Trade Finance Guarantee Portal -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Trade Finance Guarantee Portal -palvelua Suomessa. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että tiettyjen verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on päivitetty 24.08.2023.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen seuraavilla alueilla. Saavuttamattomissa olevan sisällön voi pyytää Nordean asiakaspalvelusta.

Havaittava  

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

 • Semanttisten elementtien puuttuminen vaikeuttaa nimilappujen tarkoituksen ymmärtämistä henkilöille, jotka käyttävät ruudunlukijaa. 

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (A), Yli yhden aistin käyttäminen ohjeisiin: 

 • Muutamien kenttien validointi riippuu ainoastaan visuaalisesta tunnistamisesta mikä saattaa olla hankalasti ymmärrettävää näkövammaisille.

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (AA), Syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisesti, käyttäjän tulisi pystyä esim. käyttämään syötekenttien automaattista täyttöä: 

 • Syöte-elementtien tarkoituksen kuvaamiseen käytettäviä attribuutteja ei ole käytetty.

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA), Tekstin ja taustan välinen kontrastisuhde on vähintään 4.5:1:

 • Joidenkin kenttien kontrasisuhde on alle 4.5:1.

1.4.10 Responsiivisuus (AA), Sisältö voidaan esittää 320 pikseliä leveällä näytöllä ilman kahdensuuntaista vierittämistä:

 • Osa sisällöstä vaatii kahdensuuntaista vierittämistä käytettäessä palvelua 320 pikseliä leveällä näytöllä.

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (AA); Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai kohdistuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä ja osoittimen tai kohdistuksen pois siirtäminen piilottaa sisällön, tulee sisällön olla piilotettavissa, osoitettavissa ja pysyvä. 

 • Työkaluvihjeet häviävät kun kohdistus siirretään työkaluvihjeen sisälle.

Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö (A), Saavutettavuus vain näppäimistöllä: 

 • Päivämäärien syöttäminen ei onnistu yksinomaan näppäimistöä käyttämällä.

2.2.1 Säädettävä ajoitus (A), Aikarajat ovat käyttäjän hallittavissa: 

 • Käyttäjäistunto katkeaa varoittamatta eikä ole käyttäjän säädettävissä.

Ymmärrettävä 

3.1.1 Sivun kieli (A), Sivulle on määritetty kieli:

 • HTML-sivuille ei ole määritetty kieltä. 

3.3.1 Virheen tunnistaminen (AA), Syötevirheet kuvataan selkeästi:

 • Syötevirheet korostetaan, mutta virhettä ei kuvata käyttäjälle tekstimuotoisena.

3.3.2 Nimilaput ja ohjeet (AA), Tarjoa nimilappuja tai ohjeita:

 • Joistain syötekentistä puuttuu nimilappu tai selkeät ohjeet.

Toimintavarma

4.1.1 Jäsentäminen (A), Ei merkittäviä virheitä: 

 • Useiden elementtien ID ei ole yksilöllinen.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): 

 • Kaikki komponentit rakennetaan saavutettaviksi
 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien nimilappuja ja rooleja ei ole asetettu.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (A), Dynaamisesti päivittyvästä sisällöstä ilmoittaminen on mahdollistettava avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä: 

 • Tilasta kertovaa viestiä ei ole toteutettu ilman kohdistuksen siirtämistä. Varoitus joka generoidaan lomakkeen validoinnin yhteydessä ei ole avustavan teknologian luettavissa.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan