokonaisarvoa. Hajautetun sijoituksen riski on lähtökohtaisesti hajauttamatonta matalampi.

Woman working

"Tiedän, että hajauttaminen on tärkeää. Olen hoitanut asian kuntoon hajauttamalla omistukseni siten, että sijoitan useiden eri pankkien kautta."

Tarua. Oleellista ei ole, kuinka monen eri pankin tai muun tahon kautta sijoittaa, vaan se, miten itse omistukset (sijoitukset) on hajautettu. On järkevämpää valita yksi luotettava yhteistyökumppani, jonka kautta voi hoitaa kaikki sijoitukset, olipa kyse osakkeista, rahastoista, sijoitusvakuutuksista tai muista sijoitustuotteista.

Mutta. Jos säästöt ovat käyttö- ja säästötileillä, ja yhteenlaskettu säästösumma on suuri, kannattaa avata tilit useisiin eri pankkeihin. Tämän selittää valtion antama talletussuoja. Talletussuoja tarkoittaa, että tilinomistaja saa kaikissa oloissa talletuksensa korkoineen takaisin 100 000 euroon asti. Suoja on asiakas- ja pankkikohtainen. Jos asiakas haluaa tallettaa esimerkiksi 500 000 euroa, ne kannattaa hajauttaa viiteen pankkiin niin, että jokaisessa tilillä tai tileillä on täydet 100 000 euroa.

Talletussuoja koskee vain tilejä, eikä sijoituksilla ole samanlaista suojaa riskeiltä. Toisaalta sijoitusten tuotto-odotus on yleensä talletusta korkeampi.

"Olen ostanut useiden eri yhtiöiden osakkeita Helsingin pörssistä. Hajautus kunnossa!" 

Tarua. Asiakas on noudattanut periaatetta, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Hän on myös ymmärtänyt, että vain yhteen yhtiöön sijoittaminen on liian riskialtista. Hajauttaminen on kuitenkin jäänyt turhan kapeaksi. Helsingin pörssin yrityksiin vaikuttaa huomattavasti se, miten Suomella ja suomalaisilla menee. Esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan reilut kaksi vuotta sitten on vaikuttanut useimpiin suomalaisiin yhtiöihin joko suoraan tai välillisesti, ja vaikutus näkyy edelleen mm. siinä, että kurssit eivät ole nousseet, vaikka muualla on nähty suuriakin nousuja.

Tässä tapauksessa sijoitusten maantieteellinen hajauttaminen puuttuu. Asiakkaan kannattaakin miettiä sijoitussalkkunsa tasapainottamista esimerkiksi ostamalla osakkeita mahdollisimman kansainvälisesti. Käytännössä ulkomaisten osakkeiden ostaminen ja omistaminen voi kuitenkin tuntua hankalalta. Yksi tapa hoitaa asia on valita kotimaisten osakesijoitusten rinnalle maailmanlaajuisesti sijoittavia kotimaisia osakerahastoja, joissa maantieteellinen hajautus on tehokkainta. 

"Luin netistä, että sijoitukset kannattaa hajauttaa maantieteellisesti, toimialoittain ja ajallisesti. Sijoitan rahastoon, joten minun ei tarvitse miettiä asiaa."

Totta ja tarua. Yllä mainitut hajauttamistavat toteutuvat esimerkiksi sijoittamalla osakkeisiin tai korkosijoituksiin ja valitsemalla sijoituskohteet eri maista, maanosista ja toimialoilta. Korkosijoituksia voi hajauttaa myös erilaisten ja eripituisten korkotuotteiden kesken. Ajallinen hajauttaminen toteutuu, kun kaikkea ei osta kerralla, vaan eri aikoina ja useissa erissä.

Edellä kuvattu sijoittaminen vaatii kuitenkin aikaa, tietoa ja huolellista paneutumista eikä ole keskivertosijoittajalle kovin helppoa toteuttaa, ainakaan kansainvälisesti.

Helpointa onkin hajauttaa sijoittamalla rahaston kautta. Totta on, että tällöin rahaston salkunhoitaja (eikä asiakas itse) huolehtii sijoituskohteiden valinnasta ja hajauttamisesta.

On kuitenkin tarua, että asiakkaan ei tarvitse ollenkaan miettiä asiaa. Hänen tehtävänsä on valita itselleen sopiva rahasto tai rahastot fiksusti. Yksi hyvin hajautettu kansainvälinen yhdistelmärahasto voi hyvinkin riittää. Valinta ei välttämättä ole helppo, ja asiakkaan pitää miettiä, kuinka paljon riskiä hän on valmis sietämään. Vanha totuus on, että mitä suurempi tuotto-odotus, sitä suurempi on myös riski. Mutta toisaalta vähäriskinen sijoitus ei juuri tuota.

Entä ajallinen hajauttaminen, miten se toteutuu rahastosäästämisessä? Tehokkain tapa on kuukausisäästäminen, jonka avulla voi tasata esimerkiksi markkinaheilahteluiden vaikutusta osakerahaston sijoituksiin. Se toimii parhaiten silloin, kun saa kuukausittain rahavirtaa (esim. palkkaa, eläkettä tai vuokratuloja), josta voi sijoittaa osan. Jos makuuttaa rahaa tilillä otollista sijoitushetkeä odottaen, voi jäädä paitsi odotusajan mahdollisista tuotoista.

Hyödynnä Premium-etusi ja varaa aika!

Varainhoitajasi on sinua varten

  •  Nordean tammikuussa julkaistusta säästämisen ja sijoittamisen tutkimuksesta Avautuu uuteen ikkunaan kävi ilmi, että 43 prosentilla kaikista suomalaisista on rahastosijoituksia, ja 32 prosentilla suomalaisista on osakkeita. Yli puolet (55 %) osakesijoittajista sijoittaa pelkästään kotimaisiin osakkeisiin. Tutkimuksesta selvisi myös, että suomalaisista 38 prosenttia kokee, että heillä on riittävästi tietoa sijoittamisesta. Suomalaiset odottavat pankilta neuvoja, kuinka päästä sijoittamisessa alkuun sekä tietoa hajauttamisesta.

  • Premium-asiakkaana voit keskustella sijoitusten hajauttamisesta ja omista odotuksistasi oman varainhoitajasi kanssa. Samalla voitte tehdä yhdessä sijoitussuunnitelman. Sekä keskustelu että suunnitelma ovat maksuttomia Premium-etuja. 

  • Varainhoitaja pitää huolta sinusta ja perheestäsi. Hän on henkilökohtainen kumppanisi ja huolehtii sijoitusvarallisuudestasi siten, että kokonaisuus on juuri sinun elämäntilanteeseesi ja tavoitteisiisi sopiva.

Verkkotapaaminen varainhoitajan kanssa

Voit varata ajan verkkotapaamiseen joko mobiili- tai verkkopankin kautta. Lue ohjeet alta ja siirry varaamaan. Voit myös soittaa Premium Asiakaspalveluun mobiilipankin kautta. Valitse välilehti Tuki ja sieltä Soita.

Lue lisää ja katso vapaat ajat