Nordea tukee yhdenvertaisuutta

Tuemme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, oli kyse sitten omista työtovereistamme tai asiakkaistamme. Yhdenvertaisuus kuuluu aidosti tapaamme toimia ja se on arvojemme ydintä.

Eri vähemmistöjen asema Suomessa on toisinaan näkyvästi julkisen keskustelun aiheena. Nordean henkilöstön mielestä jatkuvalle rakentavalle keskustelulle on tarvetta yhteiskunnassa. Siksi työntekijät ovat perustaneet erilaisia vapaaehtoisvoimin toimivia työryhmiä, jotka pyrkivät edistämään yhdenvertaisuutta ja monimuotoista työympäristöä sekä tuovat esille erilaisten vähemmistöjen näkökulmaa. Yksi ryhmistä järjestää henkilöstölle Prideen ja monimuotoisuuteen liittyviä aktiviteetteja läpi vuoden, jotka huipentuvat Pride-viikkoon.

Mitä Nordeassa tehdään yhdenvertaisuuden edistämisen eteen?

  • Konsernissa on työntekijöiden vetämiä ryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviin asioihin (HLBTIQ+), eri-ikäisyyteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen.
  • Ymmärrämme tiedostamattomien ennakkoluulojen vaikutukset ja koulutamme koko henkilöstön tunnistamaan nämä paremmin. Olemmekin kehittäneet koulutuksia, jotta voimme rekrytoida ja johtaa inklusiivisemmin sekä palvella asiakkaita yhdenvertaisemmin.
  • Teemme jatkuvasti työtä lisätäksemme tietoisuutta moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta Nordeassa, ja tämän tueksi on laadittu ohjeistuksia ja kehitetty työkaluja. Julkaisimme muun muassa 17. toukokuuta 2022 uudet ohjeet transsukupuolisten työntekijöiden tueksi.  
  • Otimme konsernissa vuonna 2021 käyttöön tasa-arvoisen vanhempainvapaan, joka takaa yhtäläiset oikeudet kaikille perhemuodosta riippumatta. Monessa maassa, mukaan lukien Suomessa, turvaamme samat edut myös sateenkaariperheille.
  • Työntekijöillämme on halutessaan mahdollisuus valita oma sukupuolipronomini. Vaihtoehtoina ovat she/her, he/him, they/them ja ze/hir.
  • Nordea toteutti vuosien 2022-2023 aikana tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli ymmärtää, miten ihmiset erilaisista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä kokevat pankit ja pankkitoimialan Suomessa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Lue lisää tutkimuksesta.

Lue lisää ja opi tuntemaan Helsinki Pride paremmin.