Trade Finance Global -palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Trade Finance Global -palvelua. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että tiettyjen verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuusseloste on päivitetty 15.12.2020. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen seuraavilla alueilla.

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella: 

 • Joistain ei-tekstuaalisista sisällöistä puuttuu tekstivastine.

1.3.1 Informaatio ja suhteet (A), looginen rakenne: 

 • Verkkosivuston tagit eivät erottele pää- ja alaotsikkoa, tai otsikko puuttuu.  

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys (A), Esitä sisältö oikeassa järjestyksessä: 

 • Joitain lomakkeita ei voida täyttää käyttäen tabulaattoria syötekenttien välillä siirtymiseen loogisessa järjestyksessä eikä pakollisia kenttiä ole selitetty tekstimuodossa.

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet (A), Yli yhden aistin käyttäminen ohjeisiin: 

 • Joistain kentistä ja toiminnoista puuttuu tekstimuotoinen seloste.

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (AA), Syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisesti, käyttäjän tulisi pystyä esim. käyttämään syötekenttien automaattista täyttöä: 

 • Jotkin syötekentät eivät määrittele syötteen tarkoitusta.

1.4.1 Värien käyttö (A), Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona informaation välittämisessä:

 • Panorama-näkymän paperiliitin käyttää yksinomaan väriä ilmaisemaan ovatko transaktion asiakirjat tulostettu, tulostettu osittain, vai kokonaan tulostamatta.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA), Tekstin kokoa voidaan muuttaa aina 200 % asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä:

 • Jotkut valikon kohteet voivat siirtyä tavoittamattomiin tekstin kokoa muutettaessa.

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat:

 • Jotkut broadcast-viestit saattavat sisältää tekstiä esittäviä kuvia.

1.4.10 Responsiivisuus (AA), Sisältö voidaan esittää 320 pikseliä leveällä näytöllä ilman kahdensuuntaista vierittämistä:

 • Osa sisällöstä vaatii kahdensuuntaista vierittämistä käytettäessä palvelua 320 pikseliä leveällä näytöllä.

Hallittava 

2.1.1 Näppäimistö (A), Saavutettavuus vain näppäimistöllä: 

 • Pystysuuntaisen valikon, broadcast-ilmoitusten, additional steps -valikon, raporttien, asetusten ja lomakkeiden sisältöä ei ole mahdollista valita käyttäen yksinomaan näppäimistöä.

2.4.3 Kohdistusjärjestys (A), Looginen järjestys: 

 • Lomakkeiden täyttämisessä tabulaattorin käyttäminen siirtymiseen järjestyksessä kaikkien kenttien välillä ei ole mahdollista

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (AA), Selkeät otsikot ja nimilaput: 

 • Nimilappuja ei ole selkeästi eriytetty tai korostettu

2.4.7 Näkyvä kohdistus (AA), Näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on selvästi näkyvissä: 

 • Kohdistettuja elementtejä ei ole selkeästi korostettu Dashboard- ja Panorama-näkymissä.

Ymmärrettävä 

3.1.1 Sivun kieli (A), Sivulle on määritetty kieli:

 • HTML-sivuille ei ole määritetty kieltä. 

3.1.2 Osien kieli (A), Käyttäjälle ilmoitetaan kun kieli vaihtuu sivulla:

 • Käyttäjälle ei ilmoiteta kun kieli vaihtuu takausmalleissa (standard guarantee templates).

3.3.1 Virheen tunnistaminen (AA), Syötevirheet kuvataan selkeästi:

 • Syötevirheet korostetaan, mutta virhettä ei kuvata käyttäjälle tekstimuotoisena.

3.3.2 Nimilaput ja ohjeet (AA), Tarjoa nimilappuja tai ohjeita:

 • Joistain syötekentistä puuttuu nimilappu tai selkeät ohjeet.

3.3.3 Virhe ehdotus (AA), ehdottaa korjauksia, kun käyttäjä tekee virheen:

 • Virheelliset syötekentät korostetaan, mutta korjausehdotuksia ei anneta.

Toimintavarma

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (A): 

 • Joidenkin käyttöliittymäkomponenttien nimilappuja ja rooleja ei ole asetettu.

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (A), Dynaamisesti päivittyvästä sisällöstä ilmoittaminen on mahdollistettava avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä: 

 • Hakutuloksista ei anneta tilasta kertovia viestejä.

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan