Taiten tehdyn perunkirjoituksen merkitys tulee esiin perinnönjaossa

Monille tulee yllätyksenä, kuinka monet asiat vaikuttavat perukirjan sisältöön ja sitä kautta perinnönjakoon. Nordean varainhoidon lakimiehet neuvovat, miten saat perunkirjoituksen hoidettua ammattitaitoisesti ja verotusnäkökohdat huomioon ottaen.

Lakimiespalvelumme auttavat perunkirjoituksessa

Omaisen poismenon jälkeen perunkirjoituksen tekeminen tulee vastaan nopeasti, sillä perukirja on toimitettava verottajalle kolmen kuukauden kuluessa läheisen kuolemasta. Nordean lakimiehillä on kokemusta siitä, että surun keskellä ja aikataulupaineessa kuolinpesän osakkaat voivat tarkemmin ajattelematta tehdä ratkaisuja, joita ei voi aina perinnönjaossa korjata.

 

Premium uutiskirje - Milla Nuorva 213x219”Minullekin on tullut eteen tilanteita, joissa vasta perinnönjakoa meillä tehtäessä huomataan, että testamenttiin ei olisi kannattanut vedota tai siihen olisi ollut järkevää vedota vain osittain. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää perunkirjoitusta tehtäessä katsoa asiantuntijan kanssa, miten päätökset voi toteuttaa oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon linjauksia noudattaen”, neuvoo monia vaikeita perintötilanteita selvittänyt lakimies ja varatuomari Milla Nuorva Nordean varainhoidosta.

”Premium-asiakkaiden kannalta hyvä uutinen on, että heillä on käytössään Nordean lakimiespalvelut. Se on rahanarvoinen etu, joka kannattaa hyödyntää myös perunkirjoituksessa.”

Miten perinnönsaaja voi varmistaa, että perunkirjoitus on tehty fiksusti?

”On tärkeää kysyä oikeita kysymyksiä jo hyvissä ajoin. Olisi myös hyvä keskustella niistä perittävän omaisen kanssa hänen eläessään. Verotus on perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa isossa roolissa. Jos perhetilanne on vähänkin monimutkainen tai perinnönsaajilla ei ole osaamista perhe- ja jäämistöoikeudesta, on suositeltavaa käyttää näihin asioihin erikoistunutta lakimiestä”, Milla toteaa.

”Asiakkaat saattavat alkuun sanoa, että tämä meidän tapauksemme on yksinkertainen. Sitten kun alan perata asiaa, käy ilmi, ettei näin olekaan. Moni on hämmentyneenä todennut, ettei olisi etukäteen uskonut, mitä kaikkea piti ottaa huomioon.”

Millan mukaan esimerkiksi usein käytetty avioparin keskinäinen hallintaoikeustestamentti voi olla ongelmallinen. Periaatteena on, että perintö menee lapsille, mutta leskellä säilyy siihen hallintaoikeus kuolemaansa asti.

”Näin joudutaan tilanteeseen, jossa lapset eivät saa perintöomaisuutta käyttöönsä, mutta joutuvat maksamaan siitä perintöveron. Toisaalta leski ei voi pelkästään hallintaoikeutensa perusteella esimerkiksi käyttää tileillä olevia varoja tai myydä perintönä lapsille tullutta omaisuutta. Jos leski on jo vedonnut hallintaoikeuteen, siitä luopumisesta jälkikäteen voi aiheutua lapsille lahjaveroseuraamuksia. Tilanne on lesken ja lasten kannalta harmillinen, jos asiaa ei ole ennakoitu”, Milla kertoo.

”Mikäli perunkirjoituksessa käytetään näihin asioihin erikoistunutta lakimiestä, hän osaa neuvoa, mitä vaikutuksia testamenttiin vetoamisella on. Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa testamenttia ei välttämättä oteta vastaan sen jälkeen, kun asiakkaat ymmärtävät, miten se käytännössä vaikuttaa.”

Testamentin voi joissakin tilanteissa ottaa vastaan myös osittain

Milla Nuorvan mukaan monille tulee yllätyksenä, miten aiemmat avioliitot, lesken varallisuus ja ensin kuolleen puolison varallisuus vaikuttavat perukirjan sisältöön ja sitä kautta perinnönjakoon. Uutta voi olla sekin, että joissakin tilanteissa ei kannata ottaa kokonaisuudessaan perintöä tai testamenttia vastaan.

Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi siihen, että luopumistoimilla pystytään pienentämään perintöverotuksen progressiota, hyödyntämään verovapaita perintöosia tai siirtämään  perintöomaisuutta sukupolven yli siten, ettei perintöveroa tule maksettavaksi samasta omaisuudesta kahdessa eri sukupolvessa.

”Joissakin tapauksissa perinnönjättäjän testamentti mahdollistaa testamentin vastaanottamisen myös osittain. On tärkeää, että asiakas saa asiantuntevaa neuvontaa varmistuakseen siitä, mahdollistaako testamentti ja/tai Verohallinnon käytäntö osittaisluopumisen”, Milla muistuttaa ja kertoo esimerkin:

”Mikäli testamentin luopuminen tehdään tehottomasti, voi pahimmillaan käydä niin, että testamentinsaaja maksaa perintöveron koko testamentilla saamastaan omaisuudesta ja se, kenen hyväksi hän testamentista luopuu, maksaa puolestaan omasta saannostaan lahjaveroa.” 

Valitse lakimies, joka on erikoistunut perhe- ja jäämistöoikeuteen

  • Mahdollisuus käyttää Nordean lakimiespalveluja on yksi Premium-asiakkaan eduista. Nordeassa kuolinpesäasioita hoitavat asiaan erikoistuneet varainhoidon lakimiehet. Heidän ammattitaitoaan hyödyntämällä perunkirjoitus saadaan hoidettua ammattitaitoisesti ja verotusnäkökohdat huomioon ottaen. 
  • Perunkirjoituspalkkiomme on tuntihintainen, joten asiakas voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, kuinka suureksi palkkio muodostuu. Palkkio on vähennyskelpoinen erä perukirjassa. 
  • Varainhoidon lakimiehet palvelevat sekä verkko- että fyysisessä tapaamisessa. Halutessasi voimme järjestää perunkirjoituksen kokonaan verkkotapaamisten ja digitaalisten allekirjoitusten avulla, joten osakkaiden ei tarvitse kokoontua yhteen missään vaiheessa.
  • Premium-asiakkaana saat edullisesti myös Nordean lakimiehen tekemän Varallisuus 360 -suunnitelman. 

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon hoito

Tutustu ohjeisiin