Haluatko maustetta sijoitusportfolioosi?

Warrantit ja turbowarrantit ovat arvopapereita, jotka mahdollistavat suuren tuottomahdollisuuden pienellä pääomalla. Mikäli markkinat kuitenkin kehittyvät epäsuotuisasti, voit menettää koko sijoittamasi pääoman.

Warranttien arvo voi vaihdella hyvinkin nopeasti sekä nousussa että laskussa. Tästä syystä on tärkeää, että tiedät miten ne toimivat. Warranttien suuren tuottopotentiaalin kääntöpuolena on korkea riski. Tästä syystä Warrantit tulisi nähdä mausteena sijoitusportfoliossasi.

Nordean Warranttien kohde-etuuksissa on edustettuna suurin osa Helsingin pörssin suurimmista ja suosituimmista yhtiöistä. Jokaista kohde-etuutta kohden löytyy sekä osto- että myyntiwarrantteja eri eräpäivillä ja lunastushinnoilla.

Miten Warrantit toimivat?

Warrantit ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joiden arvonkehitykseen vaikuttaa usea eri tekijä.

Ennen kaupankäyntiä sinun tulee ymmärtää, miten Warrantit toimivat. Olemme koonneet kattavan kuvauksen Warranttien toiminnasta ja riskeistä markkinointimateriaaliimme. Löydät materiaalin täältäAvautuu uuteen ikkunaan.

Warranttikohtaiset lopulliset ehdot löydät jokaisen Warrantin kohdalta valitsemalla kyseisen Warrantin listasta.

Warranttien ja sertifikaattien ohjelmaesitteen löydät sivulta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Mitä Turbowarrantit ovat?

Turbowarrantti voi erääntyä arvottomana ennen päättymispäivää

Ostoturbowarrantti antaa sijoittajalle oikeuden ostaa, ja myyntiturbowarrantti oikeuden myydä, kohde-etuus lunastushintaan ennalta määritettynä päivänä. Tältä osin Turbo toimii siis täysin samoin kuin Warrantti. Turbowarranteissa on lisäksi raja-arvo eli niin sanottu knock-out-taso. Jos kohde-etuuden arvo saavuttaa knock-out-tason sijoituksen juoksuaikana, Turbowarrantti erääntyy ennenaikaisesti (knockaa).

Knock-out-tason johdosta Turbowarrantilla ei ole aika-arvoa, joten sen arvonmuodostus on yksinkertaisempaa kuin normaalin Warrantin. Tutustu Turbowarranttien toimintaan ja riskeihin lukemalla Turbowarranttikohtaiset lopulliset ehdot. Lopulliset ehdot löydät jokaisen Turbowarrantin kohdalta valitsemalla kyseisen Turbowarrantin listasta.

Markkinointimateriaali
Lisää Warranteista
Vastuuvarauma

Markkinointimateriaali

Warrantit ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee ymmärtää miten ne toimivat. Markkinointimateriaalistamme löydät tärkeää tietoa Warranteista.

WarrantitAvautuu uuteen ikkunaan

Lisää Warranteista

Warrantit ja Turbowarrantit ovat pörssilistattuja arvopapereita, jotka lasketaan liikkeeseen Nordea Bank Oyj:n warranttien ja sertifikaattien ohjelmaesitteen alla. Jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen sovellettavat ehdot määritellään sen lopullisissa ehdoissa, ja on tärkeää, että ymmärrät ne ennen sijoituspäätöstä. Löydät ohjelmaesitteemme sivuilta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Voit käydä kauppaa Warranteilla esimerkiksi Nordea InvestorissaAvautuu uuteen ikkunaan.

Vastuuvarauma

Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.

Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. 

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9