Nordean Siirto-palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Siirto-palvelua ja on julkaistu 18.6.2021 ja päivitetty 1.7.2024. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että luottolaitoksen verkkosivustojen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Selostetta päivitetään sitä mukaan, kun korjauksia valmistuu. Nordean Siirto-palvelu on mobiilimaksupalvelu, jolla voi tehdä maksuja henkilöltä toiselle. Siirto on myös verkkokaupoissa ja -palveluissa käytettävä maksuväline, jolle verkkokaupat ja -palvelut voivat tarjota vaihtoehtoisia maksuvälineitä asiakkaiden käytettäväksi. Itse Siirto-palvelulle ei ole vaihtoehtoista tapaa käyttää palvelua. Tietoa Nordean Siirto-palvelusta on saatavilla Nordean verkkosivuilla. Asiakas saa e-maksun tapahtumatietoa Nordean mobiilipankin tai verkkopankin kautta sekä tiliotteelta tai tapahtumaotteelta.

Ei saavutettava sisältö

Mobiilisovellus ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava  

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö (A), esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella:

  • Pankkien logojen vaihtoehtoiset tekstivastineet eivät toimi kaikissa käyttötilanteissa.  

1.3.4 Asento (A), Sisältöä ei ole rajoitettu vain tiettyyn näyttölaitteen asentoon kuten pysty- tai vaakasuuntaan, lukuun ottamatta tapausta, jossa tietty asento on olennainen: 

  • Sisältö näytetään pystysuunnassa. 

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus (WCAG 2.1) (AA), Käyttäjän tietojen keräämiseen tarkoitettujen syötekenttien tarkoitus voidaan selvittää ohjelmallisesti, kun käyttötarkoitus on listattu. Syötteen tarkoitukset käyttöliittymäkomponenteissa -osiossa ja sisällön toteutuksessa on käytetty teknologiaa, joka mahdollistaa syöte-elementin tarkoituksen kuvaamisen: 

  • Syötekenttien tarkoitus ei ole listattu kaikissa käyttöliittymäkomponenteissa. 

1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA), Tekstin ja tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1: 

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten. 

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen (AA), Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia, tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä:

  • Asetuksiin pohjautuvaa zoom-toiminnallisuutta ei ole tuettu.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti (WCAG 2.1) (AA),  Seuraavanlaisten elementtien visuaalisessa esitystavassa kontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin on vähintään 3:1: Käyttöliittymäkomponentit ja Graafiset objektit: 

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten. 

Ymmärrettävä

3.1.2 Osien kieli (AA), Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti:

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten. 

Havaittava  

4.1.3 Tilasta kertovat viestit (WCAG 2.1) (AA),  Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä, tilasta kertovat viestit voidaan selvittää ohjelmallisesti sellaisen roolin tai ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat viestin esittämisen käyttäjälle avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä:

  • Kaikkia palvelun sivuja ei ole validoitu tätä vaatimusta vasten. 

Saavutettavuuspalaute

Kohtasitko saavutettavuuspuutteita digitaalisissa palveluissamme? Jos et löytänyt vastausta kohtaamaasi ongelmaan saavutettavuusselosteista, annathan meille palautetta.  

Anna saavutettavuuspalaute 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivuilla saavutettavuuspuutteita, otathan ensin yhteyttä meihin palveluntarjoajana. Vastaamme palautteisiin 14 päivän kuluessa, jos olet jättänyt yhteystietosi lomakkeella. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta 14 päivän kuluessa, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston verkkosivuilla on kerrottu, kuinka huomautuksen voi tehdä ja miten se käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan